DeinzeOnline

Category Archives: Stadsinfo

Educatieve voorstellingen Stop ’n Go voor Deinse en Nevelse leerlingen

Het stadsbestuur biedt in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen het educatieve toneelstuk “Stop ’n Go” over verkeersveiligheid gratis aan voor Deinse leerlingen van het eerste en tweede leerjaar. Met het oog op de fusie werden ook de Nevelse scholen uitgenodigd. De eerste voorstelling was op 15 mei, op 23 en 24 mei volgen er nog voorstellingen in zaal Palace.

Bluebike Blue bike Deinze

In Deinze fietsen dagelijks honderden leerlingen naar school. Om de verkeersveiligheid te vergroten, organiseert het stadsbestuur ook heel wat sensibiliserende en educatieve initiatieven.

Eén van die initiatieven is het toneelstuk “Stop ’n Go” voor het eerste en tweede leerjaar. In het stuk komen de rode en groene verkeerslichtventjes tot leven en nemen ze de kinderen spelenderwijs mee in een zoektocht naar een verkeersveilige stad. “Het spreekt voor zich dat we kinderen van jongs af aan moeten leren hoe ze zich veilig met de fiets of te voet kunnen verplaatsen”, stelt schepen van onderwijs Trees Van Hove.“ Dit stuk draagt daar toe bij, vooral omdat de spelers op het einde van het stuk met de leerlingen in gesprek gaan. Een educatief pakket wordt nadien in de klas gebruikt.”.

In samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen biedt het stadsbestuur het toneelstuk gratis aan. Met het oog op de fusie werden ook de Nevelse scholen uitgenodigd.

Info

www.jeugdenschool.be/stopngo (met onder meer de deelnemende scholen)

KADE presenteert Slash 1.0

Klei is méér dan boetseren en keramiek is méér dan potten draaien. De tentoonstelling “Slash 1.0” die in het weekend van 20/21/22 april plaatsvindt in de ruimtes van de KADE (voorheen: Stedelijke Academie voor Schone Kunsten) aan de Leiedam in Deinze, wil dat bewijzen.

De tentoonstelling kadert in de vernieuwingen die de academie te wachten staan naar aanleiding van het nieuwe organisatiedecreet voor het deeltijds kunstonderwijs dat vanaf 1 september van kracht wordt. De ateliers “beeldhouwkunst” en “keramiek” zullen daarbij in mekaar schuiven tot een multidisciplinair atelier, gericht op ruimtelijk werk, waar het onderscheid tussen technieken en materialen minder scherp zal zijn.

Tot welke resultaten dat in de praktijk kan leiden, probeert deze pop-up expositie aan te tonen. Met werk van jonge maar daarom niet minder gereputeerde artiesten als Oshin Albrecht, Irja Syvertsen, Anouk Thys, Robin Vermeersch en nog een half dozijn anderen, ontdekt de bezoeker onverwachte mogelijkheden bij het gebruik van een oermateriaal als klei.

De tentoonstelling grijpt plaats in de nieuwe locatie van de ateliers beeldhouwkunst en keramiek aan de Leiedam. Het voormalige fabriekspand werd volledig gestript van latere toevoegingen en toont zich nu opnieuw in haar industriële gedaante, uitermate geschikt voor ruimtelijk werk. Een gelegenheid voor de burger om dit gebouw en de werking van de ateliers te aanschouwen maar vooral om, aan de hand van verrassende, soms interactieve kunstwerken en workshops de mogelijkheden van het toekomstige atelier “3D en ruimtelijke vormgeving” te ontdekken.

De tentoonstelling is te bezichtigen in de ateliers beeldhouwkunst en keramiek (Leiedam 5) op

vrijdag 20 april van 20 tot 23 u.

zaterdag 21 april van 14 tot 17 u.

zondag 22 april van 14 tot 17 u.

Info

Stedelijke Academie voor Schone Kunsten
Guido Gezellelaan  55, 9800 Deinze
[email protected]www.saskdeinze.be

GroenRood ziet vele van haar ideeën gerealiseerd

GroenRood is blij dat haar jarenlange inzet voor verkeersleefbaarheid en haar vele voorstellen voor een duurzame mobiliteit voor een heel groot deel overgenomen werden in het mobiliteitsplan dat nu voorligt. Het STOP-principe, de aandacht voor veilige fietsverbindingen en fietsinfrastructuur, maar ook het lussensysteem voor het verkeer in het centrum van Deinze en het verlengen van afslagstroken komen stuk voor stuk letterlijk uit onze eerdere voorstellen. Alleen jammer dat de stad ook wil inzetten op een nieuwe ring dwars door een wijk van Petegem en op het doortrekken van de Zwarte Baan, beide onnodige projecten die meer kwaad dan goed zullen doen.

Het STOP-principe

Eddy De Winter: “GroenRood is blij dat het nieuwe mobiliteitsplan resoluut de keuze maakt voor het STOP-principe (eerst stappers, dan trappers, dan openbaar vervoer en pas dan privévervoer). Het mobiliteitsplan geeft ook toe dat de kwaliteit van de fietsverbindingen nog niet in orde is en er nog veel werk is. Maar de plannen voor de vele fietsbruggen over (water)wegen en voor tunnels onder (spoor)wegen kunnen zeker op onze goedkeuring rekenen. Ongelijkgrondse kruisingen zijn inderdaad veel veiliger. Het is hartverwarmend om te zien dat het hele fietsroutenetwerk van de provincie en een groot deel van het fietsroutenetwerk tussen deelgemeenten en het centrum waarvoor de stad nu kiest, allemaal komen uit het fietsrouteplan dat Dirk Stroobandt al in 1995 aan de Gemeenteraad heeft voorgelegd maar toen nog niet goedgekeurd kreeg.”

Annick Verstraete: “Wij zijn ook blij dat de stad de verkeerslichten in Deinze wil optimaliseren met wachttijdvoorspellers, het toelaten van rechtsaf slaan door rood voor fietsers en vierkant groen (waarbij voetgangers en fietsers in alle richtingen groen krijgen terwijl ander verkeer moet wachten). Het mobiliteitsplan vraagt ook aan De Lijn meer busverbindingen maar wij zouden hier nog een stapje verder willen gaan en vooral het busvervoer tussen de deelgemeenten verder sterk willen uitbreiden. Dat de stad de stopplaatsen van de trein in Astene en Grammene terug wil openen is ook een oude eis van ons.”

Autoluw centrum met lussen

Dirk Stroobandt: “Het mobiliteitsplan streeft naar een autoluw maar bereikbaar centrum met grote randparkings. Dat  is volgens ons ook het enig haalbare scenario. Dat hierbij het lussensysteem van GroenRood nagenoeg volledig overgenomen werd, betekent dat het stadsbestuur eindelijk onze duurzame visie op de mobiliteit van Deinze ondersteunt. Hierbij zal de rijrichting van de Tolpoortstraat omgekeerd worden (volgens de meest logische richting  van de Leie naar de N43) en komt er éénrichtingsverkeer in de G. Gezellelaan van de N43 naar de Karel Picquélaan zodat het kruispunt op de N43 ontlast wordt en files zullen verminderen, een idee dat enkel GroenRood had voorgesteld. Ook onze voorstellen voor extra afslagstroken op de N43 en de Stadionlaan werden ondertussen al gerealiseerd.”

Nieuwe ringweg slecht idee

Peter Parmentier: “Waar wij van in het begin fel tegen gekant waren, is de geplande aanleg van een stuk ring tussen de Gaversesteenweg, doorheen de Driespoort en Ter Wilgen, dat afgebroken zou worden, onder de Poelstraat en de spoorweg naar de Kortrijksesteenweg. Deze weg doorkruist een grote wijk van Petegem en zal de woonkwaliteit daar erg aantasten zonder dat het de ideale oplossing is voor sluipverkeer tussen Astene en Petegem. Dat sluipverkeer kan beter op andere manieren ontmoedigd worden zonder dat een nieuwe weg nog meer verkeer door deze wijk zal aantrekken.”

Eddy Donné: “Ook het doortrekken van de Zwarte Baan achter de wijk Schave naar de Vaart Linkeroever zal enkel maar meer verkeer aantrekken terwijl het nauwelijks iets zal veranderen aan het verkeer dat door de Oude Brugsepoort raast. Daar zijn ook de overheidsdiensten van overtuigd want zij willen deze doortrekking ook niet. Dit stuk weg dwars door een Europees natuurgebied kan dus voor ons niet.”

Nieuwe openingsuren maken bibliotheek nog klantvriendelijker

Vanaf 3 april voert de stedelijke bibliotheek van Deinze een aanpassing door in de openingsuren. De bibliotheek zal vanaf nu meer open zijn, en stelt ook haar deuren open op zaterdagnamiddag. Met deze bijkomende dienstverlening wil het schepencollege cultuur nog toegankelijker maken voor iedereen.

Bibliotheek Deinze

“Zowel uit onze eigen gegevens als uit externe bevragingen weten we dat de Deinzenaren zeer tevreden zijn over onze bibliotheek en haar medewerkers”, zegt schepen van Cultuur Rutger De Reu, “we willen echter niet op onze lauweren rusten en onze bibliotheek klaarstomen voor de toekomst.”

“Met onze activiteiten in de bibliotheek trekken we de laatste jaren zeer veel bezoekers binnen in de bib. Ook de leerlingen van de basischolen en studenten weten ons te vinden, maar we volgen onze bezoekersaantallen zeer nauwgezet op. We willen deze bibliotheek echt uitbouwen tot een cultuurhuis dat klaar is voor de toekomst”, aldus De Reu. “Uit een interne meting konden we concluderen dat het bibliotheekbezoek na 19 uur minder populair is. We willen echter iedereen de kans geven om in alle rust een bezoek aan onze bibliotheek in te plannen. Daarom passen we de uren op woensdag, maar vooral op zaterdagnamiddag aan. Een bibliotheekbezoek met de kinderen hoeft nu op zaterdag geen hectische passage tussen de tekenschool en de sportactiviteit meer te zijn, maar kan nu tussen 10u en 16u.”

De drie avonden tot 20 uur zijn vervangen door drie avonden tot 19 uur. Op woensdagmorgen gaat de bibliotheek een uur vroeger open voor de marktgangers en krantenlezers. ’s Middags opent de bib haar deuren om 13.30 uur in plaats van om 14 uur. Tijdens de schoolvakanties steekt de bib een tandje bij en gaat de bibliotheek in de voormiddag open van 10 tot 12 uur.

“Met deze aanpassing van de openingsuren verhoogt de bibliotheek de dienstverlening. De bibliotheek gaat van 33 naar 36 openingsuren per week en tijdens de schoolvakanties zelfs tot 44 openingsuren”, zegt Schepen van Personeel Tony De Neve. “Het personeel was bereid om hun vrije zaterdagnamiddagen te offeren ten dienste van onze bevolking, dat verdient zeker en vast een grote pluim.”

OPENINGSUREN VANAF 3 APRIL
maandag 13.30 – 19 u.
dinsdag 13.30 – 19 u.
woensdag 9 – 18 u.
donderdag 13.30 – 19 u.
vrijdag 13.30 – 18 u.
zaterdag 10 – 16 u.
Tijdens de schoolvakanties zal de bibliotheek ook in de voormiddag open zijn van 10 tot 12 u. Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus zal de bibliotheek op zaterdag sluiten om 13 u.