DeinzeOnline

Category Archives: politiek

Nieuwe treinregeling is gemiste kans voor Deinze

Op 10 december gaat een nieuw vervoersplan van de NMBS in voege. Voor Deinzenaren is het enige lichtpunt een rechtstreekse verbinding met Gent-Dampoort en de andere stations op de lijn naar Antwerpen. Jammer genoeg is deze rechtsreeks verbinding met Antwerpen wel trager dan de huidige verbinding met overstap. Voor de rest is het helemaal een maat voor niets voor de gebruikers van het station te Deinze. GroenRood doet nog een poging om het tij te keren.

GroenRood vraagt al lang een latere treinverbinding naar en van Gent. Jammer genoeg is er in het nieuwe plan geen plaats voor extra late treinen van of naar Deinze. Het verbeterde vervoersplan belooft een stijging van het treinaanbod van 5 procent maar in Deinze zondagavond, maar die komt enkele minuten na de vorige en is dus ook geen echt alternatief.

Enig klein pluspunt is een rechtstreekse verbinding naar Gent Dampoort, Lokeren, Sint-Niklaas en Antwerpen. Deze reizigers moeten niet meer overstappen in Gent-Sint-Pieters. Dat deze rechtstreekse verbinding trager is dan de huidige met overstap is natuurlijk triest.
GroenRood blijft vragen om extra treinen in de late uren en een betere spreiding van het aanbod. Dat de 2 treinen per uur naar Gent met 15 minuten tussentijd vertrekken (tijdens het weekend zelfs maar 11 minuten) is een jammere zaak. Daarom sturen we een brief aan de verantwoordelijke minister en de directie van de NMBS. We willen blijven druk uit oefenen op de verantwoordelijken. We blijven hopen op een vlot alternatief voor de verplaatsingen met de wagen!

Deinze sluit dan toch aan bij BE ALERT

Stad Deinze sluit dan toch aan bij BE-Alert, het waarschuwingssysteem voor noodsituaties. “Dat staat te lezen in een verslag van het schepencollege.”, zegt Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid Sabine Vermeulen (N-VA). “Een verrassende positieve wending. Want toen ik in de vraag stelde op de gemeenteraad, was het antwoord dat het systeem niet werkte. Fout antwoord, want BE-Alert is wel volledig operationeel.”

Een zware brand in Nevele eind juli zorgde voor geurhinder tot in het centrum van Deinze. Communicatie bleef uit en de bewoners waren ongerust. Toen bleek duidelijk dat een waarschuwingssysteem een nuttig instrument zou zijn om bewoners te verwittigen. “En zo’n systeem bestaat. Met BE-Alert kunnen gemeenten hun burgers in noodsituaties informeren via sms.”, zegt Sabine Vermeulen. “De berichtgeving van de burgemeester over het niet operationeel zijn van BE-Alert deed mijn wenkbrauwen fronsen. Dit is niet correct en daarom diende ik een raadsbesluit in met de vraag dat Deinze zich alsnog aansluiten. Nu blijkt dat het schepencollege toch overgaat om in te stappen op BE-Alert. Het doet me plezier dat aan mijn vraag gevolg wordt gegeven.”

Nevele is wel aangesloten bij BE-Alert, maar tijdens de brand werd het systeem niet gebruikt. Bij navraag bij de FOD Binnenlandse Zaken bleek dat dit niet aan het systeem te wijten was, maar wel aan het ontbreken van een werkafspraak over wie binnen de gemeente Be-Alert moet inzetten. Inmiddels deed Nevele een eerste evaluatie over het niet-gebruik van het systeem en voelen zij zich nu volledig klaar voor het gebruik van BE-Alert.
“Ik betreurde het dan ook dat zowel Deinze als Nevele in hun beeldvorming deed uitschijnen dat het platform en de dienstverlening van BE-Alert niet klaar zouden zijn. Dit is immers allerminst het geval. Stad Deinze maakt haar uitschuiver nu alvast goed door nu toch aan te sluiten bij BE-Alert. Want in noodsituaties is het verwittigen van de bevolking van vitaal belang en veiligheid moet voorop staan.”, aldus Sabine Vermeulen.

Eindelijk eerlijkere koffie(prijs) in de Rekkelinge

Goed nieuws voor verenigingen van Deinze en fair trade boeren op de laatste OCMW-raad. Na heel veel klachten van verenigingen komt er een eerlijkere regeling voor het koffiegebruik in de Rekkelinge. GroenRood-raadslid Eddy Donné slaagde er in dezelfde zitting in om fair trade producten vast op te nemen in het aanbod van de cafetaria.

Al diverse jaren neemt Groenrood het voortouw in de strijd tegen de talrijke prijsverhogingen in het OCMW van Deinze. De gunstige financiële situatie van het OCMW bewijst dat deze verhogingen overbodig waren.  Recent werd dit nog door gemeenteraadslid Eddy De Winter aangebracht op de gemeenteraad. Gelukkig werd de geplande tweede fase van de prijsverhogingen al afgeblazen door het bestuur.

Regelmatig werd er door GroenRood ook actie gevoerd tegen de te dure koffie in het buurtcentrum De Rekkelinge. Vooral senioren organisaties deden hier immers  al jarenlang hun beklag over. Het betaalsysteem was veel te duur. Er bestaan nochtans eenvoudigere en goedkopere systemen zoals een prijs per liter in plaats van individuele afrekeningen per tas. Op de OCMW raad werd nu eindelijk een aanpassing van het gebruiksreglement van buurtcentrum De Rekkelinge goedgekeurd. Voor verenigingen uit Deinze is een korting van 25 procent mogelijk. Het is een stap in de goede richting maar voor Groenrood gaat dit nog niet ver genoeg en is de koffieprijs nog vrij hoog.

Een tweede doorn in het oog is dat de fair trade producten niet standaard aangeboden worden. Zeker in een fair trade gemeente als Deinze zou dit een evidentie moeten zijn. Wie eerlijke wijn wenst te gebruiken moest dit nu op voorhand aanvragen. OCMW raadslid Eddy Donné diende een amendement in om de fair trade dranken standaard op te nemen in de drankenlijst. GroenRood is heel blij dat een meerderheid van de raad ( 4 stemmen pro, 3 tegen en 4 onthoudingen) zijn voorstel aannam. Het standaard aanbod Zal vanaf 1 oktober fairtrade moeten zijn.

De raad volgde ook het voorstel van Eddy Donné om in de nieuwe cafetaria van het Woon en Zorg Centrum de kaart van de eerlijke handel te trekken.

Open VLD Deinze en #Nevele gaan intensief samenwerken voor voorbereiding fusie

Zowel Open VLD Deinze als de liberalen uit Nevele zijn klaar voor vier zeer intensieve maanden. Om het fusieverhaal tot een succes te maken voor alle inwoners van Deinze en Nevele slaan beide liberale afdelingen alvast de handen in mekaar om samen werk te maken van de voorbereiding van de fusie. “Alleen zo kunnen we erop toezien dat dit een evenwichtig verhaal wordt waarvan iedereen beter wordt”, zeggen Bart Vandekerckhove en Sofie D’hondt, de voorzitters van de afdelingen uit respectievelijk Deinze en Nevele. “Want dat is het wat deze fusie moet zijn: een win-win voor Deinze en Nevele.”

Met de principiële beslissing die op zowel de gemeenteraad van Deinze als die van Nevele werd genomen op 24 augustus breekt een nieuw, heel belangrijk hoofdstuk aan in het verhaal van de fusie tussen Deinze en Nevele. “De komende maanden moet alles onderzocht, berekend en bekeken worden, en dat tot in de kleinste details”, zegt Bart Vandekerckhove van Open VLD Deinze. “Alleen zo krijgt iedereen een goed zicht op wat de fusie zou betekenen. Nadien zullen ook beslissingen moeten worden genomen. Wij gaan alvast alles evalueren en bespreken met vertegenwoordigers van de twee afdelingen samen, in een centrale werkgroep.”

Wordt de finale beslissing om te fusioneren goedgekeurd op beide gemeenteraden in december, dan zullen de liberale afdelingen van Deinze en Nevele meteen worden samengesmolten tot één afdeling. De nu opgerichte centrale werkgroep wordt dan ook meteen het nieuwe kernbestuur.

Open VLD Deinze beschikt als meerderheidspartij, met twee schepenen (Norbert De Mey en Bruno Dhaenens) en de voorzitter van de gemeenteraad (Annie Mervillie) over heel wat bestuurservaring. Met daarbovenop drie gemeenteraadsleden en twee OCMW-raadsleden is de afdeling stevig vertegenwoordigd in de politiek in Deinze. Open VLD Nevele is met één gemeenteraadslid de kleinste fractie in Nevele. Sinds enkele jaren is er echter een nieuwe, fel verjongde ploeg aan de slag om de liberalen in Nevele opnieuw op de kaart te zetten.

Met hetzelfde enthousiasme waarmee de jongste jaren werd gewerkt, wil de ploeg uit Nevele nu ook een mogelijke fusie mee uittekenen. “We hebben tot nu toe zeer realistisch en kritisch gekeken naar dit fusieverhaal, en we zullen dat blijven doen”, stelt Sofie D’hondt, voorzitter van de Nevelse afdeling. “Voor ons is het van belang dat iedereen hier beter van wordt, anders heeft een fusie gewoonweg geen zin. En we spreken dan uiteraard over het financiële, met op kop de belastingen, maar zeker ook over de dienstverlening en vele, vele andere zaken. Daarom willen we onze ideeën en accenten voor Nevele meteen meegeven. Alleen op die manier kan de fusie Deinze/Nevele ook een mooi liberaal verhaal worden voor iedereen.”

Norbert De Mey, eerste schepen en nestor van de liberale ploeg in Deinze, kijkt uit naar de samenwerking met de afdeling uit Nevele. “Tijdens de eerste besprekingen die we al hebben gehad, merk ik veel enthousiasme op. We hadden met onze jonge voorzitter Bart Vandekerckhove en Tess Minnens, die onlangs de eed aflegde als jongste gemeenteraadslid, al veel dynamiek in de ploeg. Met onder meer mensen als Sofie D’hondt, Axel Dobbelaere en Kristof Windels uit Nevele komt daar nog eens een pak frisse, jonge gedrevenheid bij. Als de fusie een feit wordt, is het voor mij nu al duidelijk dat deze liberale ploeg voor veel dynamiek en heel veel goeie ideeën zal zorgen. Wat dat betreft, zit het zeker al goed.”