DeinzeOnline

Category Archives: Algemeen

Deinze blijft Deinze en Nevele blijft Nevele…

Maar Deinze wordt wel nog groter… Nevele, Hansbeke, Merendree, Landegem, Poesele, Vosselare, … E40…, frituur, café, voetbalplein, sportzaal, … brandweer, …

In aanloop naar de definitieve beslissing over de fusie tussen Deinze en Nevele eind 2017 werd een consensus bereikt over de fusienaam, de straatnaamgeving, het dienstverleningsmodel en de fiscaliteit. De naam van de fusiestad wordt DeinzeHet Land van Nevele wordt gebruikt als baseline. Identieke straatnamen worden hernoemd aan de hand van een weging en wat de fiscaliteit betreft wordt telkens de laagste aanslagvoet gehanteerd van wat er nu gangbaar is in elke individuele gemeente. De algemene gemeentebelasting voor gezinnen en bedrijven in Nevele wordt geschrapt. In Deinze werd deze belasting in 2010 geschrapt.

 

En alles samen wordt het “Deinze”
De keuze van Deinze als naam voor de grote entiteit wordt mee ingegeven door de nadruk die de nieuwe fusiestad wil leggen op de identiteit van de deelgemeenten. De meeste inwoners van de beide gemeenten vereenzelvigen zich eerst met hun deelgemeente, nadien pas met hun gemeente. Dat is ook voor Deinze en Nevele het geval. Bovendien zijn er heel wat praktische overwegingen om Deinze als naam voor te stellen.

Het Land van Nevele
Deinze en de baseline “Het Land van Nevele” wordt voorgesteld als nieuwe naam van de fusiestad. Een verderzetting van de werknaam die intussen al vertrouwd in de oren klinkt, zowel bij de burger als bij de personeelsleden van Deinze en Nevele. Aan de baseline kan nog verder worden gesleuteld.

Samen hebben Deinze en Nevele een heel stuk geschiedenis achter de rug. Zeven van de elf Deinse deelgemeenten behoorden tot het land van Nevele, in de middeleeuwen één van de belangrijkste heerlijkheden van de kasselrij Oudburg in het graafschap Vlaanderen.

Het Land van Nevele duidt op de weidsheid die de fusie met zich meebrengt. De grotere stedelijke, maar eveneens groene ruimte die aan jong en oud ter beschikking wordt gesteld.  Deze naamskeuze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden eind december 2017.

Toeristisch product
Het Land van Nevele wordt bovendien een nieuw toeristisch product. Dat wil niet zeggen dat de Leiestreek en het Meetjesland verlaten worden. De nieuwe fusiestad wil actief blijven in deze toeristische samenwerkingsverbanden, maar het is bijzonder interessant om met de fusie de kans te grijpen om een nieuw toeristisch product  te ontwikkelen. De fusiestad heeft namelijk heel wat aan te bieden. Van toeristische locaties, over wandel- en fietsroutes tot streekproducten.

Straatnaamgeving
In de fusiestad zal het niet mogelijk zijn om twee straten te hebben met dezelfde naam. Beide besturen maakten samen een inventaris op. Er zijn 30 gevallen van identieke straatnamen in Nevele en Deinze.

Het stads- en gemeentebestuur beslissen op basis van een weging welke straatnamen behouden blijven en welke straatnamen wijzigen. Deze weging bestaat er in om voor iedere straat per adres 1 punt, per inwoner 0,5 punt, per onderneming 1 punt en per vestiging 1 punt toe te kennen. Hoe hoger deze score, hoe hoger de impact bij een mogelijke verandering. De naamgeving van de straat met de hoogste score blijft behouden. Bij twijfel geniet Nevele de voorkeur.

Na de definitieve beslissing tot fusie en de goedkeuring van bovenstaand voorstel door beide gemeenteraden eind 2017 wordt een straatnamencommissie samengesteld. De commissie zal nieuwe straatnamen zoeken en voorstellen aan de gemeenteraden. Daarna volgt een openbaar onderzoek waarbij alle betrokkenen worden aangeschreven, behandeling van eventuele bezwaren en ten slotte de definitieve vaststelling door de gemeenteraad.

Wandelen in onze regio – Gottem

Een rustige zondagnamiddag en de kids het huis uit, quality time noemen ze zoiets. Maar wat doe je dan… met het mooie weer leek een wandeling ons een goed idee. Met de auto een uurtje rijden om ergens in één of ander bos te gaan wandelen, of in eigen streek? De keuze was snel gemaakt, we gingen op ontdekking in eigen regio Gottem, de Vlasroters route werd het.

De Vlasroters wandelroute die Toerisme Oost-Vlaanderen in 2013 rond de dorpen uittekende, bestaat uit vier op elkaar aansluitende wandellussen. Allen starten ze in de dorpskernen van Wontergem, Gottem en Grammene en zijn tussen 7 en 11,5 kilometer lang. In Grammene zijn de belangrijkste troeven het mooie kerkje en de restanten van een vlasrotersgebouw aan de Oude Leie.
Dankzij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), dat de oude Leiearmen beheert, bleef dit een heel aangenaam gebied voor wandelaars en hengelaars.

Gottem kan uitpakken met het standbeeld van de vlasser en de Sint Canarusbrouwerij. Wie hier ‘s zondags komt wandelen, kan even pauzeren met een lekker Sint Canarusbiertje.

Vooral dat laatste deed deugd, proeven van een lokaal zeer lekker biertje tussen de klanten waaronder enkele Amerikaanse toeristen.

Benieuwd welke routes jullie reeds gewandeld hebben in onze regio.
Wil je ook je wandelverhaal uit de regio kwijt, laat het ons weten!

De Zwarte Vos ontvangt als eerste het Handmade in Belgium-label

Vandaag 6 oktober kreeg artisanale chocolatier Bart Van Cauwenberghe (De zwarte Vos) als eerste Deinzenaar het HIB-label.(Handmade in Belgium).

Met het authenticiteitslabel HANDMADE IN BELGIUM wil UNIZO de makers van authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten in de kijker zetten. Hun producten maken vandaag de dag het verschil voor de moderne consument. Met het HIB-label wil UNIZO de moderne en traditionele ambachtsman of –vrouw verenigen in een community.

Dit label werd uitgereikt in aanwezigheid van Burgemeester Jan Vermeulen in het Atelier van De Zwarte Vos.

Wie eens wil proeven van deze ambachtelijke héérlijke chocolade kan altijd langsgaan in de Dorpsstraat 76, 9800 Deinze-Astene
Foto’s werden mogelijk gemaakt door ons Disneytje.

Optiek Thijs is ‘Opticien voor de Wereld’

Optiek Thijs is ‘Opticien voor de Wereld’
Opticiens willen het zicht van hun klanten optimaliseren en beschermen. Ze geven hen de beste zorg voor een optimale gezondheid van de ogen. Met het project ‘Opticiens voor de Wereld’, dat op 3 oktober gelanceerd werd, doet Optiek Thijs uit Deinze nu hetzelfde voor duizenden kinderen in Afrika.

Door aan het project deel te nemen, ondersteunt Optiek Thijs de Belgische ngo Licht voor de Wereld. Die bestrijdt blindheid in Congo, Rwanda en Tanzania. De optiekzaak levert niet enkel financiële steun maar informeert ook de klanten over de grote ongelijkheid op het vlak van oogzorg.
Wereldwijd zijn naar schatting 1,4 miljoen kinderen blind. Schrijnend genoeg leeft 90 procent van hen in ontwikkelingslanden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kan bijna de helft van alle gevallen van kinderblindheid verholpen worden.

Met de bijdrage zorgt Optiek Thijs dat Licht voor de Wereld in Afrika aan de slag kan. De organisatie leidt gemeenschapswerkers op die kinderen met oogproblemen tijdig opsporen. Lokale oogartsen opereren kinderen met cataract. Om hun restzicht optimaal te benutten, krijgen de kinderen vervolgens visuele therapie.
Licht voor de Wereld verdeelt ook brillen en andere visuele hulpmiddelen zoals een loep of handtelescoop. Verder zorgt de ngo ervoor dat kinderen met een blijvende visuele beperking samen met ziende leeftijdsgenootjes naar school gaan via inclusief onderwijs.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Door een organisatie als Licht voor de Wereld te ondersteunen, toont Optiek Thijs aandacht te hebben voor problemen die de eigen winkel overstijgen. De sensibilisering van klanten levert een belangrijke bijdrage aan de strijd tegen de kloof tussen arm en rijk. Het toont een warm signaal van solidariteit.