Ontwikkeling The Loop baart stad #Deinze zorgen

De ontwikkeling van ‘The Loop’ in Gent baart de stad Deinze zorgen. Omdat er zowel op het gebied van mobiliteit als commercialiteit geen rekening wordt gehouden met de regio ten westen van het te realiseren outletcenter tussen Flanders Expo en Ikea, tekent de stad Deinze beroep aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de bouwvergunning voor de parking van het outletcenter, bekomen door Banimmo en McArthur Glen.

Deinzenaren verplaatsen zich vaak naar Gent. Ze doen dit met de trein, de bus, de auto (N43 en N466) en de fiets. Ze komen er studeren, genezen, ontspannen, etc. Omgekeerd komen ook veel jonge Gentenaren zich vestigen in Deinze.

the loop Gent

Het volledige gebied tussen de stad Deinze en de stad Gent is in feite nu reeds één groot verstedelijkt gebied. Geen wonder dat bijna 1/5e van de abonnees van KAA Gent Deinzenaren zijn, geen wonder dat Gent-Wevelgem al meer dan tien jaar in Deinze start. Stad Deinze en stad Gent werken samen rond diverse projecten, de brandweerzone Centrum is daar een mooi voorbeeld van. Beide steden inspireren elkaar als ‘Smart City’ met ‘Smart Citizens’. De facto kan er gesproken worden van een stadsregio.

The Loop ligt op wat prof. Alexander D’hooghe in zijn uiteenzetting op het vastgoedevent in Gent ‘Crossing Flanders’ of Kruispunt Vlaanderen noemt. Het ligt ook in het midden van de regio rond Deinze en de stad Gent. In die regio wonen zowat 240.000 mensen ten oosten (richting Gent) en 110.000 mensen ten westen van dit kruispunt.

Bij de ontwikkeling van The Loop wordt evenwel geen rekening gehouden met het westen van die stadsregio, dit zowel op het gebied van mobiliteit als commercialiteit.

1. Er zijn geen tramlijnen richting Deinze opgenomen in het plan;
2. Er worden geen extra buslijnen voorzien richting Deinze;
3. Er zijn onvoldoende investeringen in duurzame fietspaden en veilige fietsoversteken voorzien richting Deinze.
Daarnaast is er het bijkomend gegeven van doorgaand verkeer in Deinze. Ook dit doorgaand verkeer komt uit West-Vlaanderen door Deinze naar Gent/The Loop. Hierdoor is de N43 nu reeds oververzadigd, met een bezetting van 434 PAE tijdens de ochtendspits en 569 PAE tijdens de avondspits op een maximale capaciteit van 650 PAE. Nu reeds is bijna 1/3e hiervan doorgaand verkeer en 1/10e zwaar verkeer.

Ten slotte is stad Deinze voorstander om winkels zoveel mogelijk te vestigen in de kernen van steden en gemeenten. Deze handelskernen vormen het socio-economische hart van steden en gemeenten.

Shoppingcentra die niet kernversterkend ingepland worden, zorgen voor een omgekeerd effect. Ze worden een alternatief voor de winkels in de binnenstad wat leidt tot leegstand, verloedering en een daling van de leefbaarheid. Bovendien zijn ze vaak te sterk gericht op autoverkeer, wat meteen een grote negatieve mobiliteitsimpact met zich meebrengt.

De stad Deinze werkt volop en met succes aan haar stadskernvernieuwing. De projectontwikkelaars wentelen de lasten van hun project aan The Loop uitsluitend af op Deinze en de regio errond. Met het instappen in de procedure tegen het project wil de stad Deinze minstens als volwaardige gesprekspartner erkend worden. Op die manier kan er samen gewerkt worden aan een duurzaam alternatief.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...