Aanplant bos in De Prijkels gestart

Na een intensief jaar van werken op het terrein sluit Veneco af met de aanplant van 5 ha bos in de noordelijke bufferzone.

De noordelijke groenbuffer bakent de industriezone af langsheen de Kakelstraat in Deinze. Eerder dit jaar werden de fietspaden en het bufferbekken aangelegd. Met het planten van de boszone is de aanleg van de groenbuffer afgerond.

In 2018 lag de focus op de ontsluiting van het bedrijventerrein op de N35. Vervolgens werd de Prijkelstraat uitgerust met een fietspad en kreeg De Lob nieuwe nutsvoorzieningen en een bufferbekken. Op de centrale Karreweg werd de openbare verlichting vernieuwd en legt de aannemer momenteel de laatste hand aan de fietspaden. In het regionaal en lokaal bedrijventerrein is de aanleg van de nieuwe wegenis, riolering en waterhuishouding nog volop aan de gang.  

De heraanleg van het kruispunt t.h.v. de N494 liep vertraging op omwille van conflicten met de nutsleidingen gevolgd door onvoldoende gunstige weersomstandigheden. Hierdoor kunnen de asfalteringswerken niet volledig afgewerkt worden vóór de kerstvakantie en zal het niet mogelijk zijn om de rijweg vrij te geven. Van zodra de temperatuur voldoende hoog is, wordt de rijweg afgewerkt en de omleiding opgeheven.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...