150 x 20: GroenRood is halfweg

Precies twee weken geleden heeft GroenRood in heel Deinze de actie “150 x 20” aangekondigd. Nu reeds hebben ze 1.500 handtekeningen in hun bezit. Er zijn 3.000 handtekeningen nodig om in Deinze een volksraadpleging te organiseren over het al dan niet bouwen van een nieuw stadhuis. We zijn dus halfweg.

Tony De Kimpe : “Wij zijn zeer tevreden met dit tussentijds resultaat en willen alle mensen bedanken die spontaan handtekeningen hebben verzameld en binnengebracht. Maar dat is zeker geen definitief cijfer. Er zijn op dit moment nog heel veel mensen handtekeningen aan het verzamelen in hun straat, op hun werk of in een vereniging. Ook een aantal handelaars zijn spontaan mee op de kar gesprongen en bieden de mensen de gelegenheid om in hun winkel de lijst te tekenen. Al die handtekeningen zijn nog niet meegeteld in de 1500. Het gaat enkel over die handtekeningen die effectief in ons bezit zijn. Via onze actie 150×20 willen wij duidelijk maken dat het initiatief breed gedragen moet zijn en zich afspeelt over de partijpolitieke grenzen heen

Hoe meer handtekeningen wij hebben, hoe groter het draagvlak. Wij willen tegen 25 februari, precies een maand na de aankondiging van de actie “150 x 20”, een tweede telling doen. “

150 x 20: GroenRood is halfweg


Dirk Stroobandt : “Ondertussen informeren wij ons verder want sinds 2008 heeft de gemeenteraad geen verdere informatie ontvangen over dit belangrijke dossier. Nu gonst het enkel van de geruchten. Het College heeft wel al een voorontwerp voor een nieuw stadhuis besproken. Vorige week deden wij een aanvraag om dit dossier samen met het renovatiedossier van het bestaande stadhuis in te kijken. Geen van deze dossiers bleek klaar te zijn voor inzage. Gemeenteraadsleden hebben inzagerecht in alle dossiers die betrekking hebben op het bestuur van de gemeente. Dat inzagerecht mag niet geschonden worden! Wij zullen ons dan ook in de loop van deze week verder informeren.”

Annick Verstraete : “De spontaniteit waarmee mensen handtekeningen verzamelen en zich de moeite doen om deze tot bij ons te brengen bewijst dat de Deinzenaar helemaal niet te vinden is voor de bouw van een nieuw stadhuis. Ons initiatief is nu het initiatief van iedereen geworden, over politieke partijgrenzen heen.

Elke zichzelf respecterende stad volgt de uitslag van een referendum. Wij zijn dan ook verwonderd dat sommige Schepenen nu al durven beweren dat ze met het referendum geen rekening zullen houden. Het negeren van dergelijke belangrijke signalen van de inwoners getuigt niet van behoorlijk bestuur. Dit kan de Deinzenaar alleen maar aanzetten om massaal handtekeningen te blijven verzamelen en op die manier de wil van de bevolking duidelijk te maken.

Wij blijven ervan overtuigd dat het Huis Van Thuyne een publieke functie moet krijgen en dat het bestaande stadhuis moet gerenoveerd worden. Dit zal de aantrekkingskracht van de Markt ten goede komen. De heraanleg van de Markt en de bouw van een cultureel centrum zijn prioritair voor Deinze.”

Handtekeningen kunnen afgegeven worden bij:

Eddy Donné : Kruidtuinlaan 13, Petegem
Annick Verstraete, Dulakkerweg 11, Bachte
Tony De Kimpe, B.Calewaertlaan 1, Deinze 
Dirk Stroobandt, Veldstraat 41, Petegem

Op ons GroenRood telefoonnummer kan je terecht met je vragen: 0495/261806. Op eenvoudig verzoek komen wij jouw lijst ophalen.

 

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...