DeinzeOnline

‘De bevrijding 1918-2018’ brengt unieke evocatie van eindoffensief WOI naar Deinze

Een historische tocht herdenkt het bevrijdingsoffensief van 1918, het enige offensief dat het Belgische leger ooit heeft uitgevoerd. Soldaten in origineel uniform met talloze artilleriestukken, veldkeukens, paardenwagens en ander rollend materieel vormen een colonne langs de slagvelden van 1918. Op 19 augustus komen ze vanuit Landegem via Bachte-Maria-Leerne naar hun eindpunt op de Markt. Tijdens de doortocht en bij de ontbinding kan je de unieke historische stukken van dichtbij bekijken en geven de deelnemers ook graag een woordje uitleg. Op de Markt en in de bibliotheekkelder is er ook een tentoonstelling met foto’s van Deinze tijdens en onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog.

De bloedige veldslagen van WOI kwamen ten einde op 11 november 1918. De oorlog eindigde niet in de loopgraven aan de IJzer, maar wel met een zwaar eindoffensief van Belgen, Britten en Fransen dat stopte aan de Schelde. Een derde van de ongeveer 40.000 gesneuvelde Belgische soldaten vielen tijdens dit bevrijdingsoffensief. Ook de burgerbevolking van o.m. Deinze, Machelen en Waregem kreeg het tijdens de laatste dagen van WOI zwaar te verduren door de talloze bombardementen en beschietingen.

Het project ‘De bevrijding 1918-2018’ is een organisatie van de Patrouilleurs, onderdeel van het Platform voor Belgische militaire geschiedenis vzw, en brengt deze gebeurtenis opnieuw onder de aandacht met een bijzondere, historische evocatie. Ongeveer 150 Belgische, Britse en Franse soldaten uitgerust zoals in 1918 trekken 100 jaar later opnieuw door Vlaanderen, langs de diverse slagvelden van het bevrijdingsoffensief. Zij vertrokken op 13 augustus uit Lo-Reninge en eindigen in Deinze op 19 augustus. In hun spoor volgen veldkeukens, transportwagens, kanonnen, talloze paarden en ander historisch rollend legermateriaal.

Op zondagmiddag 19 augustus komt de colonne via Landegem langs Bachte-Maria-Leerne naar de Ooidonkdreef, waar een halte van een halfuurtje is voorzien rond 15 u. Daarna gaat de tocht langs het kasteel Ooidonk verder naar het centrum van Deinze. Via Hulhage, Oostmeersdreef, Guido Gezellelaan, Karel Picquélaan en Congoplein wordt rond 17 u. de Markt bereikt, waar de colonne feestelijk wordt onthaald. Tijdens de doortocht en bij de ontbinding kan je de unieke historische stukken van dichtbij bekijken en geven de deelnemers ook graag een woordje uitleg.

Fototentoonstelling

Ter gelegenheid van deze evocatie put Dunsa, Kring voor Geschiedenis, Kunst en Erfgoed van Deinze en de Leiestreek, uit de rijke fotoverzameling over de Grote Oorlog van bestuurslid Denis Pieters voor de tentoonstelling ‘Deinze in Wereldoorlog I. Miserie & Puin’. Een reeks foto’s toont de situatie in onze stad in 1914, tijdens de bezetting, na de vernielingen bij het eindoffensief in 1918 en bij het eerste ‘ramptoerisme’ onmiddellijk na het einde van de oorlog. Enkele vergrote foto’s zullen op zondag 19 augustus in open lucht te zien zijn op de Markt. De fototentoonstelling is daarna nog tot 11 november te zien in de bibliotheekkelder.

Wan-Hoop

Slotpunt van de herdenking van WOI in Deinze wordt het bijzondere concert ‘Wan-Hoop – The great war remembered’, dat in samenwerking met Harmonieorkest Deinze en diverse andere lokale verenigingen wordt georganiseerd op 9 en 10 november in de Sint-Pauluskerk in Petegem. Het concert wordt een totaalspektakel met beeld, muziek en woord, een bijzondere evocatie rond de beleving van WOI in onze stad.

Info

“De bevrijding 1918-2018” in Deinze
zondag 19 augustus van 13 u. tot 18 u.

13 u.: Binnenkomst Deinze via Moerstraat
15 u.:  Halte aan Ooidonkdreef
17 u.: Aankomst Markt
18 u.: Ontbinding colonneDeze tijden zijn onder voorbehoud van de snelheid van de colonne. Het volledige parcours is te bekijken via http://debevrijding.be.

Volg ook deze facebook pagina voor uptodate informatie – https://www.facebook.com/debevrijding1918/

1 week onderhoudswerken op Dorpsstraat (N43) in Deinze

Op maandag 20 augustus start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de herstelling van de Dorpsstraat (N43) in Deinze. De aannemer vernieuwt het asfalt van de steenweg tussen Pauwhof en de Pontstraat. Het verkeer kan in beide richtingen langs de werfzone rijden. De werken zullen ongeveer één week duren. Na deze werken, midden september pakt AWV het kruispunt met de Pontstraat aan. Er komen nieuwe verkeerslichten en de fietspaden langs de N43 worden heraangelegd. 

Meer info over deze beide werken op www.wegenenverkeer.be/Deinze

Wegenwerken

Structureel onderhoud op de N43: 20 augustus tot 24 augustus

De werfzone loopt over 500 meter van zijstraat Pauwhof tot zijstraat Pontsraat. De aannemer legt een nieuwe toplaag in asfalt.Ook twee middeneilandjes in de werfzone verdwijnen. Bij goed weer en zonder technische tegenvallers zullen de werken op vrijdag 24 augustus klaar zijn. 

Verkeerssituatie

Het verkeer in beide richtingen blijft mogelijk langs de werfzone. Het verkeer rijdt gedeeltelijk op de brede parkeerstrook en deels op de weghelft waar niet gewerkt wordt.
Fietsers en voetgangers kunnen langs de werfzone.

Aanpassing kruispunt Pontstraat en vernieuwing fietspaden: van 17 september tot eind november

Op maandag 17 september start AWV met de herinrichting van het kruispunt met de N43 met de Pontstraat. Het kruispunt krijgt verkeerslichten om overstekend fietsverkeer veiliger te maken. De fietspaden aan het kruispunt worden vrijliggend. Tegelijkertijd vernieuwt de aannemer de fietspaden langs de N43 van de Dorpstraat nr. 40  tot net voorbij de Beekstraat. In totaal wordt 4 km fietspad vernieuwd. De werken zijn bewust gepland na de start van het nieuwe schooljaar en zullen ongeveer 2 en halve maand duren. 

Verkeerssituatie

Tijdens de herinrichting van het kruispunt wordt het verkeer geregeld door tijdelijke verkeerslichten. Bij de vernieuwing van de fietspaden rijdt het verkeer over versmalde rijstroken in de beide richtingen.Fietsers krijgen tijdelijk een dubbelrichtingsfietspad op de weghelft waar niet gewerkt wordt.

Tijdens de werken aan het kruispunt N43 blijven de beide aansluitingen van Pontstraat afgesloten. De stad Deinze voert tegelijkertijd herinrichtingswerken uit in de Pontstraat. Meer info over deze werken vindt u op www.deinze.be/pontstraat-N43

Vinktse Vrienden schenken 1104 euro aan goede doel

Zes vrienden afkomstig uit Deinze besloten om samen hun dertigste verjaardag te vieren. (vlnr.) Jasper Lambert, Sven Van  Den Heede, Pieter De Keyser, Maarten Aelvoet, Gertjan Verstraete en Matthias Neirynck gaven op 9 juni een feest in de Brieljant te Deinze.

“Al vrij snel opperden we het idee om alle opbrengst te schenken aan een goed doel”, aldus Matthias Neirynck. “Een lokaal doel leek ons dan ook het beste idee”, vult Pieter De Keyser aan, “want zij kunnen vaak op minder giften rekenen”. Uiteindelijk kwamen de zes vrienden bij Huize
Kattebeeke terecht, een VZW uit de Nieuwgoedlaan die woonondersteuning en begeleiding voorziet voor mensen met een beperking.

‘Mijn vader Stefaan is er secretaris en zo hebben we een rechtstreekse link met het goede doel’ aldus Jasper Lambert. “De 1104 euro zullen er door de uitbreiding van de capaciteit meer dan welkom zijn” klinkt het vanuit Huize Kattebeeke. “We zijn onder de indruk dat deze jonge mannen een dergelijk initiatief ondernemen maar we zijn ze vooral enorm dankbaar”!

De grootste dromenvanger ter wereld meet vanaf 3 augustus een diameter van 16m15cm…

3 maanden geleden kwamen Denis HERMAN en Iris MOERAERT uit Deinze op het idee om de grootste dromenvanger ter wereld te maken tijdens hun vakantie met Intersoc in St Moritz Zwitserland. De nodige vragen werden gesteld aan Guiness record book om dit record te kunnen homologeren en de voorwaarden te kennen.

“Tijdens ons idee was het record in handen van een Russische organisatie en was ongeveer 7,72 m diameter. In ons gedachten vonden we een 10 tal meter wel haalbaar, nadat we voor onze afreis dit eens hadden uitgetest thuis in Deinze . Toch enkele weken geleden kregen we het bericht van Guiness Record book, dat dit record werd verbroken in Roemenië tot 9,92m. Meteen moesten onze plannen worden bijgestuurd.

“Reeds 21 jaar doen we kinderanimatie onder de naam “Oeps en Dinges” in verschillende intersoc hotels. Dit jaar was het thema vanuit Intersoc ‘Dromen’ zodat we al snel tot dit idee kwamen. Onder het motto “samen sterk” konden we gedurende 2 vakantieperiodes aan deze dromenvanger werken met alle vakantiegangers.

Op 25 juli hadden we reeds het record verbroken door een dromenvanger te maken van een diameter van 10m35, maar tijdens de daaropvolgende periode gingen we nog een stapje verder. Uiteindelijk kwam de burgemeester Sigi Asprion , de directeur van de toeristische dienst Martin Berthod alsook en de notaris Hans Peter Beck van St Moritz in Zwitserland, de officiële opmeting doen en stelde vast dat we het huidige record duidelijk scherper hebben gezet. Het nieuwe record werd op 16m 15 cm geofficialiseerd.

Alle materiaal die we gebruikten was recuperatiemateriaal. Een firma uit onze buurt zorgde voor linten en in Hamme vonden we restanten touw die we konden gebruiken. De vakantiegangers brachten dan nog uit België een hoop doppen, lintjes, touw enz mee. Deze recordpoging bracht een zekere dynamiek en nieuwsgierigheid los tussen de vakantiegasten alsook binnen St Moritz.

De officiele documenten zullen eestdaags naar Guiness Record book worden opgestuurd met het nodige bewijsmateriaal zoals foto’s, filmpjes en een persartikel in een plaatselijke Zwitserse krant, de Engadiner Post! Alle medewerkers aan dit record, van klein tot groot, van over geheel vlaanderen zullen dan ook een deelnemerscertificaat ontvangen als dank voor hun enthousiaste medewerking.

“Nu hopen we natuurlijk dat we met deze recordverbreking het Guiness record book kunnen halen en dat er nergens de komende weken of maanden iemand dit record wil aanvallen”, gaven Denis en Iris nog mee.