DeinzeOnline

1 week onderhoudswerken op Dorpsstraat (N43) in Deinze

Op maandag 20 augustus start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de herstelling van de Dorpsstraat (N43) in Deinze. De aannemer vernieuwt het asfalt van de steenweg tussen Pauwhof en de Pontstraat. Het verkeer kan in beide richtingen langs de werfzone rijden. De werken zullen ongeveer één week duren. Na deze werken, midden september pakt AWV het kruispunt met de Pontstraat aan. Er komen nieuwe verkeerslichten en de fietspaden langs de N43 worden heraangelegd. 

Meer info over deze beide werken op www.wegenenverkeer.be/Deinze

Wegenwerken

Structureel onderhoud op de N43: 20 augustus tot 24 augustus

De werfzone loopt over 500 meter van zijstraat Pauwhof tot zijstraat Pontsraat. De aannemer legt een nieuwe toplaag in asfalt.Ook twee middeneilandjes in de werfzone verdwijnen. Bij goed weer en zonder technische tegenvallers zullen de werken op vrijdag 24 augustus klaar zijn. 

Verkeerssituatie

Het verkeer in beide richtingen blijft mogelijk langs de werfzone. Het verkeer rijdt gedeeltelijk op de brede parkeerstrook en deels op de weghelft waar niet gewerkt wordt.
Fietsers en voetgangers kunnen langs de werfzone.

Aanpassing kruispunt Pontstraat en vernieuwing fietspaden: van 17 september tot eind november

Op maandag 17 september start AWV met de herinrichting van het kruispunt met de N43 met de Pontstraat. Het kruispunt krijgt verkeerslichten om overstekend fietsverkeer veiliger te maken. De fietspaden aan het kruispunt worden vrijliggend. Tegelijkertijd vernieuwt de aannemer de fietspaden langs de N43 van de Dorpstraat nr. 40  tot net voorbij de Beekstraat. In totaal wordt 4 km fietspad vernieuwd. De werken zijn bewust gepland na de start van het nieuwe schooljaar en zullen ongeveer 2 en halve maand duren. 

Verkeerssituatie

Tijdens de herinrichting van het kruispunt wordt het verkeer geregeld door tijdelijke verkeerslichten. Bij de vernieuwing van de fietspaden rijdt het verkeer over versmalde rijstroken in de beide richtingen.Fietsers krijgen tijdelijk een dubbelrichtingsfietspad op de weghelft waar niet gewerkt wordt.

Tijdens de werken aan het kruispunt N43 blijven de beide aansluitingen van Pontstraat afgesloten. De stad Deinze voert tegelijkertijd herinrichtingswerken uit in de Pontstraat. Meer info over deze werken vindt u op www.deinze.be/pontstraat-N43

Vinktse Vrienden schenken 1104 euro aan goede doel

Zes vrienden afkomstig uit Deinze besloten om samen hun dertigste verjaardag te vieren. (vlnr.) Jasper Lambert, Sven Van  Den Heede, Pieter De Keyser, Maarten Aelvoet, Gertjan Verstraete en Matthias Neirynck gaven op 9 juni een feest in de Brieljant te Deinze.

“Al vrij snel opperden we het idee om alle opbrengst te schenken aan een goed doel”, aldus Matthias Neirynck. “Een lokaal doel leek ons dan ook het beste idee”, vult Pieter De Keyser aan, “want zij kunnen vaak op minder giften rekenen”. Uiteindelijk kwamen de zes vrienden bij Huize
Kattebeeke terecht, een VZW uit de Nieuwgoedlaan die woonondersteuning en begeleiding voorziet voor mensen met een beperking.

‘Mijn vader Stefaan is er secretaris en zo hebben we een rechtstreekse link met het goede doel’ aldus Jasper Lambert. “De 1104 euro zullen er door de uitbreiding van de capaciteit meer dan welkom zijn” klinkt het vanuit Huize Kattebeeke. “We zijn onder de indruk dat deze jonge mannen een dergelijk initiatief ondernemen maar we zijn ze vooral enorm dankbaar”!

De grootste dromenvanger ter wereld meet vanaf 3 augustus een diameter van 16m15cm…

3 maanden geleden kwamen Denis HERMAN en Iris MOERAERT uit Deinze op het idee om de grootste dromenvanger ter wereld te maken tijdens hun vakantie met Intersoc in St Moritz Zwitserland. De nodige vragen werden gesteld aan Guiness record book om dit record te kunnen homologeren en de voorwaarden te kennen.

“Tijdens ons idee was het record in handen van een Russische organisatie en was ongeveer 7,72 m diameter. In ons gedachten vonden we een 10 tal meter wel haalbaar, nadat we voor onze afreis dit eens hadden uitgetest thuis in Deinze . Toch enkele weken geleden kregen we het bericht van Guiness Record book, dat dit record werd verbroken in Roemenië tot 9,92m. Meteen moesten onze plannen worden bijgestuurd.

“Reeds 21 jaar doen we kinderanimatie onder de naam “Oeps en Dinges” in verschillende intersoc hotels. Dit jaar was het thema vanuit Intersoc ‘Dromen’ zodat we al snel tot dit idee kwamen. Onder het motto “samen sterk” konden we gedurende 2 vakantieperiodes aan deze dromenvanger werken met alle vakantiegangers.

Op 25 juli hadden we reeds het record verbroken door een dromenvanger te maken van een diameter van 10m35, maar tijdens de daaropvolgende periode gingen we nog een stapje verder. Uiteindelijk kwam de burgemeester Sigi Asprion , de directeur van de toeristische dienst Martin Berthod alsook en de notaris Hans Peter Beck van St Moritz in Zwitserland, de officiële opmeting doen en stelde vast dat we het huidige record duidelijk scherper hebben gezet. Het nieuwe record werd op 16m 15 cm geofficialiseerd.

Alle materiaal die we gebruikten was recuperatiemateriaal. Een firma uit onze buurt zorgde voor linten en in Hamme vonden we restanten touw die we konden gebruiken. De vakantiegangers brachten dan nog uit België een hoop doppen, lintjes, touw enz mee. Deze recordpoging bracht een zekere dynamiek en nieuwsgierigheid los tussen de vakantiegasten alsook binnen St Moritz.

De officiele documenten zullen eestdaags naar Guiness Record book worden opgestuurd met het nodige bewijsmateriaal zoals foto’s, filmpjes en een persartikel in een plaatselijke Zwitserse krant, de Engadiner Post! Alle medewerkers aan dit record, van klein tot groot, van over geheel vlaanderen zullen dan ook een deelnemerscertificaat ontvangen als dank voor hun enthousiaste medewerking.

“Nu hopen we natuurlijk dat we met deze recordverbreking het Guiness record book kunnen halen en dat er nergens de komende weken of maanden iemand dit record wil aanvallen”, gaven Denis en Iris nog mee.

Sint-Janscollege krijgt Oxfam-award ‘Handel Nu’ in Deinze

Deze week nam een delegatie van het Sint-Janscollege van Sint-Amandsberg de ‘Handel Nu’-award in ontvangst aan de wereldwinkel te Deinze.

Die prijs ontvingen ze voor hun jaren lange werking rond Fair Trade. Dit jaar werden ze in het bijzonder geprezen voor hun cacao-actie. Met leerlingen uit hun Europese partnerscholen werkten ze een dag rond eerlijke handel in Deinze.

De Turkse, Hongaarse, Catalaanse en Portugese leerlingen lieten samen met de Gentenaars honderden mensen proeven van eerlijke handel. Ze organiseerden ook een reuze petitieactie voor eerlijke handel en versierden daarmee de plaatselijke winkel. Dit deden de leerlingen en leerkrachten in mei, naar aanleiding van de scholenactie Handel nu, die Oxfam-Wereldwinkels, telkens naar aanleiding van de World Fair Trade Day aanbiedt.

Begeleidende leerkracht en Deinzenaar Peter Parmentier mocht met zijn leerlingen de gedenkplaat uit de handen van voorzitter Geert ’t Kindt aannemen. De leelingen waren in Deinze in het kader van een vrijwilligersweek. Tijdens deze week gaan ze helpen bij senioren, mensen met een beperking, knappen ze klussen op en dergelijke.

Met de actie ‘Handel Nu’ spoort Oxfam-Wereldwinkels elk jaar alle Nederlandstalige lagere, secundaire en hogescholen aan om een ludieke, laagdrempelige activiteit rond eerlijke handel te organiseren. De scholen die verhoudingsgewijs de meeste leerlingen (en derden) prikkelen en sensibiliseren met een originele of opvallende actie, van een eerlijke picknick over een fairtrade-manifestatie tot een levende automaat maakt kans op mooie prijzen. Op www.handelnu.be spat de creativiteit van het scherm. De primus inter pares onder de laureaten waren volgens de jury die van de school uit Gent.