DeinzeOnline

Category Archives: politiek

In Deinze mag men jagen in privétuinen, op kerkhoven en speelplaatsen.

Sinds enkele dagen kunnen burgers opzoeken of hun grond in jachtgebied ligt. GroenRood Deinze deed de test en schrok zich een hoedje…  Volledige woongebieden zijn ingekleurd als jachtgebied. Woonstraten zoals het Patrijspark, Lintakkerweg, Gaston Baertlaan en dergelijke zijn ook jachtgebied.

Geopunt Vlaanderen Jachtgebied

De dorpskernen van Gottem, Zeveren en Meigem zijn volledig jachtgebied. In Zeveren is het quasi grappig, de enige twee stukken grond die geen jachtgebied zijn…. blijken twee kleine bosjes te zijn. Op de kerkhoven van Meigem, Zeveren, Gottem, Wontergem en Vinkt kan er lustig geschoten worden. Tot op de speelplaats van de school en in de tuin van het rusthuis van Vinkt mag er gejaagd worden. Het wordt helemaal triest als je ziet dat zelfs op het memoriaal Vinkt 1940 mag geschoten worden.

GroenRood raadt alle Deinzenaren aan om zelf de plannen in te kijken. Dit kan op de website van Geopunt Vlaanderen. Vogelbescherming Vlaanderen helpt graag mensen die niet akkoord gaan met hun inkleuring. http://www.schietinactie.be/

Armoede blijft stijgen in Deinze

Naar aanleiding van het neerleggen van de jaarrekeningen 2016 van het OCMW Deinze bestudeerde GroenRood Deinze de cijfers van de laatste jaren. Conclusie is dat de armoede blijft stijgen. Vooral bij jongeren en één oudergezinnen is er een heel ernstig probleem. Het OCMW is dan ook nuttiger dan ooit en de medewerkers verdienen alle respect!

Elfdorpen GroenRood

Eddy De Winter, gemeenteraadslid voor GroenRood en gewezen OCMW -raadslid: ”Opvallend is de stijgende energiearmoede. De lokale adviescommissie behandelde vorig jaar  187 dossiers. Dit is  een stijging van 30 dossiers in vergelijking met het voorgaande jaar. Dat de federale regering het BTW tarief voor deze basisbehoefte deed stijgen van 6 naar 21 procent zal hier zeker niet vreemd aan zijn. In 2016 waren er 131  gerechtigden op een leefloon. Zo’n kwart is jonger dan 25 jaar. Dit zijn duidelijk de slachtoffers van strengere werkloosheidsreglementering en inschakelingsuitkeringen. 63%  van de leefloners is alleenstaand. Dit is heel duidelijk een probleemgroep die het niet eenvoudig heeft. Probeer maar als alleenstaande te overleven met een leefloon.”

OCMW-raadslid Eddy Donné merkt op dat ook het aantal dossiers schuldhulpverlening en juridische bijstand maar blijven stijgen. In 2016 bereikte het een record van 362 dossiers. Omdat het aantal dossiers op dergelijk hoog niveau blijft, dient er zelfs voorzien te worden in de aanwerving van een bijkomende halftijdse maatschappelijk werker voor de sociale dienst.

De Poetsdienst blijft een probleemkindje, met terug een daling van het aantal poetsbeurten. Op 9 jaar tijd is er een daling van 25 procent en dat ondanks de vergrijzing.
GroenRood wijst er ook nog eens op dat de  goedgekeurde prijsverhogingen in het begin van deze legislatuur  absoluut niet nodig waren als je de financiële resultaten nu ziet.

Naast de vele andere besparingen en tariefverhogingen op federaal, Vlaams en ook lokaal vlak is vooral de gewone burger opnieuw de dupe.

Deinze vaart het Land van Nevele binnen

In het gemeentehuis van Nevele werd de reflectieperiode gestart om samen werk te maken van een nieuwe fusiestad. Het is evenwel aan beide gemeenteraden om eind augustus de belangrijke principiële beslissingen goed te keuren. Als de gemeenteraden groen licht geven kan “Deinze, in het Land van Nevele” in oppervlakte (127,42 km²) de tweede grootste stad van Oost-Vlaanderen worden.

Met meer dan 43.000 inwoners wordt de nieuwe fusie de vijfde stad in Oost-Vlaanderen. De nieuwe fusiestad zal 17 deelgemeenten tellen. Deze zullen hun eigen identiteit blijven behouden. Deinze, in het Land van Nevele, staat voor een nieuwe landelijkheid binnen een stad. Vlaanderen zal de fusie belonen met een bedrag van € 500 per inwoner, met een maximum van € 20 miljoen. De bonus zal uiteraard mooi meegenomen zijn, mocht de fusie uiteindelijk gerealiseerd worden. Beide besturen benadrukken evenwel dat dit niet de hoofdreden voor een fusie is. Deinze en Nevele bezorgen de Vlaamse Regering hun eerste fusiestad, een mooi geschenk voor de Vlaamse Feestdag.

 

Procedure
De beslissing om de reflectieperiode op te starten is de eerste stap die het fusiedecreet voorziet. Nadien kunnen beide gemeenteraden de belangrijke principiële en definitieve beslissingen om te fuseren nemen. Dit alles moet rond zijn uiterlijk op 31 december 2017. Ook Vlaanderen moet uiteindelijk de fusie bekrachtigen. De bevolking zal betrokken worden via diverse infomomenten en via de website www.fusiedeinzenevele.be. Voor het personeel van de stad Deinze en de gemeente Nevele en de OCMW’s schept de fusie nieuwe uitdagingen en kansen. De nieuwe fusie gaat ervan uit dat iedereen van het personeel zal kunnen meefietsen in dit verhaal.

Geschiedenis
Deinze en Nevele hebben samen al een heel stuk geschiedenis achter de rug. Zo behoorden liefst zeven van de elf deelgemeenten van Deinze tot het “Land van Nevele”, in de middeleeuwen één van de belangrijkste heerlijkheden van de kasselrij Oudburg in het graafschap Vlaanderen. De heer van Nevele nam na het oorlogsgeweld in 1381 zijn intrek in het kasteel Ooidonk. De bekendste heer van Nevele was Filip de Montmorency, ook graaf van Horne. Hij werd samen met de graaf van Egmont onthoofd op de Grote Markt van Brussel in 1568. Zij staan nog steeds symbool voor de strijd tegen onverdraagzaamheid en autoritair bestuur.

Uit de geschiedenis blijkt ook dat Nevele en Deinze in de tijd van de Guldensporenslag beiden het statuut van stad en vrijheid hadden. Men kan dus spreken over de eerste fusie van twee steden in Vlaanderen.

In de recente geschiedenis werd in beide steden het Schipdonkkanaal gegraven, zodat Nevele en Deinze ook over het water met elkaar verbonden zijn.

Mensen
Deinze en Nevele wordt een fusie van mensen, geen fusie van structuren. De beide gemeenten zijn momenteel al in enkele samenwerkingsverbanden actief. Deinze is de hoofdstad van de Leiestreek, terwijl Nevele één van de vele parels van het Meetjesland is. Onze mensen vinden elkaar. Ze lopen school in Deinze, bezoeken de Markt, het ziekenhuis… en trouwen met elkaar. Er zijn meerdere koppels uit Nevele en Deinze die elkaar al lang geleden voor het leven hebben gevonden en er zullen er nog vele volgen in de toekomst.

Koers en kunst
Nevele en Deinze, dat is ook koers en kunst. Als de nieuwe fusie er komt zal de fusiestad deze zijn met de grootste wielergeschiedenis ter wereld. Welke stad kan zeggen dat hun inwoners de Tour de France (Lucien Buysse, 1926), het wereldkampioenschap (Rudy Dhaenens, 1990), De Ronde van Vlaanderen (Walter Planckaert, 1976) en Parijs-Roubaix (Eddy Planckaert, 1990) wonnen? Wie kan literaire namen als Cyriel Buysse, Erwin Mortier, Monika Van Paemel verenigen met kunstenaars als Emile Claus, Raoul De Keyser, Albert Saverys, Hubert Malfait en vele anderen? Sommigen, zoals priester-dichter Basiel De Craene, woonden zowel in Deinze als in Nevele.

Toekomst
Nevele en Deinze gaan nu reflecteren of ze samen toekomst kunnen maken. Beide besturen hebben de vaste wil om hierin te slagen. Dat de fusie vele voordelen kan opleveren is nu al duidelijk. Een stad die groeit richting 45.000 inwoners blijft een stad op mensenmaat. VUB-professor Jonathan Holslag stelt in zijn publicatie “Vlaanderen 2050” dat steden van 50.000 inwoners de ideale grootte hebben en veel meer dan grote steden als Antwerpen en Gent de toekomst voor zich hebben. De besturen van Deinze en Nevele wacht een zomer van hard samenwerken om de vooropgestelde fusietiming te halen. Als het lukt beloont Vlaanderen de fusie met een bedrag van € 500 per inwoner, met een maximum van € 20 miljoen.

We zullen de economische troeven van de nieuwe fusiestad ten volle uitspelen in het belang van onze inwoners. Deze troeven zijn niet min:

– 3 stations
– 3 belangrijke waterlopen: de Leie, het Schipdonkkanaal, de Brugse Vaart
– 2 op- en afrittencomplexen (E17 en E40)
– Centrale ligging tussen de as Oudenaarde-Brugge enerzijds en Kortrijk-Gent anderzijds
– Enkele belangrijke industriezones

Deinze en Nevele zullen ook optimaal blijven samenwerken met de omliggende steden en gemeenten, zodat de streek mee kan genieten van ons mooi verhaal.

Peloton
In elk geval willen Deinze en Nevele samen met alle inwoners de kracht van een peloton uitstralen. Het is de snelste en duurzaamste manier om alle wegen die de fusie moet aansnijden te overbruggen. Dit zal gebeuren op een manier dat alle inwoners zich terugvinden in het fusieverhaal.

Tenslotte dit. Een bestuur heeft een gemeente in erfpacht van haar kinderen en kleinkinderen. We willen het fusieverhaal in hun belang doen slagen. Want wie samenwerkt versterkt zijn inwoners, zodat zij samen meer welvaart en welzijn zullen ervaren in Deinze en Nevele.

GroenRood vraagt ondergrondse afvalcontainers, meer bomen en een busje voor de Markt.

GroenRood bevroeg alle inwoners van de Markt te Deinze. Alle bewoners kregen een schriftelijke bevraging en velen werden ook mondeling bevraagd. Er waren vooral klachten over de mobiliteit, de inrichting en de kwaliteit van het wegdek. GroenRood destilleerde verschillende voorstellen om de Markt leefbaarder te maken. Ze ijveren onder ander voor een stadsbusje over de Markt, een oplossing voor het plaveisel, meer bomen en ondergrondse vuilniscontainers.

GroenRood voorzitter Peter Parmentier: ‘Heel veel bewoners van de Markt spreken ons geregeld aan met verzuchtingen over de Markt. Natuurlijk is de her aanleg van enkele jaren geleden een opwaardering geweest. Niemand zou terug willen naar de situatie van daarvoor. Maar er zijn ook nog heel wat minpunten. De Markt is niet meer het kloppende winkel centrum van de stad en velen zien de verhuis van het stadhuis als de doodsteek voor het dagelijkse leven daar. We vonden het dan ook raadzaam om zelf eens de Markt onder de loep te nemen en daarbij de mensen te bevragen. We bezorgden de mensen een schrijven met enkele voorstellen maar ook vooral de vraag om zelf verzuchtingen en voorstellen door te sturen. We zijn geschrokken van de grote respons op ons schrijven. De Deinzenaar is duidelijk klaar om ernstig te participeren aan het beleid.’

Eddy De Winter ziet als één van de meest terugkerende klachten het plaveisel. ‘De populatie van de Markt is niet van de jongste. Heel veel senioren verhuizen voor hun oude dag naar een appartement op de Markt of haar directe omgeving. Het is dan ook jammer dat de stenen daar zeer ongemakkelijk zijn voor mensen die niet goed te been zijn. Het is trouwens ook helemaal niet geluidsarm. Op de terrassen naast de rijweg ondervind je dat heel duidelijk. We zouden graag een deskundige firma laten kijken of we door een betere voeging geen veiliger en stiller resultaat kunnen krijgen.’

‘De Markt is het stadsbos niet,’ zegt Annick Verstraete ’maar er zouden best enkele bomen meer mogen staan. Dit oogt veel mooier en zorgt ook voor welgekomen schaduw in de zomer. Over schaduw gesproken… om te kunnen uitrusten in de schaduw mogen er wel nog enkele zitbanken bij komen. In de zomer (en de warme dagen in voor- en najaar) is het opslaan van vuilnis een probleem voor velen. Op heel wat kleine terrassen zorgt het afval dan voor grote hinder. Het is zonde dat men dan niet ten volle van zijn terras kan genieten. Grote ondergrondse vuilniscontainers zouden hier een oplossing kunnen bieden. Deze zijn bijna onzichtbaar, geurloos en zeer gebruiksvriendelijk. Heel wat kustgemeenten en Brussel hebben ervaring met deze systemen. Graag zouden we ook een lawaai-agenda opstellen. Wanneer is er waar geluidsoverlast? Het is leuk dat er geregeld leven op de markt is maar sommige evenementen zijn echt wel heel lawaaierig. Kan dit een beetje gespreid worden en moet er altijd zoveel lawaai bij komen? Moet op de wintermarkt bijvoorbeeld de muziek tot ’s avonds laat blijven draaien als er niemand op de kermisattractie zit?

Dirk Stroobandt wijst op een oud zeer. ‘Met GroenRood ijveren we al lang voor een betere ontsluiting van de Markt. Een vast pendelbusje dat klokvast vanop de Markt een rit in het centrum doet zou voor velen een zegen zijn. Dat de plaats met de meeste minder-mobiele mensen de plaats is zonder openbaar vervoer is niet te begrijpen. Ook de huidige inrichting krijgt heel veel kritiek. De inrichting nu is noch mossel noch vis. Er is geen grote, mooie rustige autovrije zone waar je rustig kan terrassen en kinderen onbezorgd kunnen spelen maar anderzijds klagen heel veel mensen over te weinig parkeerplaatsen. Er zijn hier zeker betere oplossingen mogelijk.