Uitvoeringsontwerp nieuw cultuurcentrum Leietheater

Op 12 december 2016 wordt het uitvoeringsontwerp voor het nieuwe cultuurcentrum ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stad Deinze. Samen met deze beslissing zal ook de aanbesteding worden uitgeschreven, zodat in 2017 effectief kan gestart worden met de bouw van het Leietheater.

cultuurcentrum-leietheater-binnenzicht-theaterzaal

Een nieuw cultuurcentrum voor Deinze
Reeds in 2008 nam de gemeenteraad van Deinze de principiële beslissing om een cultuurcentrum op te richten. Vervolgens werd een studie ‘concept en locatie cultureel centrum’ door het ontwerpbureau UAPS uitgevoerd.

De stad Deinze startte in juli 2011 in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester de procedure van de Open Oproep om de ontwerpers te selecteren. Uit de 127 deelnemende teams, waarvan 48 buitenlandse, werd na de eindselectie in maart 2012 gekozen voor het ontwerp van V+ & Trans, de architectenbureaus van twee jonge docenten van Sint-Lucas Gent en Luik, Bram Aerts en Jorn Bihain. Hun strakke voorstel beantwoordde, op maat van Deinze, het beste aan de verwachtingen van de stad. Er werd gekozen om het cultuurcentrum te bouwen naast het museum, op de hoek van de Tweebruggenlaan en de Brielstraat.

foto-uitvoeringsontwerp-cc-leietheater

Eerste stappen in 2013 en 2014
Het ontwerp werd in nauw overleg met de stad verder uitgewerkt. Er werd een stedelijke werkgroep opgericht waar de burgemeester, de bevoegde schepenen, vertegenwoordigers uit de adviesraden en het personeel van de technische dienst en de cultuurdienst samen  het ontwikkelingsproces opvolgden. Op 27 juni 2013 werd het voorontwerp goedgekeurd en op 20 mei 2014 volgde het definitief ontwerp. Vanaf 2014 verkreeg de stad Deinze, via het beheer van zaal Palace, een erkenning als cultuurcentrum niveau C vanwege de Vlaamse Gemeenschap en ontving de stad eveneens de bijhorende Vlaamse subsidies. In 2014 werd gekozen voor de naam ‘Leietheater’ voor de te bouwen theaterzaal.

Laatste fase uitvoering van start
Bij de opmaak van de meerjarenplanning 2014-2019 werd de start van de bouw van het nieuwe cultuurcentrum voorzien voor het jaar 2017. In functie van de uitvoering van deze planning werd dit najaar het ontwerp opnieuw geactualiseerd en afgewerkt tot het nu voorliggende uitvoeringsontwerp. Dit ontwerp wordt gebruikt voor het opvragen van de prijsoffertes en het goedkeuren van de nodige gunningen. De offertes moeten ingediend worden tegen eind januari 2017, zodat na de gunning en nog voor de zomer kan gestart worden met de bouw. Er is een bouwtijd voorzien van 2 jaar. De bouw is geraamd op 8.382.000€ en zal voldoen aan de strengere energie- en veiligheidsnormen voor de technieken en theatertechnieken.

Gebouw in glas, aluminium en baksteen
Voor de uitvoering van het nieuwe gebouw wordt gekozen voor glas en aluminium op het gelijkvloers en voor geglazuurde witte baksteen voor de bovenbouw. In het metselwerk zullen de verschillende reliëfpatronen in de bakstenen zorgen voor een spel van licht en schaduw. De volledige benedenverdieping is op grondniveau, zodat de zalen, loges en zelfs het podium toegankelijk zijn voor rolstoelen. Het cultuurcentrum beschikt over een volledige toneeltoren (hoogte ca. 25 meter).

Theaterzaal voor 450 personen
De theaterzaal, uitgevoerd in hout, biedt plaats aan ca. 450 personen en heeft een stoelopstelling in eivorm met gebogen rijen. De scene meet 26 op 13 meter en heeft een opening van ca. 16 meter breed. Voor de artiesten zijn er 4 loges op het gelijkvloers en 1 artiestenfoyer op het 1e verdiep aanwezig. In de theaterzaal is een rij met modulair wegneembare stoelen voorzien zodat voldoende plaats kan worden vrijgemaakt voor bezoekers in een rolstoel.

Andere ruimtes
De inkomhal kan samen met de polyvalente zaal gebruikt worden als grote zaal van 20 op 25 meter. Mits de plaatsing van een panelenwand kan de polyvalente zaal ook apart worden gebruikt (geschikt voor voorstellingen met ca. 100 personen). Verder beschikt het cultuurcentrum over een eigen leslokaal voor culturele vorming. De ruimte onder het bovendeel van de schuin oplopende zaal is verbonden met de inkomhal en wordt ingericht als zithoek en vestiaire. Het foyer beschikt over eigen sanitair en een kleine vergaderzaal. De foyer kan apart functioneren, ook als het cultuurcentrum gesloten is.

Personeel
Op het gelijkvloers naast de inkom bevindt zich de loketruimte met zicht op de inkomhal. Op het eerste verdiep zijn de burelen aanwezig voor de personeelsleden van de dienst cultuur en evenementen die momenteel gehuisvest zijn in het dienstencentrum Leiespiegel, en voor de nieuwe personeelsleden voor het cultuurcentrum. Er is bijkomend staf- en technisch personeel voorzien voor de werking van het nieuwe cultuurcentrum. Deze zullen stapsgewijs worden aangeworven in het jaar voorafgaande aan de opening van het centrum.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...