Vraag OpenVLD ivm werken Karel Picquelaan op de gemeenteraad van 22 november 2012

Yannic Demeyer: “Aanpak werken Karel Piquélaan en communicatie met handelaars en bewoners. Momenteel worden voorbereidingswerken door Eandis uitgevoerd op de Karel Piquélaan. Dit ter voorbereiding van de aanleg van de fietspaden in het voorjaar 2013. Ik heb hierbij 3 korte vragen: Kan het huidig omleidingstraject (dat toch nog enkele maanden zal duren) herbekeken worden. Tijdens de spitsuren ontstaan er immers lange files vanaf de Leernsesteenweg tot aan de lichten ter hoogte van het bedrijf De Clercq in de Schipdonkstraat. Oorzaak is dat de lichten bij het lossen of laden van de schepen zeer lang op rood staan.”

Schepen Van Thuyne: “het huidig omleidingstraject blijft hetzelfde. Wel zullen er nieuwe (mobiele) verkeerslichten worden voorzien in de Schipdonkstraat, de werking ervan zal meer rekening houden met de verkeerssituatie”

Yannic Demeyer: “Zal er, ter voorbereiding van de effectieve werken aan de fietspaden tijdig (wanneer) en voldoende overleg zijn met de handelaars en de bewoners van de Karel Piquélaan? (in april 2012 stelde ik hierover een vraag en is beloofd door schepen Minnens en schepen Van Thuyne om een Minder Hinder Protocol af te sluiten)”

Schepen Van Thuyne: “ja, er zal tijdig gecommuniceerd worden met de bewoners en met de handelaars. Dit laatste in het kader van het minder hinder protocol, besproken in april 2012. Participatiemomenten kunnen wel pas gepland worden als de aannemer is vastgelegd. Verwacht wordt dat de overlegmomenten ergens in januari/februari 2013 zullen plaatsvinden”

Yannic Demeyer: “Kan de omleiding die dan zal worden ingezet, meer gefaseerd gebeuren, zodat de handelaars beter bereikbaar blijven?”

Schepen Van Thuyne: “neen, de omleiding zal tijdens de effectieve werken aan de fietspaden hetzelfde traject kennen als de omleiding nu tijdens de Eandis werken.”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...