SK Ooidonck Leerne krijgt zilveren ster na audit 

Voetbal Vlaanderen wil de kwaliteitstandaard van de jeugdopleidingen van Vlaamse  voetbalclubs steeds verder verbeteren. Het spoort de clubs daarom aan de jeugdopleiding  aan een audit te laten onderwerpen. Voetbal Vlaanderen werkt voor de auditing samen met Double Pass. Double Pass is een onafhankelijk auditkantoor dat voetbalclubs doorlicht.  

“We zijn bijzonder verheugd en trots dat we als enige gewestelijke club een zilveren ster  krijgen op basis van een doorgedreven audit,” steken jeugdcoördinatoren Steven Feys  (Bovenbouw) en Frederik Haelterman (onder- en middenbouw) hun tevredenheid niet onder  stoelen of banken. 

“We beschouwen het als een formele erkenning voor het kwaliteitsvolle en doordachte werk  dat in heel de club in het algemeen en in de jeugdopleiding in het bijzonder wordt geleverd”,  vult Frederik aan. Frederik is de bezieler achter de audit. Hij stak uren voorbereidend werk in  documenten en vragenlijsten die in aanloop naar de audit ingediend werden. 

Nadat de auditeurs van Double Pass het hele informatiebundel doorgespit hadden en  bijkomende vragen hadden gesteld, vond een uitgebreid bezoek aan de club plaats. Daarbij  werden leden van alle geledingen van de club bevraagd. Van spelertjes, over trainers, tot  ouders en bestuursleden. 

“Het meeste voldoening bezorgden ons de bevraagde spelertjes die in hun bewoordingen  en één na één onze filosofie en visie toelichtten aan de auditeurs,” onderstreept Steven  Feys. “Dat is het beste bewijs dat onze werkwijze gesmaakt wordt. Bij ons staat fun voorop,  krijgt iedereen speelkansen, wordt er niet geëlimineerd op basis van goed of minder goed.  Nieuwe spelers blijven welkom en ook gemotiveerde trainers, met of zonder ervaring,  mogen zich altijd melden,” gaat Frederik verder. 

Namens het bestuur vult Hans De Poortere aan: “Dat is onze functie en de maatschappelijke  rol die we graag opnemen binnen het Groot-Deinse voetbalbestel. Spelers die elders uit de  boot vallen, krijgen bij ons volop kansen. Soms zorgt de ongedwongen aanpak ervoor dat  talent alsnog ontluikt. Sommigen spelen daarvan nu in het eerste elftal. Uit de audit blijkt  dat we de waardering van spelers en ouders krijgen. We hopen nu dat ook ons stadsbestuur  onze rol naar waarde schat en ons helpt in het wegwerken van enkele pijnpunten die ook in  de audit duidelijk naar voren kwamen. Het gaat dan om de nijpende schaarste aan  terreincapaciteit. We beschikken nu over 1 terrein. Om alle teams hun trainingen en  wedstrijden een heel seizoen lang te laten afwerken op een degelijk bespeelbaar terrein, zou  een kunstgrasveld alle problemen oplossen. We beseffen dat dit morgen niet mogelijk is,  maar overmorgen zou een bemoedigend perspectief bieden. Nu moeten trainingen vaak  afgelast worden, om het terrein te sparen voor de wedstrijden. Komt dat kunstgras of extra  terreincapaciteit er niet, zullen we zoals andere Deinse clubs het aantal leden moeten  inperken. Dat zou dan betekenen dat we onze maatschappelijke rol om ook de mindere  goden te laten voetballen, niet langer zullen kunnen vervullen. Daar passen we liever voor.”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...