DeinzeOnline

Category Archives: Algemeen

Provincie en Stad Deinze maken samen Masterplan op voor site Brielmeersen Deinze

Participatietraject betrekt burgers en belanghebbenden. Om alle ruimtelijke ambities in het gebied tussen het Schipdonkkanaal, de Oude Leie, de Tweebruggenlaan en de Stadionlaan op elkaar af te stemmen, kiezen de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Deinze ervoor om projectmatig een masterplan op te maken voor de site Brielmeersen. De Provincie en de Stad hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Het masterplan moet bepalen welke functies ruimtelijk haalbaar en wenselijk zijn en moet de bestaande en wenselijke functies op de site en deze in de omgeving harmonieus doen samengaan.

Ruimtelijke ambities
Het project kent in hoofdzaak drie grote ruimtelijke ambities:

  • Het recreatiedomein De Brielmeersen ontwikkelen als een provinciaal domein met groen-recreatieve functies op regionale schaal.
  • Het realiseren van een nieuw stadionproject voor voetbalclub K.M.S.K. Deinze.
  • De kern van het projectgebied linken aan andere functies in de omgeving en aan het stadscentrum.

Bedoeling is dat het masterplan een globaal antwoord biedt op de verschillende ruimtelijke ambities. De voorgestelde ontwikkelingen moeten complementair zijn met elkaar en elkaar zelfs versterken.

Participatietraject
De projectpartners willen via een participatief traject de bevolking en potentiële belanghebbenden inspraak geven in het planningsproces.

In de periode februari – mei werken de projectpartners, samen met een extern studiebureau, een viertal scenario’s uit op een participatieve manier. Zo voorzien de partners in deze fase een vijftal participatiemomenten met experten natuur en experten natuureducatie; leerkrachten, ouders en jeugdbewegingen; atletiek, voetbal, jachthaven en scholen; relevante administraties.

Er komt ook een interactieve bijeenkomst met de brede bevolking, gekoppeld aan een persontmoeting.
Het project moet leiden tot een masterplan dat maatschappelijk gedragen is en ruimtelijk een duurzame ontwikkeling garandeert. De projectpartners besteden hierbij bijzondere aandacht aan de integratie van en de wisselwerking tussen de sociale, de ecologische en de economische dimensie van het project.
Daarnaast zullen de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Deinze gezamenlijk aan een voorstel tot vervolgprojectstructuur werken om het masterplan te realiseren en het beheer ervan te voorzien.

Bakkerij Dumalin investeert in nieuwe winkel

De winkel van Bakkerij Dumalin is onherkenbaar gerenoveerd, alles van het oude interieur heeft plaats gemaakt voor een mooie moderne winkel. De volledige gevel werd ook aangepakt en werd in een mooi stijlvol zwart geschilderd.

De winkel straalt nog steeds het authentieke uit. Alle producten zijn mooi uitgestald zodat de klant een perfecte keuze kan maken. De bakkerij is reeds meer dan 100 jaar oud en een begrip in Deinze en omstreken. De vernieuwing liet op zich wachten door de wegenwerken 2 jaar geleden.
Bakkerij Dumalin kan je vinden op de Gaversesteenweg 108.

Na Deinze, verlaat Nick Hollevoet nu ook Gent

Het avontuur voor Nick Hollevoet stopt maar niet, zijn ambities gaan dus verder dan Deinze en Gent. Onlangs nog konden we Nick volgen op Facebook met zijn USA reisavontuur, dat was niet enkel vakantie die trip naar de overkant van de plas. Hij was namelijk uitgenodigd in Seattle op het gloednieuwe hoofdkantoor van Holland America Line, Cruise line Group voor een gesprek. En hij heeft daar een jobaanbieding gekregen die hij niet kan laten schieten. Samen met zijn vriend dus het water op die stuurman is bij Holland America Line.

Zo zal Bo’drams Gent de deuren sluiten op 27 februari om 16u. Het pand komt te huur, en de inboedel te koop. Het beschermde concept blijft in zijn handen, alsook de naam. Het valt nog te bezien hoe het in de planning past, maar het is de bedoeling in de toekomst nog evenementen en beperkte catering opdrachten te doen met Bo’drams. Alsook zijn bestellingen nog mogelijk tot 1mei 2017 via [email protected] . De facebookpagina en instagram account zullen behouden blijven, waarop mensen “Bo’drams” kunnen blijven volgen, de website zal verdwijnen in de loop van komende maand.

Concreet vertrek hij voor een eerste maal half mei naar het hoge noorden, de Noorse Fjorden en Baltische zee met het cruiseschip m.s. Koningsdam, waar hij zal instaan voor het begeleiden en gidsen van Nederlandse en Belgische passagiers tot eind september.
Dat brengt met zich mee dat hij bepaalde bestuursfuncties in Deinze zal moeten opgeven. Hij is tot op heden oa. Hulpsecretaris van de Stedelijke Cultuurraad en zetelt in het dagelijks bestuur van het Comité Canteclaer. In aanloop van de stoet blijf hij zijn taken uitvoeren tot begin mei, en zal dus de stoet zelf niet live kunnen meemaken. De Kie(c)k-Off en verkiezing lopen verder zoals gepland.

Zijn zetel in de Museum advies commissie van het MuDeL blijft hij behouden, en zal zoals oa. Bart Rijckbosch als hij in het land is, de vergadering vergezellen. Verder komt hij voorbij heel wat landen goed voor samen honderden musea, waar hij van zijn bezoeken zal proberen verslag uitbrengen aan de commissie. En zo een bijdrage leveren over de visie van verschillende internationale Musea.

In samenspraak met Burgemeester Vermeulen, zal hij zijn titel van “Belleman der stede Deinze” behouden en wanneer hij in het land is in vol ornaat, met kostuum en bel de stad vertegenwoordigen. Daarnaast blijft hij natuurlijk liefhebber van onze Stad en zal deze ook zonder groene Bellemanvest blijven promoten en waarderen in het buitenland. Dat koperen plaatje aan zijn deur van Consul van Stad Deinze, blijf hij met alle eer vertegenwoordigen.

Theater NiHo blijft alsook bestaan, maar de werking ervan zal worden geëvalueerd en indien nodig gewijzigd. Maar dat staat allemaal op de planning na Juni 2017. Wanneer de gerechtelijke procedure van één van onze toeschouwers van de conference in januari 2015 tegen zijn vereniging hopelijk in beroep ten einde zal lopen. (meer info volgt na 7 juni.)

Bodrams Gent

Maar hij is helemaal niet van plan te stoppen met “cultuur” en vrijwilligerswerk, zo zullen de verenigingen waar hij tot op heden zijn steentje heeft bijgedragen steeds beroep op hem kunnen doen.

Theater blijft hij zeker spelen, het is zijn passie, zijn leven, al zal het nu tussendoor gebeuren wanneer er tijd voor is.

De allerlaatste conference staat alvast voor 11 maart op de Agenda bij Kaart en Teerlingclub Sint Hubert. Met als voorprogramma de 3e (en zeker niet de laatste) sketch van “De Deinse Deernes.” De drie dames plannen nog jaren op tournee te gaan in Deinze en Gent, aldus Jenny Sergeant.

Wie nog Bo’drams wil eten kan nog terecht elke week van Vrijdag tot en met Maandag tot 27 februari, dan gaat de deur ‘voorlopig’ voorgoed dicht. Dan start hij direct met de voorbereidingen van de nieuwe uitdaging in het buitenland én de opnames van een nieuwe langspeelfilm van Peter De Kemel..

Stilzitten…. haha… dat kan Nick Hollevoet niet!

Zondag 26 februari organiseren Milieufront Omer Wattez en VELT-leieland een snoeiles in het St-Martinuspark

Snoeien is geen eenvoudige klus maar is wel belangrijk om de fruitboom een mooie vorm te geven. Ook om de productie van sterke, gezonde vruchten te bevorderen. Tijdens deze les krijgt de deelnemer de nodige praktische informatie zodat hij/zij zelf aan de slag kan om zijn/haar eigen bomen te snoeien.

VELT Deinze boomsnoeien

Eerst is er een stukje theorie binnen, nadien trekken wij naar de hoogstamboomgaard in het Martinuspark. Achteraf is er een gratis drankje. Men mag gerust zelf snoeischaar meebrengen om te oefenen. Lesgever is Paul Geeroms. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Wanneer: zondag 26 februari vanaf 9u30.
Waar: Rode Kruislokaal, Louis Dhontstraat 17, 9800 Deinze
Inkom: 3 euro; drankje inbegrepen.
Namens VELT-leieland en Milieufront Omer Wattez