Linx+ Deinze: Boekvoorstelling “Dokter in overall” & Geneeskunde voor het volk, geschiedenis en werking

Maandag 16 maart 2015 om 19u30 in de kelder van de  bibliotheek Deinze (Markt) door Linx+ Deinze

Deze avond wordt opgesplitst in 2 delen:

Deel 1: Dokter Karel Van Bever ging als arbeider aan de slag in de zeer flexibele werkomgeving van Katoen Natie in de Antwerpse haven.
Eerst als jonge uitzendarbeider en daarna als ‘erkend magazijnarbeider B’ observeert hij alle indrukken die op hem afkomen. Eerst is er de verwondering.
Dan, samen met de blaren, de huiduitslag, de tenniselleboog en de rugpijn, komt ook de ergernis. In de branche heersen wantoestanden die aan het licht moeten komen.
Zijn dagboek groeit uit tot een minutieuze beschrijving van het ‘nieuwe kapitalisme’ van de geavanceerde, flexibele, dynamische bedrijven. Jobonzekerheid, korte ‘shock and awe’-opdrachten en voortdurende personeelswissels maken er de dienst uit. Een verhaal over arbeiders zonder veel binding met bedrijven die zélf geen loyauteit tonen aan hun arbeiders.

Cool? Vergeet het maar
Een industriereportage in dagboekvorm. Een onthutsend verhaal van ‘ganz unten’.
Het leven in een logistiek bedrijf zoals het vandaag is.

Deel 2: Frans Van Acoleyen en Karel Van Bever zullen de werking en de geschiedenis van geneeskunde voor het volk overlopen.

Nadien is er ruimte voor vragen en discussie voorzien. Wat onder andere ter sprake zal komen: (© Wikipedia)
Sinds de oprichting van Geneeskunde voor het Volk kreeg ze het aan de stok met de Belgische beroepsvereniging van de artsen, de Orde van Geneesheren.
De Orde van Geneesheren heeft de macht hun leden te schorsen en zelfs te schrappen, waardoor deze volgens de wet tijdelijk of definitief hun beroep niet meer mogen uitoefenen. Kris Merckx werd door de Orde tweemaal geschorst en voor een korte tijd in de gevangenis opgesloten. De Orde verwijt GvhV oneerlijke concurrentie en een gebrek aan collegialiteit. GvhV beweert dat de Orde zich schuldig maakt aan vriendjespolitiek, dat ze ondemocratisch werkt, ze op winst uit zijn ten koste van hun patiënten.

Info: www.linxplusdeinze.be
Maandag 16 maart 2015 om 19 u 30 in de kelder van de  bibliotheek Deinze (Markt)

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...