DeinzeOnline

Zoek mee naar een nieuwe naam voor het infomagazine

De stad Deinze en de gemeente Nevele vormen vanaf 1 januari 2019 een nieuwe fusiestad. Tot nu toe hebben zowel Nevele als Deinze een afzonderlijk infomagazine. Vanaf 1 januari 2019 blijft er slechts één magazine over dat tien keer per jaar zal worden bedeeld. Heb je een origineel idee voor de nieuwe naam? Neem dan deel aan de wedstrijd en maak kans op € 250 cadeaucheques. Deelnemen kan tot en met 31 oktober 2018.

Deinze en Nevele willen graag een goed klinkende en passende naam voor het nieuwe infomagazine vinden en doen daarvoor een beroep op de creativiteit van de inwoners.

Wie kan deelnemen?

  • Iedere inwoner van Deinze en Nevele, individueel of in groep
  • Iedere leerling ingeschreven in een Deinse of Nevelse school, de stedelijke academie voor schone kunsten Deinze en de stedelijke academie voor muziek, woord en dans Deinze. Er kan ook per groep, bijvoorbeeld per klas, ingeschreven worden
  • Iedere rechtspersoon met zetel in Deinze of Nevele
  • Medewerkers van het stads- en gemeentebestuur, OCMW en AGB (met uitzondering van medewerkers die zetelen in de jury)

Wie beoordeelt de inzendingen?Een jury, bestaande uit drie afgevaardigden van het stadsbestuur, drie afgevaardigden van het gemeentebestuur en één extern jurylid, kiest de naam.

Hoe kan je deelnemen?

  • Zend een mail naar [email protected] met jouw gegevens (naam, pseudoniem, adres, telefoonnummer, geboortedatum). Het voorstel van naam voor het infomagazine moet je als bijlage (Word- of PDF-bestand) aan de mail toevoegen. In die bijlage mag je geen persoonsgegevens vermelden, alleen het pseudoniem.
  • Of zend een brief onder gesloten omslag naar de dienst communicatie en onthaal, Brielstraat 2, 9800 Deinze met vermelding op de envelop: “wedstrijd naam infomagazine fusiestad” en voeg het volgende toe:
  • een pagina met jouw gegevens (naam, pseudoniem, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum en e-mailadres).
  • een pagina met vermelding van het voorstel van naam voor het infomagazine en pseudoniem.

Je kan deelnemen tot en met 31 oktober 2018 en je mag meerdere voorstellen indienen. De winnaar krijgt 250 euro aan cadeaucheques.

Meer info:Je kan het wedstrijdreglement downloaden op www.fusiedeinzenevele.be, www.deinze.be, www.nevele.be  of afhalen bij de dienst communicatie en onthaal, dienstencentrum Leiespiegel, Brielstraat 2, 9800 Deinze en communicatiedienst, Cyriel Buyssestraat 15, 9850 Nevele.

Afbraakwerken notarishuis Van Cauwenberghe gestart

De afbraakwerken van het oud notarishuis Van Cauwenberghe zijn vandaag gestart, daarmee gaat ook het iconische torentje verdwenen zijn aan het Congoplein. In de plaats komt een parel op het einde van de markt.

“Villa Neerleie” zal schitteren aan het Kongoplein. 27 nieuwbouwappartementen en twee kantoorruimtenworden opgebouwd in een tijdloze architectuur (Abscis Architecten). Met een gevelafwerking in een bleke natuursteen en een interieurafwerking op maat, en dit alles met het oog op lange termijn. Van bij de start van de architectuuropdracht werd het idee uitgewerkt om een gebouw te ontwerpen vrij van fossiele brandstoffen. Zelfs het elektriciteitshuisje werd geïntegreerd in het gebouw.

Intussen is er ook 76% verkocht en resteert er nog een divers aanbod van vooruitstrevende appartementen met 1, 2 en 3 slaapkamers.

Interesse?
Meer info op www.villaneerleie.be of of bij de vastgoedmakelaar: www.landbergh.be

Fietstelweek ingefietst in Deinze-Zulte 

De fietstelweek loopt van maandag 24 tot zondag 30 september. Op basis van de resultaten kunnen Vlaamse, provinciale en lokale overheden gerichte investeringen doen die zoveel mogelijk fietsers ten goede komen. De fietstelweek werd in Petegem (Deinze) – Machelen (Zulte) ingefietst door een delegatie van de colleges van burgemeester en schepenen van Deinze en Zulte in het gezelschap van NMBS-CEO Sophie Dutordoir.

Op maandag 24 september ging de derde editie van de Fietstelweek van start. De Vlaamse gemeenten, provincies en de Vlaamse overheid verzamelen van 24 tot en met 30 september zoveel mogelijk fietsgegevens aan de hand van vaste en mobiele telpunten en manuele tellingen. Op basis van de resultaten kunnen Vlaamse, provinciale en lokale overheden gerichte investeringen doen die zoveel mogelijk fietsers ten goede komen.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts gaf in de voormiddag het startschot van de fietstelweek aan de Luchthavenroute in Machelen. Ook in Machelen (Zulte) –Petegem (Deinze) werd de fietstelweek ingefietst door een delegatie van de colleges van burgemeester en schepenen van Deinze en Zulte in het gezelschap van NMBS-CEO Sophie Dutordoir en Wout Baert, coördinator van Fietsberaad Vlaanderen.Er werd gefietst totaan de nieuwe fietsersbrug aan de bestaande spoorwegbrug ter hoogte van oliefabriek Vandamme. De brug verbindt het centrum van Deinze met Grammene, Gottem en Wontergem op een veilige manier. Infrabel financierde de brug als compensatie voor het afsluiten van de spooroverweg in de Karrestraat in Astene. Je bereikt de brug komende vanuit Deinze via de Koestraat in Petegem-aan-de-Leie. In de toekomst zal je via het Antoon Van Paryspad langs Vaart Rechteroever tot aan de brug kunnen fietsen. De fietssnelweg wordt er momenteel nog afgeleid naar de Machelenstraat.

“De stad wil met het bezoek van mevrouw Dutordoir op de startdag van de fietstelweek het belang van de combinatie fiets en trein in de kijker plaatsen” stelt burgemeester Jan Vermeulen. “We moeten verder blijven samenwerken met NMBS en Infrabel. Sinds het jongste vervoersplan kreeg Deinze een rechtstreekse treinverbinding met Gent-Dampoort, Lokeren, Sint-Niklaas en Antwerpen-Centraal. De nieuwe fietsbrug is ook de realisatie van een belangrijke ‘missing link’ voor fietsers om vanuit de randgemeenten op een veilige en vlotte manier naar het station van Deinze te fietsen. We moedigen zachte mobiliteit aan en richten heel wat vernieuwingen in onze stad op vlottere en veiligere verbindingen voor fietsers en voetgangers. Wie zich aan langere afstanden wil wagen kan de fietsostrades gebruiken. Dankzij de elektrische fiets of een slimme combinatie van de trein en het deelfietssysteem Blue-bike sta je bijvoorbeeld in een oogwenk in Gent, zonder parkeer- of filestress” besluit Jan Vermeulen.

Bart Van Thuyne, schepen van mobiliteit vervolgt: “Dit is de eerste fietsersbrug van vele. We gaan voor een fietsnetwerk met acht fietsbruggen. Ieder jaar voorzien we budget om een brug te realiseren. In combinatie met het aanleggen van fietspaden zorgen we er voor dat elke locatie in Deinze veilig en vlot bereikbaar is met de fiets. Dit is een belangrijk onderdeel van het mobiliteitsplan”.

Deinzenaar schrijft roman over rockster

Jan Van den Abeele rondde in 2018 zijn opleiding literaire creatie aan de academie van Deinze af. Zijn eindwerk, de roman Krunk, werd opgepikt door de Gentse uitgeverij Beefcake Publishing.

Met een heuse crowdfunding-campagne willen de auteur en de uitgeverij geld inzamelen voor de promotie en druk van het boek.

Voor alle duidelijkheid: Krunk wordt in ieder geval gedrukt en vervolgens verkocht via de boekhandels, ook al wordt het streefbedrag niet gehaald. meer info via onderstaande link:
https://crowdfunding.beefcakepublishing.be/project/15709