DeinzeOnline

Category Archives: politiek

GroenRood is diep ontgoocheld dat laatste Lindebomen in Ooidonkdreef nu ook verdwijnen

De plannen voor een grote riolering van Aquafin in de Ooidonkdreef bestaan al lang. GroenRood heeft lange tijd gepleit om die riolering via een ander tracé dan in de Ooidonkdreef te leggen omdat we vreesden dat de bijna 200 jaar oude bomen in de Ooidonkdreef het niet zouden overleven en dit prachtige stadszicht zou verdwijnen. De stad en Aquafin hebben de buurtbewoners en de gemeenteraadsleden proberen overtuigen met een plan waarbij een deel van de bomen gered zou kunnen worden. Zoals we al vreesden hebben ze ons met een kluitje in het riet gestuurd.

groen rood ooidonkdreef 176 - kopie

Dirk Stroobandt: “Ik heb in de gemeenteraad verschillende keren mijn vrees uitgedrukt voor het overleven van de bomen omdat het plan van Aquafin te weinig garanties inhield dat de aannemer de werken moest uitvoeren op zo’n manier dat de bomen effectief gespaard konden worden. Die garanties konden volgens schepen Van Thuyne niet in het dossier gevraagd worden maar de bomenexpert zou het wel opvolgen. Als ik nu lees dat de aannemer 90% van de wortels onder de straat heeft moeten afzagen dan is het voor mij duidelijk dat het nooit echt de intentie is geweest dat die bomen zouden blijven staan en men al lang wist dat de kansen voor die bomen heel klein waren. Men had die rioleringswerken gewoon nooit mogen laten doorgaan.”

Peter Parmentier: “Al te gemakkelijk wordt cultureel en natuurlijk erfgoed aan de kant geschoven voor allerlei werken (in dit geval rioleringswerken) zonder dat alternatieven voldoende onderzocht worden. Een stadsbestuur moet keuzes maken maar in onze stad zijn die keuzes altijd in het nadeel van natuurlijk en cultureel erfgoed.”

Straks geen gratis BlueBike meer voor deinzenaren buiten hun stad

Donderdag staat de terugbetaling van de blue-bike ritten op het programma van de gemeenteraad in Deinze. Nu kan iedereen (mits een jaarlijks lidmaatschap van 10 euro) in Deinze gratis gebruik maken van de deelfietsen. Bovendien mogen Deinzenaren ook in alle andere steden gratis gebruik maken van de blauwe fietsen. Het stadsbestuur wil dat laatste nu afschaffen, waardoor Deinzenaren vanaf 1 mei 3,15 euro betalen per rit in een andere stad. GroenRood vindt dit heel jammer.

Bluebike Blue bike Deinze

Eddy De Winter, gemeenteraadslid: “Wij betreuren dit sterk! Deinze is altijd koploper geweest in de promotie en het gebruik van de deelfietsen. Het was het speerpunt van het streven naar een ‘fietsvriendelijke stad’. Na een lofzang een paar maand terug over de gezonde stadsfinanciën, kunnen wij niet begrijpen dat hierop beknibbeld wordt.“

Gemeenteraadslid Dirk Stroobandt merkt terecht op dat het de Vlaamse en federale beleid is die het systeem steeds duurder maakten. De veranderingen in het derde betalerssysteem en de komende tariefverhoging nekken het mooie project. Dat Blue Mobility nu 3 euro 15 per rit zal vragen is veel geld voor de meestal korte ritten. De fiets is immers slechts geschikt voor geen te verre verplaatsingen.  Het zou logischer zijn om de tijd in rekening brengen en men bijvoorbeeld €1 per 6 uur zou betalen. Dan zou de stad wel nog kunnen betalen.

Bij GroenRood vreest men voor meer van dergelijke prijsverhogingen. Blue bike wordt door de Burgemeester vaak gebruikt voor zijn imago als fietsende Burgemeester. Het feit dat hier nu zomaar gesnoeid wordt, toont aan dat de grote bouwprojecten alle zuurstof uit de budgetten halen.

Deinse bevolking lust de nieuwe kledingcontainers niet

Na een mondelinge vraag in de gemeenteraad van Eddy De Winter van GroenRood weten we dat de kledingcontainers van VICT geen financieel succes zijn voor het bedrijf. Op de evaluatie bleek de zaak voor VICT zelf verlieslatend is en werd gezocht naar een oplossing. Men probeert nu succes te behalen door de containers meer verspreid op te stellen. Er kwamen er ook op nieuwe plaatsen zoals op de parking op het stations plein.

Kledingcontainer Deinze GroenRood

Dit is nogal vreemd, één van de argumenten tegen de oude containers was dat de ‘vele’ containers van de hulporganisaties het straat beeld ontsierden, bijna visuele vervuiling waren. Nu het  VICT precies hetzelfde en nog erger: de containers neer poten waar het maar kan. Voor de stationsbuurt is dit in ieder geval een blamage.

Peter Parmentier van GroenRood :’Het is duidelijk dat de Deinse bevolking de hulp&ontwikkelings organisaties een warm hart toe draagt en bijgevolg zijn giften dus niet toevertrouwt aan een commercieel bedrijf, dat alleen maar aangezocht is om de putten in de begroting  te vullen. Vergeten we niet dat het stadsbestuur zijn ziel verkocht voor een kleine 40.000 euro. De Deinzenaren zeggen duidelijk  “Daar dienen onze giften niet voor!” De Deinse bevolking heeft naar andere wegen gezocht om hun 2dehands kledij in de juiste handen te laten terecht komen. Wij feliciteren en bedanken de Deinse bevolking voor haar beginselvastheid en trouw aan de hulporganisaties! De Kringloopwinkel, Wereldmissiehulp, Oxfam en andere organisaties verdienen het dat we hun werking blijven ondersteunen.’

Leegstand in centrum van Deinze, hoogtijd voor actie: werkgroep over de partijgrenzen heen én een burgerbevraging

De leegstand in onze stad is momenteel opnieuw een hot item. Met het verdwijnen van twee nieuwe handelszaken in het centrum van Deinze worden hier en daar nieuwe voorstellen gelanceerd om de Tolpoortstraat en, bij uitbreiding, het volledige centrum van de stad aantrekkelijker te maken. Op de gemeenteraad van januari kaartte sp.a gemeenteraadslid Freija Dhondt de zorgwekkende situatie aan.

“Winkelen heeft alles te maken met ‘beleving’. Mensen willen vlot het centrum van de stad kunnen bereiken, gemakkelijk hun auto kunnen parkeren en ze willen kunnen winkelen in een aantrekkelijke en aangename omgeving”, zegt Dhondt. “We moeten niet alleen dringend werk maken van een verbeterde mobiliteit in het centrum van de stad, maar we moeten ook op zoek naar structurele en duurzame oplossingen die er voor zorgen dat de Tolpoortstraat een aangename winkel-wandelstraat wordt. We hebben geen tijd meer te verliezen.”

Het probleem is uiteraard niet nieuw. Al jaren vraagt sp.a naar een duidelijke visie over de Tolpoortstraat en naar het centrummanagement in het algemeen.  Bij de aanstelling van de centrummanager in de loop van vorig jaar waarschuwde sp.a voor de enorme last die op de schouders van deze persoon zou liggen.

“De eerste aangestelde centrummanager nam  vrij snel ontslag en de huidige manager doet verwoede pogingen om leuke initiatieven op te zetten. Maar dat is niet genoeg. Het wordt hoogtijd dat het college onder ogen ziet dat de situatie hopeloos aan het worden is. Leegstand creëert leegstand, we zitten in een vicieuze cirkel”, klinkt het bij Edelbert Masschelein.

Naar aanleiding van de bespreking tijdens de laatste gemeenteraad opperde ere-burgemeester Jacques De Ruyck voor de oprichting van een werkgroep ad hoc waarin vertegenwoordigers van alle politieke partijen samen op zoek gaan naar oplossingen. Sp.a sluit zich aan bij het voorstel van De Ruyck en gaat zelfs nog een stapje verder. Wouter De Schepper: “Je hoort op straat en leest op sociale media heel wat verschillende ideeën en meningen over het centrummanagement. Onze partij is grote voorstander om, net zoals dat in het verleden gebeurde voor het thema mobiliteit, een grote brainstormsessie te organiseren waaraan alle Deinzenaren kunnen deelnemen”.

De partij zal de komende maanden zelf tot actie overgaan. Met de hulp van enkele studenten plannen ze een grote bevraging bij de burgers om aan de hand daarvan voorstellen te formuleren die het centrum van de stad aantrekkelijker kunnen maken.