DeinzeOnline

Category Archives: politiek

Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Deinze organiseren participatiemarkt voor opmaak van PRUP Brielmeersen

De Stad Deinze en de Provincie Oost-Vlaanderen maken voor de omgeving van de Brielmeersen samen een masterplan op. De doelstellingen van het masterplan zijn een opwaardering van het provinciaal domein, het realiseren van een stadionproject voor SK Deinze en het beter verbinden van het gebied met het stadscentrum en met de Leievallei.

Foto: Document Masterplan Brielmeersen – Oost Vlaanderen

Burgemeester Jan Vermeulen: “In het voorjaar van 2017 hielden we al een uitgebreide participatieronde om input te krijgen voor de ontwikkeling van het masterplan. We zijn met die input aan de slag gegaan en hebben ondertussen een voorkeursscenario uitgewerkt.” – 

Om het masterplan te kunnen uitvoeren, is de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) nodig. Momenteel ligt voor dit PRUP de startnota voor.

Gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor ruimtelijke ordening: “We raadplegen de bevolking over die startnota in de periode van 28 mei tot en met 26 juli. Op dinsdag 29 mei vindt een participatiemarkt plaats. Daarop lichten we de inhoud van de startnota interactief toe aan de hand van een infotentoonstelling. De participatiemarkt gaat door in de raadzaal (DC Leiespiegel, Brielstraat 2) en is doorlopend open van 16u tot 20u. Iedereen is welkom!”

De Provincie en de Stad verwerken de input van de raadpleging in een scopingnota, die zal aangeven hoe het PRUP verder vorm zal krijgen. Die scopingnota wordt in het najaar verwacht.

Reeds benieuwd naar de plannen? bekijk gerust deze PDF

Met mobiele stembureaus meer senioren laten kiezen

Groenrood wil via mobiele stembureaus meer senioren laten kiezen. Door het inrichten van stembureaus in bv. rusthuizen kunnen we hen meer laten participeren aan de stembusgang.

GroenRood Met mobiele stembureaus meer senioren laten kiezen

Het Kiesdecreet bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen de kiezers in stemafdelingen indeelt. Het college wijst voor elke stemafdeling een afzonderlijk stemlokaal aan; in één gebouw, zoals een school, een sporthal of een ontmoetingscentrum. Voor mensen die niet zo mobiel zijn voorziet de wet volmachten. Dit is natuurlijk een goede zaak, maar als we deze kunnen voorkomen moeten we dat doen.

GroenRood stelt daarom voor om met mobiele stemlokalen te werken. Die zouden dan op de parking van een rusthuis kunnen worden geplaatst of in de cafetaria, zodat de mensen die daar wonen en misschien ook andere mensen die in de omgeving wonen, in de mogelijkheid verkeren om zelf hun stem uit te brengen. Vooral bij de lokale verkiezingen lijkt ons dit erg belangrijk omdat mensen zich heel sterk betrokken voelen bij wat er gebeurt in hun omgeving. Het moet natuurlijk niet enkel beperkt blijven tot een RVT. Zo zouden bv alle bewoners van de wijk Ten Bosse in het RVT mogen stemmen. Dat dit de drempel van het verzorgingstehuis verlaagt is ook mooi meegenomen. Als het mobiele bureau ook van 8 u tot 13/15 open is stelt er zich geen enkel wettelijk probleem.

Denkend aan de steeds grotere groep senioren stellen we voor om dit systeem nu al zeker ergens uit te proberen. We kunnen hieruit dan lessen trekken tegen de volgende stembusgang.

Karen Van De Weghe kandidaat voor Open Deinze

Open Deinze maakte deze week opnieuw 1 van haar kandidaten bekend. De oudste dochter van SK-Deinze voorzitter en ondernemer Denijs Van de Weghe en Kathleen Gevaert, vervoegt de stadslijst Open Deinze.

Karen Van De Weghe kandidaat voor Open Deinze

Karen Van De Weghe (27) treedt daarmee in de voetsporen van haar ouders, die in het verleden beiden politiek actief waren bij Open VLD Deinze. Kathleen Gevaert zetelde van 2010-2012 in de ocmw-raad en Denijs Van De Weghe was voorzitter van de afdeling en 3 jaar gemeenteraadslid. In 2016 werd Denijs opgevolgd door Tom Van Nieuwenhuyse.

Karen is apotheker en groeide op in Astene. Ze liep school in Basisschool Mozaik en nadien in het College in Deinze. Na 16 jaar verhuisde ze naar Meigem/vinkt.

Dochter Karen zet nu zelf haar eerste stappen in de politiek bij Open Deinze. “Karen is al van jongs af geëngageerd . Ik leerde haar kennen als verantwoordelijke en geëngageerde leidster bij KSA Deinze-Astene. Toen ik er hoofdleider was kon ik steeds op Karen rekenen” aldus voorzitter Bart Vandekerckhove.

Lijsttrekker Norbert De Mey is trots: “Ik ben fier Karen te mogen voorstellen. Met Karen hebben we opnieuw een jonge, dynamische vrouw op onze lijst.” De kandidate van Open Deinze uit Meigem wil zich inzetten voor de sport en de gezondheidszorg; voor zowel jong als oud.

De kop en de staart van sp.a plus

De kop en de staart van sp.a plus
sp.a plus deinze-nevele licht een tipje van de sluier over de lijstsamenstelling op het 1 mei volksfeest in de Deinse Stationsstraat

Geen beter moment dan de 1 mei feestelijkheden in de Stationsstraat van Deinze om de kop en de staart van de lijst van sp.a plus deinze-nevele bekend te maken. Tijdens de jaarlijkse 1 mei speech, net voor de start van de jaarlijkse barbecue, onthulde de partij haar tenoren. Eerste schepen Mia Pynaert van Nevele zal de lijst duwen, Deins gemeenteraadslid en huidig fractievoorzitter namens sp.a in de provincieraad Freija Dhondt trekt de lijst en op plaats twee vinden we de Nevelse dertiger Kris De Waele terug. Afkomstig uit een warm Merendrees nest, sinds 2012 actief bij sp.a Nevele en overtuigd vakbondsmilitant. Een jonge enthousiaste man met het hart voor de goede zaak die wil opkomen voor de eigenheid van de deelgemeenten in onze nieuwe fusiestad. Meer plaatsen en kandidaten werden nog niet bekend gemaakt. Dat houdt de partij voor een later tijdstip. Zo hopen de socialisten “de suspens” vol te houden tot aan de verkiezingen.

De kop en de staart van sp.a plus

Eerste Schepen Mia Pynaert van Nevele: “Het stond een beetje in de sterren geschreven: als éminence grise (volgend jaar word ik 65) vond ik het tijd worden om de fakkel door te geven aan de jonge garde. Daarom duw ik met plezier de lijst. Ik wil er dan ook alles aan doen om zeker een goed resultaat neer te zetten bij de komende verkiezingen. Want met sp.a in het bestuur van Nevele maakten we het verschil, dankzij de goede beurt die we maakten in 2012. Meebesturen betekent dat je kan wegen op de besluitvorming. We zijn dan ook vast van plan om deze lijn door te trekken in de nieuwe fusiestad. Ook daar moet sp.a kunnen wegen op het beleid.

In Deinze heeft sp.a door zich constructief op te stellen vanuit de oppositie ook haar sporen verdiend en samen zijn we klaar voor een nieuw hoofdstuk als we het vertrouwen krijgen van de kiezer. Maar ik heb er alle vertrouwen in. Met Freija Dhondt die vorige keer de lijst trok in Deinze en Kris De Waele uit Vosselare op de tweede plaats is de opvolging verzekerd.

Freija Dhondt: We zijn zeer tevreden dat wij gevolg kunnen geven aan de oproep van onze nationale voorzitter om jonge mensen en nieuwkomers vooraan op de lijst te plaatsen. En we zijn Mia zeer dankbaar dat ze, nu ze wil afbouwen, toch nog voluit wil gaan om onze lijst zo sterk als mogelijk te maken. Want de nieuwe stad staat voor heel wat uitdagingen en met de ploeg die we nu aan het vormen zijn willen we Deinze in het Land Van Nevele warm, solidair en inclusief maken. En er is plaats voor iedereen in onze familie, als sympathisant, als vrijwilliger en/of  als kandidaat voor onze open lijst #vooriedereen. Want een sterk collectief maakt het verschil. Dat is voor mij waar 1 mei voor staat en waar we als socialisten trots op zijn. Ik ben alvast van plan om de socialistische stem klaar en duidelijk naar voor te brengen, samen met onze vrijwilligers en sympathisanten, nu en in de toekomst.

Kris De Waele: Hoe asocialer en onverdraagzamer onze besturen worden, hoe meer nood er is aan een duidelijk tegengewicht op links. Daarom neem ik de handschoen met veel plezier op om samen met alle kameraden van Deinze en Nevele in de hele fusiestad het verschil te maken.