DeinzeOnline

Category Archives: politiek

Bietenoogst bij top 10 werken die iedere Vlaming moet zien

Het kunstcanon van het programma “Culture Club” op TV-zender Canvas ging op zoek naar de topwerken in schilder- en beeldhouwwerk die iedere Vlaming moet gezien hebben. Het alom bekende Lam Gods ging met de eerste plaats lopen, maar “De Bietenoogst” van Emile Claus, sinds jaar en dag het pronkstuk van het Mudel in Deinze haalde, onder toezicht van de minister van cultuur een meer dan verdienstelijke plaats in de top 10.

“De erkenning van de canvaskijker is een enorme opsteker voor ons museum”, zegt Schepen van Cultuur Rutger De Reu. “Het bewijst dat ook een klein regionaal museum een toonbeeld kan zijn voor kwaliteit”. “Bovendien bevestigt het de weg die we deze legislatuur zijn ingeslagen: een museum creëren waar kwaliteit samengaat met laagdrempeligheid, waar de deuren wagenwijd worden opengebroken voor het brede publiek. Zo werpt bijvoorbeeld de viering van 125 jaar Bietenoogst in september 2015, op een veld aan de grens met Astene, nu zijn vruchten af”, aldus Rutger De Reu.

Onderzoek “airbezenplantjes” in onze regio

In februari doken heel wat aardbeienplantjes op in het straatbeeld. Deze ‘airbezen’ kaderden in een campagneonderzoek van de provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met CM en beweging.net onder uitvoering van de Universiteit van Antwerpen onder leiding van Prof. Roeland Samson. Het onderzoek had tot doel de luchtvervuiling en de aanwezigheid van ijzerhoudend fijn stof op verkeersgerelateerde plaatsen in te schatten, op basis van de blaadjes van de plantjes. In totaal werden 3065 bladstalen geanalyseerd in Oost-Vlaanderen, waaronder 50 stalen uit Deinze.

Ook gemeenteraadslid Ronny Vermeulen (N-VA) heeft zo’n plantje opgekweekt omdat hij zich afvroeg hoe het gesteld was met de luchtkwaliteit aan zijn woonadres, langs de Gaversesteenweg aan het kruispunt met de Volhardingslaan. Dagelijks denderen daar honderden vrachtwagens komend van de van E17 en moet alle verkeer daar stilstaan aan de lichten. ‘Volgens Prof. Samson is net op dergelijke plaatsen het risico het grootst op gezondheidsproblemen met de luchtwegen’, zegt Ronny Vermeulen. ‘De mediaanwaarde voor het gehalte aan ijzerhoudende fijnstofdeeltjes voor Deinze is bepaald op 28µa, maar in de grote omgeving van de Gaversesteenweg zijn de meetpunten allemaal boven de 100µa gemeten. Dit is bovendien ook een omgeving met 3 scholen terwijl volgens de wetenschappers net kinderen en ook ouderen het meest kwetsbaar zijn voor luchtvervuiling. De stad heeft ook de Volkstuin ingericht naast deze drukke weg. Ik maak me toch zorgen voor de gezondheidsrisico’s als de stad er in de t
oekomst voor kiest om de ringweg dwars door een woonwijk te trekken. Dit is een aandachtspunt dat onvoldoende prioriteit krijgt in het mobiliteitsplan.’

Ronny Vermeulen analyseerde de 50 meetpunten op het grondgebied Deinze en stelde het volgende vast:
• Petegem: 10 meetpunten met een gemiddeld mediaanwaarde 76.6 µa
• Astene: 9 meetpunten met een gemiddelde mediaanwaarde 32.8 µa
• Deinze centrum: 8 meetpunten met een gemiddelde mediaanwaarde 32µa
• Bachte en Leerne: 5 meetpunten met een gemiddelde mediaanwaarde 31.2 µa
• Vinkt-Zeveren: 11 meetpunten met een gemiddelde mediaanwaarde van 26 ùa
• Grammene/Gottem/Wontergem: 6 meetpunten met een gemiddelde mediaanwaarde 18 µa.

‘Het is duidelijk dat deelgemeente Petegem het meest te lijden heeft onder het ijzerhoudende fijnstof, als je weet dat de mediaanwaarde voor Deinze bepaald is op 28µa’, aldus Vermeulen. ‘Er is maar één oplossing voor het fijnstofprobleem en meteen ook voor de mobiliteit: ‘ban het vrachtverkeer uit de kern van Petegem en zorg voor een zuidelijke ontsluitingsweg zoals gepland in de jaren ‘70.’

Steven Van de Putte neemt tijdskrediet in de politiek

Gewezen Open VLD – voorzitter en huidig fractieleider Steven Van de Putte (41) zal in 2018 niet op de lijst staan.  Een afscheid wil het liberale gemeenteraadslid zijn beslissing niet noemen.  “Ik neem tijdskrediet op om mijn studies in de rechtsgeleerdheid te voltooien.  Hiermee hoop ik op mijn veertigste nog een jeugddroom te kunnen realiseren.  

Full time studeren en werken is in combinatie met een mandaat een zware dobber. Ik spreek uit ervaring. Ik wil nu de komende jaren wat tijd kopen om onder meer mijn masterproef te kunnen schrijven. Tegelijk zie ik de komende legislatuur ook als een periode van politieke herbronning. Door even afstand te nemen van de waan van de dag, zal ik de politiek eens op een andere manier kunnen benaderen. Ik hoop onder andere tijdens mijn studies nieuwe inzichten te kunnen opdoen en mijn kennis van het werkveld kunnen verdiepen. Zo hoop ik ook mijn partijafdeling de komende jaren met frisse ideeën te kunnen inspireren.” Maar zo ver is het nog niet. Steven Van de Putte benadrukt dat hij zijn mandaat in de gemeenteraad wil uitdoen. “We staan nog voor grote uitdagingen de komende maanden. Continuïteit en ervaring in het stadsbestuur zullen nu meer dan ooit nodig zijn. Voor de stad is dat onder meer de uitdaging van de fusie met Nevele. Ik wil onze schepen van financiën Norbert De Mey volop steunen in zijn fiscale en financiële ambities bij deze fusie.  Vooral de lastenverlaging die hij wil doorvoeren, zal begrotingsdiscipline vergen. Wij willen hem daar hard in steunen. Voor mij persoonlijk ligt er nog heel wat werk op de planken als ondervoorzitter van de milieu – intercommunale I.V.M.  De nieuwe afvalenergiecentrale in Eeklo en de ondersteuning van de recyclageparken in onze regio zijn maar een paar grote dossiers die nog veel inspanningen zullen vergen. Daar wil ik nog volop mijn schouders onder zetten.” Steven Van de Putte wil met zijn niet – deelname ook een statement maken. “De jongste jaren hebben zich heel wat jongeren bij de Open VLD gemeld. Tess Minnens is ons jongste gemeenteraadslid sinds decennia. Bart Vandekerkhove is de jongste partijvoorzitter van alle Open VLD – afdelingenin Vlaanderen. Beiden hebben ze mij de voorbije jaren van mijn sokken geblazen, niet alleen door hun talent, maar ook door de werkkracht die ze samen met veel andere jonge Open VLD ers aan de dag leggen. Voor de vernieuwing van de partij is het broodnodig dat zij volgend jaar in oktober verkozen worden. Door even afstand te nemen, creëer ik ruimte voor hen op de lijst. Ruimte die zij meer dan wie ook verdienen. Ik wil dat de jonge bomen voor goed uit de schaduw komen. Zelf kreeg ik ook op zeer jonge leeftijd kansen van mijn partij. Die kansen gun ik nu ook de aanstormende generatie. Ik vraag uitdrukkelijk aan mijn kiezers dat zij hen het vertrouwen zouden geven dat ze ooit aan mij gaven. En ik zelf ? Ik zal voor die jongeren een mentor, een coach en vooral een hevige supporter zijn.

N-VA Deinze pleit voor SAVE-charter

N-VA Deinze wil dat de Stad Deinze het SAVE-charter voor meer verkeersveiligheid ondertekent. Het SAVE-charter is een initiatief van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen om ons bewuster te maken voor meer verkeersveiligheid, vooral als het om kinderen en jongeren gaat. “Het laat toe om bij de zorg voor meer verkeersveiligheid niet alleen te focussen op infrastructuurwerken, maar ook een meer planmatige en bredere aanpak te verwezenlijken met ondersteuning van externe expertise”, zeggen gemeenteraadsleden Ronny Vermeulen en Sabine Vermeulen, die het voorstel op de tafel van de gemeenteraad leggen.

“Elk verkeersslachtoffer is een slachtoffer te veel. Meer verkeersveiligheid moet daarom centraal staan in het mobiliteitsplan van Deinze. We roepen de bevoegde schepen op om het SAVE-charter van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen te ondertekenen”, zegt Ronny Vermeulen,. “Zo tonen we dat het ons menens is om het verkeer in Deinze veiliger te maken voor alle weggebruikers”.

Het SAVE-charter wil in alle steden en gemeenten van Vlaanderen een verkeersveiligheidscultuur installeren. Zo is er bijvoorbeeld extra aandacht voor de verkeerssituatie op plaatsen waar kinderen en jongeren vaak aan het verkeer deelnemen. “Het SAVE-charter kan perfect aansluiten bij het mobiliteitsplan, dat volgens de N-VA ook de speerpunten ‘veilig verkeer’ en ‘veilig naar school’ naar voor moet schuiven”, zegt Sabine Vermeulen. “Het lijkt me normaal dat we extra aandacht besteden aan de meest kwetsbare mensen in het verkeer: kinderen”.

Het volledig project bestaat uit een stappenproces dat de stad zal moeten doorlopen wanneer zij zich engageert. Een belangrijk onderdeel is de opmaak van een actieplan verkeersveiligheid, waarin gedetailleerd wordt weergegeven welke initiatieven de gemeente zal nemen. De uitvoering van dit actieplan is evenmin vrijblijvend. Een coördinator van de VZW begeleidt het hele proces. De instapkost bedraagt 0,01 euro per inwoner.

“Als het om verkeersveiligheid gaat en dan vooral die van kinderen en jongeren moet je dat eigenlijk als gratis beschouwen. De return is immers zo veel groter. Elk slachtoffer minder is een immense rijkdom voor de maatschappij.”, besluiten Ronny en Sabine.