DeinzeOnline

Category Archives: politiek

Binnenkort kan men mobiel parkeren in Deinze

Op de gemeenteraad van 20 juni stelde raadslid Matthias Neirynck voor om mobiel parkeren in te voeren. Mobiel of digitaal parkeren wil zeggen dat je via een SMS of via een app mobiel kan betalen voor je parkeerticket. ‘Ik stel vast dat men in Deinze nog steeds een ticketje moet leggen als men in een betalende zone wil parkeren.

Dit kost tijd en de betaalautomaten zijn ook frequent buiten dienst. Men kan dit probleem verhelpen door ook digitaal parkeren aan te bieden’ stelt Neirynck voor. ‘Als men via de mobiele dienst 4411 werkt kunnen automobilisten die een abonnement hebben bij Proximus, Scarlet of Orange kunnen hun parkeersessie met een SMS starten en stoppen en betalen via hun maandelijkse gsm-factuur. Automobilisten die bij een andere provider klant zijn kunnen via de app 4411 werken. Het is vrij eenvoudig te implementeren en is binnen het idee van Smart City onontbeerlijk voor een stad als Deinze. De bevoegde schepen beloofde mij dat dit weldra zal ingevoerd worden, besluit Neirynck.

Burgemeester en ereraadslid ontvangen eretekens tijdens gemeenteraad

Zowel burgemeester Jan Vermeulen als eregemeenteraadslid Geert Decaluwé kregen bij de aanvang van de gemeenteraad van donderdag 23 mei eretekens opgespeld. Burgemeester Jan Vermeulen werd ridder in de kroonorde en eregemeenteraadslid Geert Decaluwé werd ridder in de orde van Leopold II en kreeg de Burgerlijk Medaille Eerste Klasse.

Jan Vermeulen zette zijn eerste politieke stappen in de kiescampagne van oktober 1999. Sinds januari 1995 maakt hij onafgebroken deel uit van de gemeenteraad, waarvan het grootste deel als schepen. Hij werkte onder twee burgemeesters, wijlen Roger Boerjan en ereburgemeester Jacques De Ruyck. In december 2011 legde Jan Vermeulen de eed af als burgemeester van stad Deinze. Op voorstel van de minister-president en de viceminister-president van de Vlaamse Regering en op voordracht van de eerste minister verleent zijne majesteit koning Filip bij koninklijk besluit van 30 oktober 2018 het ereteken van ridder in de kroonorde aan dhr. Jan Vermeulen, als blijk van erkentelijkheid voor bewezen diensten als burgemeester van de stad Deinze.

Geert Decaluwé verkreeg de titel van eregemeenteraadslid tijdens de gemeenteraad van 18 december 2017, na een carrière van 28 jaar. Hij stond ook meermaals op de Kamerlijst. Zijn lange engagement bleef niet onopgemerkt op zowel Vlaams als nationaal niveau. Er werden hem maar liefst twee eretekens toegekend. Op voorstel van de minister-president en de viceminister-president van de Vlaamse Regering en op voordracht van de eerste minister verleent zijne majesteit koning Filip bij koninklijk besluit van 30 oktober 2018 het ereteken van ridder in de orde van Leopold II aan dhr. Geert Decaluwé, als blijk van erkentelijkheid voor bewezen diensten als gemeenteraadslid van de stad Deinze. Op voordracht van Vlaams minister-president Geert Bourgeois werd de Burgerlijk Medaille Eerste Klasse toegekend aan dhr. Geert Decaluwé door zijn majesteit koning Filip bij koninklijk besluit van 17 augustus 2017, wegens vijfentwintig jaar diensten aan het land.

N-VA vraagt ondersteuning voor de zwerfvuilpeters en -meters

Deinze telt nu een mooi aantal zwerfvuilpeters en -meters, die zelf het initiatief nemen om hun buurt proper te houden. Deze vrijwilligers, ongeveer 50 in Nevele en 20 in Deinze, doen dit in hun vrije tijd en zijn gekend bij de stad als zwerfvuilopruimer. Gemeenteraadslid en Vlaams Parlementslid Sabine Vermeulen (N-VA) vraagt een goede ondersteuning van deze vrijwilligers.

Kurt Naert-Segaert, die al jarenlang vrijwillig de omgeving rond de fietstunnel in de Sint-Hubertstraat proper houdt en gemeenteraadslid Sabine Vermeulen.

“Het stemt tevreden dat het college het aantal zwerfvuilpeters en -meters wenst uit te breiden. Om deze uitbreiding te helpen mogelijk maken, de motivatie van de peters en meters aan te zwengelen en om dit mooie vrijwilligerswerk te ondersteunen, doe ik enkele voorstellen op de gemeenteraad van mei”, zegt Sabine Vermeulen.

“In mijn voorstel vraag ik dat er voor elke zak bijeengeraapt zwerfvuil een kleine bijdrage gegeven wordt door de stad. Deze bijdrage wordt dan geschonken aan een goed doel op Deins grondgebied of kan gestort worden in de kas van een Deinse vereniging. De zwerfvuilopruimers mogen kiezen waar de bijdrage naar toe gaat. De stad mag dan verwachten dat de zwerfvuilpeters- en meters bijhouden wat waar verzameld wordt. Om zo beter de hotspots van vervuiling te detecteren, zodat de plaatsen met het meeste zwerfvuil beter gesitueerd kunnen worden. Ook wil ik dat de mogelijkheid bekeken wordt om deze zwerfvuilopruimers in te schrijven in een verzekering tegen lichamelijke ongevallen, als dit nog niet het geval zou zijn.”

Volgens Vermeulen zal de motivatie van de huidige vrijwilligers stijgen en zal dergelijke regeling een grotere aantrekkingskracht bieden om nieuwe vrijwilligers te vinden. 

“Deinze kan een mooiere en properdere stad worden met de prachtige inzet van deze vrijwilligers. Bovendien moet minder stadspersoneel ingezet worden om zwerfvuil te verzamelen. Het minder moeten inzetten van stadspersoneel rechtvaardigt de budgettaire impact die een bijdrage per zak zwerfvuil zal kennen”, besluit Sabine Vermeulen.

Deinze kan best zelf zoeken naar geschikte plaatsen om windmolens te plaatsen

Dirk Stoobandt (GroenRood) heeft op de gemeenteraad van Deinze een agendapunt ingediend waarin hij vraagt dat de stad Deinze zelf op zoek gaat naar geschikte plaatsen voor windmolens. Iedereen heeft de mond vol over de opwarming van het klimaat maar als er een project voor windmolens voorgesteld wordt, dan komt er al gauw protest van omwonenden. Zonder ons uit te spreken over het feit of de klachten terecht zijn of niet, hebben we wel een klimaatactieplan waarin staat dat er in Deinze potentieel is voor 6 windturbines voor een totaal van 20MW. Die windmolens moeten dus wel ergens kunnen komen.

Dirk Stroobandt: “Burgemeester Jan Vermeulen heeft het burgemeestersconvenant ondertekend waardoor de stad Deinze maatregelen moet nemen om de CO2-uitstoot te verminderen. Eén van de mogelijkheden is om op het grondgebied alternatieve energie op te wekken via windmolens. Tot nu toe werden nog geen windmolens op het grondgebied van Deinze vergund, onder meer door klachten van omwonenden.

Om de kans op slagen voor windmolenprojecten te vergroten, stelt GroenRood voor om niet passief te wachten tot een windmolenproject een bepaalde locatie voorstelt maar om zelf actief op zoek te gaan naar die zones op het grondgebied waar de stad zelf windmolens zou toelaten. Bovendien stellen we voor dat we een cooperatief model opzetten zoals in Eeklo om de inwoners actief te betrekken bij windmolenprojecten zodat het draagvlak vergroot en de inwoners zelf medezeggenschap krijgen en ook zelf stroom lokaal kunnen afnemen.”