DeinzeOnline

Category Archives: politiek

Tess Minnens volgt Yannic Demeyer op als gemeenteraadslid

Op de gemeenteraad van 22 juni neemt Yannic Demeyer afscheid van de politiek omwille van professionele redenen. De combinatie met haar drukke zelfstandige activiteit en functie als gemeenteraadslid was niet langer combineerbaar.

Namens de partij wens ik Yannic Demeyer zeer hartelijk te bedanken voor al haar inspanningen die ze reeds vele jaren voor Open VLD Deinze heeft gedaan aldus voorzitter Bart Vandekerckhove.

Met Yannic verdwijnt een gevestigde waarde uit de Open VLD fractie. ‘Gelukkig heeft ze mij verzekerd dat we ook in de toekomst beroep kunnen doen op haar kennis en expertise’,  gaat Vandekerckhove verder.

Volgens Steven Van de putte is de opvolging in goede handen. ‘Als fractieleider ben ik blij dat ons team versterkt wordt met een jong ambitieus iemand. De jongeren voorzitster en voormalig OCMW raadslid Tess Minnens zal de fractie van Open VLD Deinze vanaf augustus komen vervoegen’.

‘Een mooi evenwicht tussen jonge ambitie en lokale mandatarissen met veel ervaring, verzekert de verdere dynamische werking van de Open VLD Deinze’, besluit de fractieleider.

Gezellig ontbijten met de Liberale vrouwen Deinze voor het goede doel

De Liberale Vrouwen van Deinze vinden het belangrijk aandacht te hebben voor de zwakkeren onder ons. Naast het organiseren van sociaal-culturele activiteiten, organiseren de dames ook jaarlijks een ontbijt dat twee goede doelen steunt. Het gaat telkens over zeer concrete projecten, zodat het voor de sympathisanten herkenbaar is en zodat meer mensen zich betrokken zouden voelen. In 2017 ontbijten de vele sympathisanten samen op zondag 25 juni 2017 ten voordele van Moeders voor Vrede en Huize Kattebeek.

Ontbijt liberale vrouwen Deinze op 25 juni 2017

Sociale inzet kent geen grenzen: internationaal en lokaal
Lynda Minnens en Yannic Demeyer en het bestuur van de Liberale Vrouwen Deinze zijn trots op de jaarlijkse dotaties aan Moeders voor Vrede en de vrouwenhuizen in Afghanistan. ‘De Liberale Vrouwen Deinze steunen sedert 2007 Moeders voor Vrede. In totaal konden we reeds €5.350 doteren. Naar onze mening is een repetitieve sponsoring de beste manier om een organisatie zoals ‘Moeders voor Vrede’ structureel te kunnen helpen. De organisatie startte in 2002. Bij de start heeft Moeders voor Vrede zich voornamelijk geconcentreerd op medische zorg, omdat in Afghanistan het aantal moeders en kinderen dat bij de geboorte sterft, het hoogste is ter wereld. Intussen realiseert Moeders voor Vrede ook projecten op vlak van onderwijs, landbouw en economie, zodat levensomstandigheden op verschillende fronten zouden worden verbeterd. Want pas als deze basisbehoeften vervuld zijn, zullen vrouwen voor hun rechten kunnen opkomen, zullen ze hun waardigheid terug krijgen en kunnen ze toekomst perspectieven maken voor zichzelf en hun gezin.

Naast het internationale doel, wordt jaarlijks een ander lokaal goed doel ondersteund. Er werd reeds €500 geschonken aan de Voedselbank, het Rode Kruis opvangcentrum, het Fonds Jan Filliers, het Kinderdagverblijf de Elfjes, de Alzheimer Liga regio Deinze en VIBLO Leieland Deinze, de basisschool voor buitengewoon onderwijs, de Veerboot, de buitengewone basisschool en het vluchtelingencentrum Le Rempart (vroeger Rode Kruis) in Astene.

Lokaal goed doel
Dit jaar kozen we voor Huize Kattebeek, een tehuis voor 38 volwassen mannen en vrouwen , vanaf 21 jaar, met een lichte mentale tot matige mentale beperking en eventuele bijkomende fysische, psychische of psycho -sociale problemen. Het tehuis is gelegen in de Nieuwgoedlaan in Petegem.
Iedere bewoner heeft zijn eigen dagprogramma. Dit is externe tewerkstelling in een beschutte werkplaats of interne dagbesteding. Elke bewoner heeft een attest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
Het tehuis biedt de bewoners niet alleen woonaccommodatie maar helpt hun ook hun dagelijks leven te organiseren. In Huize Kattebeek werken 37 personeelsleden

Info-avond pensioenen sp.a, ABVV en Bond Moyson komt naar Deinze

Pensioenen, de afgelopen jaren heeft de regering er heel wat aan gemorreld. Door alle hervormingen zien de mensen door het bos de bomen niet meer. Zijn de pensioenen nog betaalbaar? En hoe kunnen we daar zeker van zijn? Op welke leeftijd kan je op pensioen? Wat met SWT (brugpensioen)? Hoe zit dat nu met de gelijkgestelde periodes?

Info-avond pensioenen sp.a, ABVV en Bond Moyson komt naar Deinze

Sp.a, ABVV en Bond Moyson slaan de handen in elkaar en organiseren samen een pensioenavond om op al deze vragen en meer een antwoord te bieden. Karin Temmerman, sp.a-kamerlid uit Gent, maakt er de balans op van wat de regering heeft beslist over onze pensioenen: is werken tot 67 de énige oplossing, of kan het rechtvaardiger?

Afspraak op 14 juni, in zaal Voor Ons Recht/Volkshuis De Pulle, Stationsstraat 4. We starten om 19u30, inkom is volledig gratis. Na de uiteenzetting is er mogelijkheid om bij de pensioenexperten van Bond Moyson je individueel geval te onderzoeken.

GroenRood vraagt gratis parkeren voor zorgverleners en mensen van de Minder Mobielen Centrale.

De Minder Mobielen Centrale (MMC) biedt individueel vervoer aan een rolstoelgebruiker of een minder mobiele persoon die geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer. Veel mensen die anders thuis opgesloten zitten kunnen zo boodschappen doen maar op de eerste plaats ook eens buiten komen. De centrale is van levensbelang om hen niet in een sociaal isolement te duwen. Dit heel mooie systeem draait op de goodwill van de vrijwilligers. Navraag leert ons dat het niet eenvoudig is om voldoende vrijwillige chauffeurs te vinden.

Daarom stelt GroenRood voor om zowel voor zorgverleners als voor de gebruikers van de MMC het parkeren gratis te maken. Nu wil men hen respectievelijk 100 en 50 euro vragen voor een jaar gratis parkeren. We veronderstellen dat sommige dokters en zelfstandige verplegers deze kost kunnen recupereren als beroepskost en dat anderen dit onrechtstreeks wel zullen doorrekenen aan hun patiënten. Dit staaft ons nog meer om ook hen een gratis kaart te bezorgen. Ten aanzien van de chauffeurs van de MM Centrale lijkt het ons sowieso maar redelijk. We kunnen alleen maar hopen dat zo’n kaart helpt om vrijwilligers aan te trekken. We zullen dit voorstel dinsdag op de gemeenteraad doen en veronderstellen dat de verschillende (partners van) hulpverleners uit de verschillende partijen ons voorstel zullen steunen.