N-VA Deinze vraagt ook veiliger oversteek Oudenaardsesteenweg

N-VA pleitte onlangs voor betere oversteekplaatsen op de N43 (baan Gent-Deinze). Onder meer ter hoogte van de Beekstraat in Astene.
Maar ook de Oudenaarsesteenweg bevat al jaren een pijnpunt. Tijdens de gemeenteraad van donderdag 21 december vroeg N-VA raadslid Paul Soetaert aandacht voor de toenemende onveiligheid voor fietsers en voetgangers bij het oversteken van de Oudenaardsesteenweg ter hoogte van de kruising met de Nieuwgoedlaan en met de Eggestraat. 

 “Ingevolge de snelle uitbreiding van De Prijkels is de Oudenaardsesteenweg een steeds drukker bereden verkeersader geworden” merkt Paul Soetaert als buurtbewoner op, “Vooral tijdens de spitsuren van het woon-werkverkeer en schoolverkeer, ’s winters bij regenweer of bij valavond is het voor fietsers en voetgangers ronduit gevaarlijk om daar de steenweg te dwarsen.” 

“Bijkomend stelt zich het probleem dat automobilisten die, komende van Deinze, links willen afslaan naar de Eggestraat, onbesuisd langs rechts voorbijgestoken worden door achterliggers,” vult Paul Soetaert aan.  

 Raadslid Soetaert vroeg namens de N-VA fractie om bijkomende maatregelen  ter beveiliging van deze oversteek. 

 In zijn antwoord erkende de schepen van mobiliteit het probleem. Hij beloofde het punt op de agenda van de volgende verkeerscommissie te zetten.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...