DeinzeOnline

Category Archives: politiek

Alle hens aan dek voor de N43 tussen Deinze en Astene

De wegenwerken tussen Deinze en Astene zijn nog maar een maand ver en sommige handelaars zitten nu al in zak en as. Wetende dat de werken nog meer dan een jaar zullen duren roept GroenRood op om alle zeilen bij te zetten om de betrokken handelszaken te helpen. Wij hebben goed geluisterd naar verschillende handelaars en hebben ook eens bekeken hoe andere steden omgaan met zulke drastische wegenwerken. We doen dan ook een resem aanbevelingen aan het stadsbestuur. Er is al veel vergaderd en gesproken over hulp aan de plaatselijke middenstand, laten we vandaag over de partijgrenzen heen de handen uit de mouwen steken. Voor de handelaars uit de werfzone maar ook voor alle andere, want de werken hebben voor heel velen nadelige gevolgen.

N43GroenRood

Op de eerste plaats vraagt GroenRood een financiële ondersteuning voor de handelaars. We stellen voor om niet enkel de promo taks voor dit jaar kwijt te schelden maar ook die van volgend jaar kwijt te schelden. Het stadsbestuur schreeuwde onlangs van de daken dat het financieel gezond is, dan mag deze geste toch geen probleem zijn. Zou gratis advertentieruimte in het stadmagazine ook geen mogelijkheid zijn? We zien ook dat verschillende handelaren op eigen houtje met creatieve acties begonnen zijn. Mogelijks kan er in samenspraak met de centrummanager hier ook een geldelijke ondersteuning komen. Winkeliers die met een goed idee komen zouden kunnen rekenen op een premie.

Daarnaast vragen we aan het stadsbestuur om een medewerker van onze stad de opdracht te geven om twee maal daags de bereikbaarheid van de werfzone ter plaatse te gaan bekijken. De bereikbaarheid (zeker ook met de fiets) is essentieel voor de plaatselijke winkels. Handelaars getuigen dat de situatie van dag tot dag soms verandert. Soms is er een fietsverbod terwijl het fietspad helemaal vrij en veilig is. Soms kan je vanuit de Gampelaeredreef gemakkelijk en veilig de N43 indraaien maar staat daar een verbodsteken. Eén bevoegde persoon zou de situatie constant kunnen bekijken en zo de bereikbaarheid maximaliseren.

Ten slotte roepen we het stadsbestuur op om het goede voorbeeld te geven. We hopen dat het stadsbestuur vanaf nu voor recepties, feestjes, relatiegeschenken, wagenonderhoud, drukwerk, tuinonderhoud  en dergelijke naar deze straat komt. Dit kan geen probleem zijn want op deze kleine 2 kilometer kan je quasi alles vinden. We hopen ook dat de centrummanager een verkoopondersteunende campagne zal starten ter ondersteuning van de getroffen handelaars.

GroenRood wil zelf ook het goede voorbeeld geven en zal zolang de werken duren voor zijn feesten, nieuwjaarsreceptie en catering op de GroenLicht! -avonden naar deze straat trekken. Denk globaal, koop lokaal is onze leuze!

Dan toch nog een langere inrijstrook aan de tweede Knok?

Drie weken geleden besliste het schepencollege om de verlenging van de voorsorteerstrook (richting Guido Gezellelaan) aan de rode lichten bij de Delhaize toch te proberen doorvoeren.

Knok foto GroenRood inrijstrook

Reeds 5 jaar geleden was iedereen ervan overtuigd dat dit een oplossing was. Op 7 oktober 2011 deed Dirk Stroobandt (GroenRood) een voorstel op de verkeerscommissie voor een tijdelijke oplossing in de bestaande ruimte. Dirk Stroobandt: ‘Na onderzoek was GroenRood tot de vaststelling gekomen dat de verlenging van de voorsorteerstrook voor de oude rijkswachtkazerne de file een stuk korter kan maken. Vrij veel auto’s die op de Gentsesteenweg in de file staan moeten naar de Guido Gezellelaan maar omdat de afslagstrook te kort is houden ze ook het recht doorgaand verkeer tegen.

Met een verlengde afslagstrook zou men de file vanuit Astene daar een stuk kunnen verkorten. Omdat een definitieve verlenging van de afslagstrook vereiste dat grond aangekocht zou worden, stelde ik toen voor om de ongebruikte middenstrook voorlopig te gebruiken en met het schilderen van lijnen aan te geven waar de auto’s moeten rijden. Dat was een relatief kleine ingreep om het probleem al op te lossen in afwachting van een definitieve oplossing. Maar vijf jaar geleden wou het stadsbestuur dit idee niet uitvoeren omdat men wou wachten tot een globale aanpak. Wij wachten sindsdien op initiatieven van de stad en gedurende jaren hebben we dit kleine middeltje verschillende keren blijven opperen, laatst nog op de gemeenteraad van eind maart.’

‘Het idee bleef in dovemans oren vallen tot op het schepencollege van 28 maart 17’ zegt GroenRood raadslid Annick Verstraete. ‘ In de notulen van die vergadering lezen we: Het college vraagt dat er dringend contact opgenomen wordt met de Regie der Gouwen voor de aankoop van de strook grond thv de vroegere rijkswachtkazerne zodat de verlenging asfaltstrook richting Guido Gezellestraat alsnog door het Vlaamse Gewest kan gerealiseerd worden tijdens de duurtijd van de erken langsheen de N43. GroenRood is ontgoocheld dat er in die 5 jaar helemaal niets gebeurd is om het probleem aan te pakken en er nu met de werken plots aan het probleem gedacht wordt. Maar we hopen dat het alsnog lukt om dit te realiseren en zijn blij dat het stadsbestuur het probleem dat wij al jaren aankaarten eindelijk oppikt.’

De Krekelstraat kreunt onder de bijkomende verkeersdrukte

GroenRood trekt samen met enkele bewoners van de Krekelstraat aan de alarmbel. De omleiding voor de werken in de N43 gaat onder meer door de Parijsestraat en de Krekelstraat. Deze extra verkeersdrukte maakt de verkeersituatie helemaal ondragelijk.

GroenRood Krekelstraat

Buurtbewoner Patrick Leroy:’De Krekelstraat is al sinds mensengeheugenis marktleider qua verkeersonveiligheid. Al een eeuwigheid is er veel te veel verkeer, veel te zwaar verkeer en veel te snel verkeer.  De snelheid van veel wagens en de lamentabele staat van het wegdek maakt fietsen bijna onmogelijk. Ik hou mijn hart vast als mijn kinderen de deur achter zich dicht slaan. We kregen een tijdje geleden enkele rioolbuizen als verkeersremmers maar die staan allemaal aan één kant van de straat en dan nog slecht opgesteld. Je kan als fietser niet weten hoe je er voorbij moet rijden.’

GroenRood lid Christine Stroobandt belooft dat GroenRood de situatie zal aankaarten bij het stadsbestuur. ‘Wij hebben al verschillende keren aan de alarmbel getrokken in verband met de Krekelstraat maar nu is het echt 5 voor 12. We vragen met directe ingang enkele maatregelen. Het stadsbestuur moet veel meer snelheidscontroles houden, extra snelheidsremmers voorzien en andere omleidingsopties onderzoeken. We zullen dinsdag het stadsbestuur interpelleren. Los van de extra drukte door de werken op de Gentsesteenweg hopen we ook op een herinrichting van onze straat.’

N-VA wil oude foto’s op nutskasten

Nutskasten, u kent ze als de grote grijze en saaie dozen in het straatbeeld met daarin technische apparatuur voor elektriciteit- of gasdistributie. Meestal zien ze er niet uit en daar wil N-VA Deinze wat aan doen. Gemeenteraadslid en Vlaams Volksvertegenwoordiger Sabine Vermeulen (N-VA) dient op de komende gemeenteraad een voorstel in dat vraagt om die nutskasten in een nieuw kleedje te steken. Door ze te bekleven met historische stadsfoto’s vormen ze een soort van Deins openluchtmuseum.

nutskasten NVA Deinze

‘De interesse voor lokaal erfgoed wordt alsmaar groter. Getuige hiervan zijn de webpagina’s over Deinze en haar deelgemeenten waar oude foto’s gepost en gedeeld worden. Daarnaast zijn er ook de heemkundige kringen die lokaal erfgoed onder de aandacht proberen te brengen. Het is echter niet altijd even eenvoudig het grote publiek hiermee te bereiken en te betrekken,’ zegt Sabine Vermeulen. ‘Door oude foto’s op de nutskasten te kleven, kan men een link verkrijgen met de geschiedenis van het gebouw of de plaats waar ze opgesteld staan. Het verfraaien zorgt voor een opwaardering van het straatbeeld, vormt een meerwaarde voor een wijk en maakt bewoners meer betrokken bij hun buurt.’
Het voorstel van N-VA wordt komende dinsdag besproken op de gemeenteraad.
‘Ik reken voor de uitwerking van het voorstel op de steun van het stadsbestuur. De aankleding van de nutskasten past perfect binnen een visie ‘kleine ingrepen, mooiere gevolgen’. Waarbij men met een minimale aanpassing in het straatbeeld kan zorgen voor een positieve invloed,’ besluit Vermeulen.