Het stadsbos tegen 2024: 3 wensen aan het nieuwe bestuur

De voorbije zondag konden wij nog eens merken dat het stadsbos een heel leuke plek is voor de Deinzenaars. Meer dan 700 mensen kwamen er proeven van muzikale tonen in ‘Muziek in het Bos’. Maar hiermee is het stadsbos nog niet af!

De voorbije 6 jaar is het stadsbos verder uitgebreid zoals voorzien in het VLM-plan. Er kwam er ongeveer 13 ha bos bij nabij Nieuwgoed te Parijs. Daar zijn wij heel blij om. Maar het bos is nog niet af. Voor komende legislatuur zijn volgende 3 items belangrijk om te realiseren, zodat het volledige bos kan worden afgewerkt.

1.Verbinding tussen beide boskernen via een nieuw aan te leggen dreef. Deze dreef dient aan beide zijden te worden beplant met inheemse hoogstammen.  Ter hoogte van de kruising aan de Krekelstraat dient een veilige oversteekplaats te worden voorzien. De oversteekplaats ter hoogte van Astenedreef en De Ceder, die reeds is aangelegd, kan hierbij als voorbeeld dienen.

2. Het beheer van het stadsbos rondom Astenedreef dient te worden overgedragen aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Momenteel stellen wij vast dat het beheer en de handhaving in deze boskern door de stad Deinze veel te wensen over laat.  Het goedgekeurde bosbeheersplan wordt absoluut niet gerespecteerd.  Zo wordt er nog steeds gecrosst in de voor de natuur meest waardevolle boskern tussen Astenedreef en de spoorweg, maar er wordt niet opgetreden. Speeltuigen zijn overgroeid door brandnetels. ANB is gespecialiseerd in het beheer en de handhaving in bossen en is de logische partner voor dit soort werk.

3. In de gemeenteraad van augustus 2018 konden wij vernemen dat op de percelen rechtover de ingang van De Ceder, naast de Astenedreef, nooit een bos zal verrijzen. De eigenaars willen immers niet overgaan tot verkoop of ruil.  Enkel een beperkt deel wordt overgenomen voor aanleg van een toegangspoort en een fietspad. Hierdoor verliest het stadsbos, zoals voorzien in het VLM-plan, 2 ha. Deze percelen zullen immers verder in landbouwgebruik blijven.  Wij vragen om deze 2 ha elders te compenseren, zodat de oorspronkelijke grootte van 55 ha bos behouden blijft. Bovendien waren deze percelen voorzien als speelbos, en is nu de vraag waar het speelbos wel zal komen.
Als dit er allemaal is, zullen wij een schitterende groenpool hebben van 55 ha!

Dank u wel Wim Bracke voor uw interessant artikel dat je naar ons stuurde via www.deinzeonline.be/insturen

Wim Bracke – 0473 585634 – [email protected]

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...