DeinzeOnline

Category Archives: Stadsinfo

Astene Sas al 1.000 maal opengedraaid in 2017

De 5 vrijwilligers van VZW Historische schepen draaiden donderdag voor de 1.000ste keer Astene Sas open voor de schepen in 2017. Het was brugwachter Geert die de eer de beurt viel om de brug te openen.

Foto_brugwachterGeert_Deinze_AsteneSas_Lemmerboot

Vanaf april tot het najaar is de brug iedere dag bemand om de pleziervaart (grotere schepen) door te laten. Specifieke afspraken voor de schippers zijn terug te vinden op hun website www.astene-sas.be

Foto_brugwachterGeert_Deinze_3_AsteneSas_Lemmerboot

De eigen Lemmerboot kwam terug van Latem richting Deinze en was daarmee schip nummer 1003.
Hiermee zijn reeds 60 plezierjachten meer dan vorig jaar Astene Sas voorbij gekomen.

Astene Sas de ideale fietsstop bij mooi weer, een authentieke plek langs de Leie en een oase van rust. Je treft je de twee sasmeesters huizen uit de negentiende eeuw aan, nu de thuisbasis voor de VZW historische schepen. De ophaalbrug over het sas daterend van na de eerste wereldoorlog en wordt nog steeds met de hand bediend en is onderwerp van menig fotoshoot.

Armoede blijft stijgen in Deinze

Naar aanleiding van het neerleggen van de jaarrekeningen 2016 van het OCMW Deinze bestudeerde GroenRood Deinze de cijfers van de laatste jaren. Conclusie is dat de armoede blijft stijgen. Vooral bij jongeren en één oudergezinnen is er een heel ernstig probleem. Het OCMW is dan ook nuttiger dan ooit en de medewerkers verdienen alle respect!

Elfdorpen GroenRood

Eddy De Winter, gemeenteraadslid voor GroenRood en gewezen OCMW -raadslid: ”Opvallend is de stijgende energiearmoede. De lokale adviescommissie behandelde vorig jaar  187 dossiers. Dit is  een stijging van 30 dossiers in vergelijking met het voorgaande jaar. Dat de federale regering het BTW tarief voor deze basisbehoefte deed stijgen van 6 naar 21 procent zal hier zeker niet vreemd aan zijn. In 2016 waren er 131  gerechtigden op een leefloon. Zo’n kwart is jonger dan 25 jaar. Dit zijn duidelijk de slachtoffers van strengere werkloosheidsreglementering en inschakelingsuitkeringen. 63%  van de leefloners is alleenstaand. Dit is heel duidelijk een probleemgroep die het niet eenvoudig heeft. Probeer maar als alleenstaande te overleven met een leefloon.”

OCMW-raadslid Eddy Donné merkt op dat ook het aantal dossiers schuldhulpverlening en juridische bijstand maar blijven stijgen. In 2016 bereikte het een record van 362 dossiers. Omdat het aantal dossiers op dergelijk hoog niveau blijft, dient er zelfs voorzien te worden in de aanwerving van een bijkomende halftijdse maatschappelijk werker voor de sociale dienst.

De Poetsdienst blijft een probleemkindje, met terug een daling van het aantal poetsbeurten. Op 9 jaar tijd is er een daling van 25 procent en dat ondanks de vergrijzing.
GroenRood wijst er ook nog eens op dat de  goedgekeurde prijsverhogingen in het begin van deze legislatuur  absoluut niet nodig waren als je de financiële resultaten nu ziet.

Naast de vele andere besparingen en tariefverhogingen op federaal, Vlaams en ook lokaal vlak is vooral de gewone burger opnieuw de dupe.

Landmark ingehuldigd op begraafplaats Deinze

Op zondag 16 juli werd een landmark ingehuldigd op de begraafplaats van Deinze. Het bevat naast algemene informatie over de begraafplaats, het verhaal van 2 bijzondere personen die op de begraafplaats hun laatste rustplaats vonden. Libor Slock bespioneerde Duitse treinen voor de geallieerden tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar werd betrapt en vermoord. Beeldhouwer Antoon Van Parys beeldhouwde tal van oorlogsgraven, zoals dat van Libor Slock en drukte zo zijn stempel op de symboliek van de begraafplaats. Het landmark kadert in een project van Toerisme Vlaanderen en geniet de steun van de provincie Oost-Vlaanderen. Het is het vierde landmark dat in dezelfde vormgeving wordt opgericht in de POLS-regio.

Kerkhof Deinze

Op 16 juli is het 49 jaar geleden dat beeldhouwer Antoon Van Parys overleed. Hij drukte met zijn mystieke beelden en herkenbaar schrift ontegensprekelijk zijn stempel op de funeraire kunst op onze begraafplaatsen. Ook talloze oorlogsmonumenten zoals ‘de puinruimer’ zijn van zijn hand. Op dit monument staat de naam van Libor Slock gebeiteld. Libor was 20 in 1915 en bespioneerde Duitse treinen voor de geallieerden. Hij werd echter betrapt en vermoord. De herdenkingsplaat aan zijn voormalige woning werd gerestaureerd en wordt bij zijn grafteken geplaatst. Dit was de aanleiding om een landmark te voorzien op de begraafplaats van Deinze.

Het infopaneel op de landmark bezorgt de geïnteresseerde bezoeker achtergrondinformatie over wat een begraafplaats is, welke symbolen er voorkomen en hoe die zijn vormgegeven. Verder is er een QR-code voorzien, waardoor je via een online platform meer informatie en verwijzingen kan terugvinden. Het landmark kadert in een project van Toerisme Vlaanderen rond de Eerste Wereldoorlog en geniet de steun van de provincie Oost-Vlaanderen. Het is intussen al het vierde landmark dat in de POLS-regio werd opgericht.
“Hoewel beide heren in de periode voor de Eerste Wereldoorlog in Deinze hebben gewoond en geleefd is het niet zeker of ze elkaar persoonlijk goed kenden. Het zijn de kronkels van de geschiedenis die hebben bepaald dat wij deze 2 mannen vandaag samen eren. Het landmark is een hulde aan twee belangrijke personen uit onze geschiedenis die finaal hier, op dit kerkhof, op een boogscheut van elkaar, hun laatste rustplaats kregen”, besluit schepen van cultuur en erfgoed Rutger De Reu.

Deinze krijgt een echte fietssnelweg, de F7

Vandaag konden we lezen op deredactie.be dat Deinze binnenkort een echte fietsnelweg zal hebben. Vlaanderen gaat dit jaar nog 22 miljoen euro investeren in fietssnelwegen in Vlaanderen. Een fietssnelweg is een fietspad waar je echt kunt doorrijden met zo weinig mogelijk obstakels.

Fietspad Deinze

De mooie fietsroute die we nu reeds hebben naast de spoorweg van Astene naar Deinze wordt doorgetrokken, zie bijhorende plannetje die je kan raadplegen op de website van http://www.fietssnelwegen.be/. De naam die dit fietspad krijgt is de “F7”.

Fietssnelweg Deinze F7

Op de Facebook pagina van onze burgemeester is onderstaande te lezen.