DeinzeOnline

Category Archives: Stadsinfo

Burgemeester en ereraadslid ontvangen eretekens tijdens gemeenteraad

Zowel burgemeester Jan Vermeulen als eregemeenteraadslid Geert Decaluwé kregen bij de aanvang van de gemeenteraad van donderdag 23 mei eretekens opgespeld. Burgemeester Jan Vermeulen werd ridder in de kroonorde en eregemeenteraadslid Geert Decaluwé werd ridder in de orde van Leopold II en kreeg de Burgerlijk Medaille Eerste Klasse.

Jan Vermeulen zette zijn eerste politieke stappen in de kiescampagne van oktober 1999. Sinds januari 1995 maakt hij onafgebroken deel uit van de gemeenteraad, waarvan het grootste deel als schepen. Hij werkte onder twee burgemeesters, wijlen Roger Boerjan en ereburgemeester Jacques De Ruyck. In december 2011 legde Jan Vermeulen de eed af als burgemeester van stad Deinze. Op voorstel van de minister-president en de viceminister-president van de Vlaamse Regering en op voordracht van de eerste minister verleent zijne majesteit koning Filip bij koninklijk besluit van 30 oktober 2018 het ereteken van ridder in de kroonorde aan dhr. Jan Vermeulen, als blijk van erkentelijkheid voor bewezen diensten als burgemeester van de stad Deinze.

Geert Decaluwé verkreeg de titel van eregemeenteraadslid tijdens de gemeenteraad van 18 december 2017, na een carrière van 28 jaar. Hij stond ook meermaals op de Kamerlijst. Zijn lange engagement bleef niet onopgemerkt op zowel Vlaams als nationaal niveau. Er werden hem maar liefst twee eretekens toegekend. Op voorstel van de minister-president en de viceminister-president van de Vlaamse Regering en op voordracht van de eerste minister verleent zijne majesteit koning Filip bij koninklijk besluit van 30 oktober 2018 het ereteken van ridder in de orde van Leopold II aan dhr. Geert Decaluwé, als blijk van erkentelijkheid voor bewezen diensten als gemeenteraadslid van de stad Deinze. Op voordracht van Vlaams minister-president Geert Bourgeois werd de Burgerlijk Medaille Eerste Klasse toegekend aan dhr. Geert Decaluwé door zijn majesteit koning Filip bij koninklijk besluit van 17 augustus 2017, wegens vijfentwintig jaar diensten aan het land.

IVM krijgt recyclagepark van Deinze in beheer

In april besliste de gemeenteraad om de exploitatie van het recyclagepark aan de Europalaan vanaf 1 augustus over te dragen aan afvalintercommunale IVM. Het toegangssysteem, tarieven en werking van het recyclagepark blijven ongewijzigd. De openingsuren wijzigen wel.

Containerpark Deinze

In de aanloop naar de fusie Deinze-Nevele werd onderzocht welk scenario de voorkeur geniet voor de uitbating van beide recyclageparken. In deze zoektocht stond een optimale dienstverlening voor de burgers voorop. ‘Uit de vergelijking van de mogelijkheden bleek de overdracht van het beheer aan IVM de beste optie voor onze inwoners te zijn. Als afvalintercommunale heeft IVM alle expertise in huis over afvalverwerking en de exploitatie van recyclageparken’ stelt Bruno Dhaenens, schepen van milieu. IVM exploiteert op dit moment reeds de parken van Eeklo en Kaprijke/Sint-Laureins.

‘Bovendien biedt de overdracht ook op lange termijn meer perspectieven om in het volledige werkingsgebied van IVM de gemeentegrenzen open te stellen en onze inwoners de kans te geven om voor het dichtstbijzijnde recyclagepark te kiezen’ vult burgemeester Jan Vermeulen aan.

Nieuwe openingsuren

Jaarlijks noteren we zo’n 103.000 bezoeken aan het recyclagepark, met op topdagen tot 900 bezoekers per dag. Wat verandert er aan deze essentiële dienstverlening voor onze burgers? Het toegangssysteem, tarieven en werking van het recyclagepark blijven ongewijzigd.

De openingsuren wijzigen wel vanaf 1 augustus, met avondopeningen en een opening op zaterdagnamiddag. Er komt een zomer- en winterregime dat aangepast is aan de noden van de gebruikers. Beide volgen eenzelfde stramien, maar in de zomer blijft het park ’s avonds beduidend langer open.

Zomerregime (1 maart – 31 oktober)

 • Ma: gesloten
 • Di: 10 – 12 u. en 12.30 – 17 u.
 • Wo: 13 – 19 u.
 • Do: 13 – 19 u.
 • Vr: 10 – 12 u. en 12.30 – 17 u.
 • Za: 9 – 12 u. en 12.30 – 18 u.

Winterregime (1 november – 28 februari)

 • Ma: gesloten
 • Di: 10 – 12 u. en 12.30 – 17 u.
 • Wo: 13 – 17 u.
 • Do: 13 – 17 u.
 • Vr: 10 – 12 u. en 12.30 – 17 u.
 • Za: 9 – 12 u. en 12.30 – 16 u.


Gratis infolijn

Via het gratis nummer 0800 13 580 volgt IVM momenteel reeds de meldingen over de huis-aan-huis inzamelingen op. Vanaf 1 augustus wordt dit uitgebreid en kan je er ook terecht met vragen en opmerkingen over het recyclagepark, iedere werkdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Benoît Vanraes wordt directeur cultuurcentrum Leietheater

Cultuurcentrum Leietheater krijgt een eigen directeur, Benoît Vanraes. Hij zal de werking van het CC vanaf 1 september 2018 in goede banen leiden. De programmatie gaat er van start vanaf september 2019.

Benoît Vanraes wordt directeur cultuurcentrum Leietheater

“We hebben 21 geldige kandidaturen ontvangen voor de vacature van directeur van het cultuurcentrum Leietheater. Na de nodige examens en selectieprocedures besliste het college van burgemeester en schepenen op 17 juli om Benoît Vanraes vanaf 1 september 2018 te benoemen tot directeur van cultuurcentrum Leietheater” stelt burgemeester Jan Vermeulen.

“De laatste jaren werken we sterk aan een uitgebreid cultuurbeleid in de stad. We verkregen in 2014 via het beheer van zaal Palace een erkenning als cultuurcentrum vanwege de Vlaamse Gemeenschap. Het aantal culturele activiteiten in onze stad werd de laatste jaren doelbewust opgedreven”, aldus schepen van cultuur Rutger De Reu. “Samen met de vele organisatoren en verenigingen bouwden we een divers cultureel aanbod uit in zaal Palace, de Brielpoort en De Rekkelinge. Het nieuwe cultureel centrum Leietheater, een droom die al 50 jaar leeft in Deinze, moet hiervan het sluitstuk worden. De bouw van Leietheater zit nog steeds op schema. De metsers werken door tijdens het bouwverlof, waardoor eind augustus alle metselwerk beëindigd zal zijn. We voorzien het einde van de werken omstreeks april 2019. Vanaf september 2019 willen we meteen uitpakken met een sterk jaarprogramma. We verwachten dus heel wat van de nieuwe directeur” besluit schepen De Reu.

Benoît Vanraes (° 1986) behaalde zijn master of arts in cultuurbeleid, -beheer en –behoud aan de universiteit van Maastricht en heeft de nodige ervaring opgedaan als directeur van theaterproductiehuis SoAP (Sociaal en Artistiek Platform Hasselt-Maastricht). “Deinze heeft de laatste jaren enorm veel ingezet op vernieuwing, en al zeker op vlak van cultuur. Ik wil op dit elan verder gaan en samen met de diverse actoren werk maken van een cultuuraanbod voor iedereen. De Deinzenaar zal Leietheater als zijn culturele thuis gaan beschouwen. In de setting van de prachtige architectuur en het geïntegreerde cultuurcafé wordt een avondje uit een complete beleving. Het Leietheater zal een baken van cultuur zijn voor de ruime regio rond de stad. Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan in het unieke gebouw en om de Deinzenaars te laten kennismaken met bekend en minder bekend talent in de eigen stad” klinkt het bij kersvers directeur Benoît Vanraes.

Deinze wordt Boekstartgemeente

Deinze wordt Boekstartgemeente! Boekstart is een leesbevorderingsprogramma, structureel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap en uitgevoerd door Iedereen Leest, de bibliotheek Deinze en Huis van het Kind Deinze. Boekstart werkt samen met lokale partners aan een vroege geletterdheid en aan een stimulerend (voor)leesbeleid in de stad.

“Het project Boekstart wil ouders met hun kleine kinderen laten genieten van boeken. Kinderen die op jonge leeftijd kennismaken met boeken zijn taalvaardiger, lezen sneller, rekenen beter en ze zijn vaker lid van de bibliotheek” weet schepen Rutger De Reu, bevoegd voor de bibliotheek. “Samen in een boekje kijken versterkt de band tussen de volwassene en het kind. Het is goed voor een levenslange herinnering aan warme momenten en geborgenheid”.

Boekstart is een bibliotheekproject, maar werkt samen met het Huis van het Kind Deinze en de consultatiebureaus van Kind en Gezin als lokale doorverwijzers naar de bibliotheek.

Hoe werkt Boekstart?
Boekstart brengt op 3 momenten boeken en informatie over voorlezen bij jonge gezinnen:

Wanneer ouders met hun baby van 6 maanden het consultatiebureau van Kind en Gezin bezoeken, krijgen ze van de vrijwilligers een babypakket aangeboden. Daarin zit een stoffen knisperboekje en een brochure met info en tips over voorlezen.
Ouders die met hun peuter van 15 maanden in het consultatiebureau komen, krijgen een uitnodiging om in de bibliotheek een Boekstarttas af te halen met 2 boekjes: een versjes- en liedjesboek met CD en een prentenverhaal. Daarenboven krijgen ze een brochure met tips over voorlezen.
Ouders komen naar de bibliotheek met de uitnodiging die ze kregen in het consultatiebureau (zie stap 2) en ontvangen er de Boekstarttas met de 2 boekjes. De enthousiaste bibliotheekmedewerkers ontvangen hen en geven hen info over de voorlees- en prentenboeken van de bibliotheek. De prentenboekenhoek is speciaal ingericht om baby’s en peuters te laten spelen en de baby- en peuterboeken te ontdekken.

Het is de bedoeling dat de ouders de smaak te pakken krijgen en in de toekomst verder boekjes komen lenen voor hun peuters en kleuters. Ook ouders die niet direct de stap naar de bibliotheek zouden zetten, krijgen via het Boekstartproject een stimulans om de bibliotheek te bezoeken.

Zoveel meer dan een cadeautje…
Boekstart is zoveel meer dan een cadeautje uitdelen. In het consultatiebureau krijgen ouders medische adviezen, maar ook heel wat pedagogische adviezen. Net door het uitdelen van het eerste pakketje in het consultatiebureau wordt voorlezen en het belang van boeken ook onderdeel van de adviezen die ouders krijgen over de opvoeding van hun kind. De vrijwilligers worden ondersteund om deze boodschap op een open manier over te brengen.

“Het Huis van het Kind Deinze speelt in dit Boekstartproject een belangrijke rol die kadert in de opdracht van preventieve gezinsondersteuning” stelt schepen van welzijn Trees Van Hove. “Boekstart wil namelijk alle kinderen gelijke kansen geven door de materialen en Boekstartboodschap zo breed mogelijk te verspreiden via de consultatiebureaus van Kind en Gezin en de bibliotheek”.

De Vlaamse Gemeenschap ondersteunt dit project via Iedereen Leest. De Vlaamse Gemeenschap subsidieert de babypakketten volledig. Huis van het Kind Deinze koopt dit jaar de peuterpakketten aan die worden verdeeld via de bibliotheek. Iedereen Leest berekende dat ca. 80% van de jonge ouders een consultatiebureau bezoeken. Van deze ouders komt 50% effectief in de bibliotheek het peuterpakket afhalen. De stad, de bibliotheek en het Huis van het Kind Deinze engageren zich om ook in de toekomst het Boekstartproject verder te zetten.