Raskattententoonstelling

Op Zondag 27 januari 2008 aanstaande organiseert de BBC haar internationale raskattententoonstelling en dit in de Stadfeestzaal “DE BRIELPOORT” te Deinze en dit voor de zesde maal.

Het voornaamste doel van deze vereniging is het beschermen en beter leren kennen en waarderen van de kat, het bevorderen van de op verantwoorde wijze fokken en houden van katten en het vormen van een vriendschapsband tussen de liefhebbers van katten onderling.

oor het geven van voorlichting en advies, het uitgeven van een driemaandelijks tijdschrift, het bijhouden van een stamboek en het samenwerken met verenigingen in binnen – en buitenland die een soortgelijk doel nastreven, hoopt onze vereniging bij te dragen tot een beter begrip van onze geliefde huisdieren.

Op 27 januari 2008 worden er 500 katten uit de Benelux, Duitsland en Frankrijk verwacht.
De raskatten strijden om diverse kampioenstittels en de huiskatten zullen ook van de partij zijn. Deze laatste worden gekeurd op verzorging en karakter.

Indien U uitgekeken geraakt op de katten, wat weinig waarschijnlijk is, kan U ook   de traditionele stands met katten – en andere huisdieren benodigdheden bezoeken, er zijn er ook enkele kunstenaars aanwezig die de kat op een andere manier tevoorschijn toveren. Ook de dierenbescherming “EDEL” zal van de partij zijn.

Traditioneel nodigt onze vereniging tijdens elke tentoonstelling gratis stands uit die op één of andere manier betrokken zijn bij dierenbescherming  nog enkele praktische gegevens:
Adres: Stadfeestzaal “De Brielpoort” Te Deinze
De tentoonstelling is voor het publiek geopend van 09.00u tot 18.00u.
De toegangsprijs bedraagt:
5 Euro Voor volwassenen en 4 Euro voor kinderen tot 12 jaar
Toegang voor de kinderen onder de 6 jaar gratis

Voor meer inlichtingen:
M.De Busschere Didier
Fonteinstraat 3
8020 Oostkamp
Tel/fax: 050/825776
GSM 0475/952877
e-mail: [email protected] of site http://users.pandora.be/vanattabiya./

Ontstaan en doel van de algemene raskatten vereniging.

Onze vereniging werd opgericht te Oostkamp en heeft tot doel:
• Het bevorderen van het welzijn van de kat en het streven naar een beter begrip van de kat en waardering voor de kat.
• Het vormen van een vriendschapsband tussen liefhebbers van katten onderling.
• Het fokken en houden van katten op een verantwoorde wijze bevorderen.
Zij gebruikt daartoe alle wettige middelen die tot dit doel leiden, zoals het houden van vergaderingen, bijeenkomsten, lezingen, het geven van voorlichting en advies aan eigenaars van katten, het bijhouden van een stamboek, het uitgeven van een driemaandelijks clubblad en het samenwerken met verenigingen die een soortgelijk doel naleven.

In ons Huishoudelijk Reglement hebben wij een “gedragscode t.o.v. de kat” opgenomen.
Deze gedragscode houdt o.a. het volgend in:
• Katten dienen in behoorlijke verblijven te zijn ondergebracht en mogen niet permanent in kooien worden gehouden.
• Het ontklauwen van katten is zeker verboden, daar het een blijvende zware verminking is voor het dier.
• Rechtstreekse verkoop op markten of in winkels is verboden.
• Het aantal toegestane nesten per poes bedraagt 3 nesten per 2 jaar.
Dit geldt zowel voor raskatten als voor huispoezen.

Wat houdt een keuring in en wie keurt de katten?
De verschillende kattenrassen worden ingedeeld per hoofdgroep (korthaar, halflanghaar- en langhaar katten) en dan per ras.
Bij de langharen treft men alleen de Perzische katten aan.
Bij de halflangharen heeft men verschillende rassen zoals de Maine Coon, Heilige Birmaan, Noorse Boskat, Somali, Mandarin, Balinees, Turks Angora en Turkse Van.
De kortharen worden vertegenwoordigd door o.a. Brits en Oosters Korthaar, Siamees, Abessijn, Blauwe Rus, Burmees, Rexkatten, Sphynx (eigenlijk naakte katten) enz…
Per ras wordt dan nog eens een onderverdeling gemaakt per kleur.
Als we bijv. de Brits korthaar nemen, hebben we kleuren als blauw, créme, blauwcrème, rood, lilac, zelfs zilver en colorpoint, ..
Tenslotte wordt er per kleur eerst een onderverdeling gemaakt volgens de leeftijd en daarna, bij de volwassen dieren volgens de tittelklassen. Als allerlaatste punt worden dan ook nog eens de poezen van de katers onderscheiden en de gecastreerde katers van de gesteriliseerde poezen.

Je kan dus beginnen met je katje in te schrijven in de Babyklasse, dit is de klasse van 10 tot 14 weken.
Vervolgens komt de klasse van 3 tot 6 maanden en dan van 6 tot 9 maanden. In deze klasse kan de kat hooguit een “Uitmuntend 1” behalen.
Wanneer de kat ondertussen de leeftijd van 9 maanden bereikt heeft, wordt ze ingeschreven in de “Open Klasse” en concurreert ze voor haar CAC (kampioensklasse).
Deze titel, behaald onder twee verschillende keurmeesters en tijdens drie verschillende tentoonstellingen, waarvan één in België heeft recht op de titel  “Kampioen”.

Kattenshow Deinze 

Zodra ze kampioen is wordt ze ingeschreven in de “Kampioensklasse”, waar ze eveneens driemaal een CACIB (Internationaal Kampioen) moet behalen tijdens drie verschillende tentoonstellingen, maar onder twee verschillende keurmeesters en in ten minste twee verschillende landen, vooraleer ze de titel “Internationaal Kampioen” mag dragen.
Daarna kan men de kat inschrijven in de “Internationaal Kampioensklasse”waar ze weer driemaal een CAGCI (Groot Internationaal Kampioen) moet behalen in twee verschillende landen tijdens drie verschillende tentoonstellingen, onder drie verschillende keurmeesters en in twee verschillende clubs. Dan is de poes of kater “Groot Internationaal Kampioen”.
Voor de volgende stap kan men de kat inschrijven in de CACE-klasse (Europees Kampioensklasse). Dit kan behaald worden door alle katten die “Groot Internationaal Kampioen” zijn en moet behaald worden zoals voor CAGCI.
Na de tittel “Europees Kampioen” behaalt te hebben, kan men verdergaan en dit voor een CAGCE (Groot Europees Kampioen) dit moet behaald worden in vier verschillende landen, onder vier verschillende keurmeesters en op vier verschillende tentoonstellingen.
Dan kan de kat zich “Groot Europees Kampioen” noemen.
Voor de katten die “geholpen” zijn, (d.w.z. kastraten, zowal, poes als kater), bestaan dezelfde klassen en dezelfde voorschriften, alleen noemen de tittels dan achtereenvolgens CAP (Internationaal Premier), CAPIB, CAGPI, CAPE en CAGPE (het woord Kampioen wordt vervangen door Premier).
Je merkt dus dat indien je wilt proberen of je kat al die tittels waard is, er een hele weg dient afgelegd te worden.

Naast de “gewone” tittels worden er op elke tentoonstelling ook Variëteitprijzen en Best-in-Show-prijzen uitgereikt.
Wat willen deze benamingen zeggen?
• Een variëteitprijs wordt gegeven aan een kat, of het nu een kitten is van 3 maanden of een gecastreerde kater van 7 jaar, die op dat moment het beste beantwoordt aan zijn rasstandaard.
Deze prijs wordt toegekend per raskleur, op voorwaarde dat er een minimum aantal katten van die bepaalde raskleur aanwezig is.
• De Best-in-Show-prijzen worden toegekend aan de volgende categorieën:
Beste Volwassen Kater, Beste Volwassen Poes, Beste Kastraat Kater, Beste Gesteriliseerde Poes, Beste Kater 3-6 maand, en 6-9 maand, Beste Poes 3-6 maand en 6-9 maand en Beste Baby.
Uit al deze Best-in-Show-Katten wordt dan de Best-of-Best gekozen.

Als laatste categorie hebben we de “Ereklasse”.
In deze klasse worden de katten ingeschreven die ofwel “Groot Internationaal Kampioen” ofwel “Europees Kampioen”zijn. Ongeacht geslacht en/of variëteit, komen zij tegen elkaar uit in drie hoofdgroepen.
De beste van deze katten is dan “Beste Ereklasse” kort-, halflang-, of langhaar.

Wie keurt deze katten?
De raskatten worden gekeurd door Internationale Keurmeesters, volgens Internationale vastgestelde en erkende rasstandaards.
Hoe men keurmeester wordt zou een lange, saaie uiteenzetting worden, daarom beperken we ons tot het volgende: vooraleer je keurmeester bent, heb je meestal reeds jaren ervaring opgedaan als fokker in één of meerdere rassen.

Je moet minstens 15 maal tijdens kattenshows meewerken als steward. Stewards zijn mensen die voortdurend katten aan – en afdragen tussen hun kooi en de keurruimte.
Dan pas kan je jezelf opgeven als leerling-keurmeester. Zoals het woord het al zegt, zit je tijdens een kattenkeuring naast de keurmeester en noteert gelijktijdig een keurrapport. De keurmeester helpt je inzicht krijgen bij de verschillende rassen en leer je ook hoe er gekeurd moet worden.

Na een aantal keren leerling-keurmeester te zijn geweest kan je een aanvraag doen bij een kattenvereniging om tijdens een kattententoonstelling examen te mogen afleggen.
Dit examen is geen lachertje.
Je moet een grondige kennis hebben van de kattengenetica en een eveneens grondige kennis van het ras waarvoor je een examen wilt afleggen.

Het liefst ben je dan eveneens op de hoogte van verzorging,  gezondheid en verantwoord fokken en word je verondersteld om kundig advies te geven inzake bovenvermelde zaken.

Raskatten Deinze 

Welke rassen zijn er zoals vertegenwoordigd op deze tentoonstelling?

Langharen:

Perzisch Langhaar:
Veruit de grootste groep en erg populair bij het publiek zijn deze katten, die in een overvloed aan kleuren wordt gefokt, oorspronkelijk afkomstig uit Kleine-Azië. De laatste 300 jaar werden deze katten opgemerkt in Italië en later in Frankrijk. De eerste langharige katten in Engeland werden daarom beschreven als “ Franse Kat” en soms ook wel als “Angora-Kat”. Deze benamingen worden nog wel eens door niet-ingewijden gebruikt om een Perzische Langhaar aan te duiden.

Exotic shorthair:
Het is niet, zoals zijn naam het late vermoeden een “exotische korthaar kat”, maar simpelweg een kortharige Perzische kat. Deze variëteit, die erg populair is bij de langhaar fokkers, werd verkregen door het kruisen van Perzische langharen met korthaar katten.
Het ras is volop in opkomst en er is een mooie groep van aanwezig deze tentoonstelling.

Kortharen:

Brits korthaar:
Hun afkomst ligt voor het grootste deel bij de gewone huiskat, maar voor meer dan een eeuw selectieve fok werden deze Korthaarkatten ontwikkeld tot schitterende katten met een massieve ronde kop, een lage borst en een gedrongen lichaam op stevige poten.
Tot deze familie, die ook wel Europees Korthaar genoemd wordt, behoord eveneens de Karthuizer.
Echte Kartuizers is op dit moment vrij zeldzaam, ze werden gekruist met Britse en Perzische bloedlijnen en verloren daardoor hun iets verfijnder uiterlijk.
De Britten hebben over het algemeen een ijzersterke conditie en zijn rustige gezinskatten.

Russisch blauw:
De Blauwe Rus is een kat die qua type ‘gematigd oosters’ is. Daarmee bedoelen we dat ze qua bouw het midden houdt tussen de massieve Brits Korthaar en de superslanke Siamees en Oosters Korthaar. Het is een prachtige zilverblauwe kat met smaragdgroene ogen en vindt zijn oorsprong meer dan waarschijnlijk in Rusland, in de streek ronde de Witte Zee.
Zoals de meeste kattenrassen werd zij de afgelopen eeuw in Engeland ontwikkeld tot een elegante, aanhankelijke familiekat die een unieke vachtstructuur tentoonspreidt (dubbele vacht zoals een babyzeehond).
Ondertussen is er ook een witte en zwarte variëteit ontwikkeld.

Burmees:
Dit is een bijzonder fraaie kat, die als eerste stamboekras in de Verenigde Staten werd gefokt.
Haar oorsprong ligt in Rangoon, van waaruit de eerste poes in 1930 naar de V.S. werd overgebracht. Zij waren in oorsprong nauw verwant met de Siamees en werden vroeger dan ook met hen gekruist. NU worden deze kruisingen bewust gemaakt en de nakomelingen uit een dergelijke verbintenis heten Tonkanezen.
De Burmees is een atletische, speelse, temperamentvolle kat. Ze zijn iets gematigder van karakter dan Siamezen maar even aanhankelijk en bekoorlijk.

Scottisch Fold:
Dit zeldzame ras is ook met enkele exemplaren vertegenwoordigd op onze tentoonstelling.
In 1961 werd de eerste “Schotse Hangoorkat” geboren in een nestje huiskatten in Schotland (vandaar uiteraard de naam). Hun oortjes staan niet rechtop maar liggen gevouwen naar voren, net als bij een jonge hond. Na onderzoekingen en testkruisingen door genetici, werd ontdekt dat sommige Folds botafwijkingen vertoonden. Dit was o.a. de reden waarom dit ras in Engeland niet erkend werd en de fokactiviteiten zich hoofdzakelijk verlegden naar de V.S. I België en Nederland zijn enkele fokkers serieus bezig met het ontwikkelen van dit ras en zij kruisen “hangoorkatten” meestal met Brits Korthaar.

Highland Fold:
Dit is de halflangharige broer van de Scottisch Fold

Manx:
De Manx is een eeuwenoud, op natuurlijke manier tot stand gekomen ras dat vandaag de dag nog steeds op het Isle of Man in zijn functie van muizenvanger en geliefde huisdier door de bevolking gehouden wordt.
Manxen stralen een bepaalde rust uit en zijn over het algemeen aanhankelijke katten, die het met andere katten, honden en mensen goed kunnen vinden.
Bijzonder is dat deze kat vijf verschillende staartlengten heeft.
De compleet staartloze wordt “rumpy” genoemd, de “rumpy-riser” is een kat die niet meer dan drie heiligbeenwervels heeft, maar ook geen staartwervels, de “stumpy” heeft een kort stompstaartje, de “longie” is een kat met een incomplete verkorte staart en de “tailed” is een Manx met een volledige staart.

Abessijn:
Dit “Zonnekind van de Goden” vindt zijn oorsprong in Zuid-Afrika en meer bepaald, volgens sommige onderzoekers in het Nijldal. Inderdaad op eeuwenoude muurschilderingen en op voorwerpen uit het oude Egypte, komt een kat voor die erg veel gelijkenis vertoont met de Abessijn.
In de jaren ’60 van de vorige eeuw werd een kat uit Abessinië –het huidige Ethiopië- naar Engeland overgebracht. Men sprak daar toen van een “Bunny Cat”. Het is een feit dat de vacht van de Abessijn veel gelijkenis vertoont met die van een wilde haas (de wildkleur variëteit staat in Frankrijk bekend als “lièvre”).
Als U hen bekijkt bemerkt U in de eerste instantie dat deze kat een vachtkleur heeft die geen enkel ander ras heeft. Ze zijn erg aanhankelijk, heel levendig en houden over het algemeen niet van grote groepen katten.
Ze zijn alert, atletisch en enorme goede boomklimmers.

Siamees en Oosters Korthaar:
Het lijkt of deze eens zo populaire variëteit de laatste tijd een beetje in de verdrukking komt door andere en nieuwere kattenrassen. Ondanks dit blijft zij het oudst gekende kattenras.
Ze zijn tegenwoordig in allerlei kleurslagen te vinden, maar de mooiste blijft nog altijd de Seal-Point Siamees: het donkerbruine masker en de donkere poten en staart. En in dit alles twee stralende saffierblauwe ogen.
Haar volledig gekleurde zus heet een Oosters Korthaar en wordt gefokt in alle mogelijke kleuren. Deze katten hebben dezelfde bouw als de siamees, alleen zijn de ogen groen.
Het zijn beide aanhankelijke dieren die veel aandacht vragen aan hun baasje. Net zoals de Abessijn moet U zich hun niet aanschaffen indien U houdt van rust en kalmte in huis.

Rexen:
De Cornish Rex en Devon Rex zijn twee aparte rassen ondanks hun oppervlakkige gelijkenis.
In 1950 werd in een nestje boerenkatjes een kitten ontdekt met een krullerige vacht. Door terugkruising ontstonden nog meer Rex-katten en de mutatie werd genoemd naar een soortgelijke mutatie bij het Rex-konijn. In 1960 werd in het graafschap Devon in Engeland een soort gelijk kitten ontdekt in een nest wilde katten. Men nam de kitten op in een fokprogramma met Cornish Rexen, maar tot de grote verbazing van de onderzoekers ontstonden geen gekrulde vachten uit een combinatie met een Devon en een Cornish. Zodoende realiseerde men zich dat deze twee lijnen niet-aanverwante mutatie vertegenwoordigden en dat men een Cornish-Rex-lijn en een Devon-Rex-lijn apart moest uitbouwen. Echter zoals bij alle mutaties, konden er ook afwijkingen voorkomen en moest men zorgen, en dat tot op heden, dat men regelmatig een andere raskat in de diverse lijnen fokte om het gen voor spasticiteit te verminderen. Rex-katten zijn zoals de Abessijn, extroverte en aanhankelijke dieren, ze zijn eenvoudig te verzorgen omdat ze niet voortdurend verharen.

Halflangharen:

Deze rasgroep neemt stilaan in populariteit toe. De halflangharige katten hebben niet die intense vachtverzorging nodig als de Perzische Katten en toch beschikken ze over een zekere gratie met hun lange vacht.

Heilige Birmaan:
Oor velen is het nog steeds onduidelijk waar deze at vandaan komt. Sommigen beweren dat deze opvallende en majestueuze kat inderdaad afkomstig is uit Zuid-Oost-Azië, anderen beweren dat hij een maaksel is van de Franse kattenfokkers.
Feit is dat hij opvallend is met zijn lichte vachtkleur en zijn donkere points (zoals bij de siamees), maar hij moet “handschoenen” hebben op alle vier de poten.
Heilige Birmanen zijn vrij rustige katten, iets levendiger dan de Perzen.

Noorse Boskatten:
Zoals de naam het late vermoeden gaat het hier om een authentieke Noorse inheemse kat. Zij wordt nog niet in alle landen erkend als raskat (o.a. Engeland), maar net als de Maine Coon uit Noord-Amerika, zal dat niet lang meer op zich laten wachten.
Het is een grote halflangharige kat die momenteel in alle kleuren wordt gefokt. De oorspronkelijke kleur was bruingestreept, ideale schutskleur in de bossen. Zij is opvallend door haar prachtige kop met een volle kraag, vacht en dikbehaarde pluimstraat.
Het verhaal wil dat de Noorse Boskat een olieachtige bovenvacht heeft, die waterafstotend is en zo het dier beschermt tegen extreme klimaatsveranderingen.
Zoals alle katten is de Noorse Boskat aanhankelijk en trouw.

Maine Coon:
Men kan deze kat de Noord-Amerikaanse tegenhanger noemen van de Noorse Boskat. Het is één van de oudste natuurlijke rassen van Noord-Amerika. Tot een eeuw geleden bestonden zij als sterke, fraaie boerderijkatten. Ze waren niet alleen ruig van vacht en robuust van bouw, maar ook één van de grootste kattenrassen qua omvang geworden.
Het is een prachtige huiskat die opvalt door haar lange, golvende ruige vacht.

Somali:
Deze kat kan men het best beschrijven als een langharige Abessijn. Qua type en
Kleurslagen zijn zij hetzelfde. Uitgezonderd de vachtlengte natuurlijk.
Van karakter zijn zij identiek aan de Abessijn.
Ooit moet en Abessijn in het bezit gekomen zijn van het recessieve gen voor langhaar en een zelfde soortgenoot zijn tegengekomen. Na paring ontstonden langharige en kortharige specimen. Pas in de jaren ’60 begonnen enkele fokkers met de ontwikkeling va deze langharige variëteit en men moet bekennen dat zij een prachtige aanblik vertonen. Sommigen zien er, met wat verbeelding, vossen in.

Balinees en Mandarin:
Zij zijn de langharige tegenhanger van de Siamees en de Oosters Korthaar. Door kruising met Siamezen en langharige katten werd de langhaarfactor ingevoerd en kan men nu al een respectabel aantal van deze katten tegenkomen op tentoonstellingen.
Ze zijn qua karakter identiek aan hun kortharige familieleden en lijken soms nog sierlijker door hun lange zijdeachtige vacht.

Turkse Van:
Deze kat vindt zijn oorsprong aan het Van-meer in Turkije en vandaag nog worden nieuwe bloedlijnen rechtstreeks uit Turkije geïmporteerd door kattenfokkers. De Turkse Van is wit met kleurvlekken op de kop en een gekleurde staart. De meest voorkomende kleur is wit met Auburn (rossig). Deze katten hebben de reputatie goede zwemmers te zijn. Dit is zeker geen fabeltje, daar men regelmatig foto’s en afbeeldingen ziet van zwemmende Van-katten.
Net zoals de Turkse Angora heeft de Turkse-Van-kat de reputatie een pittige kat te zijn op de tentoonstellingen.
Ze houden er eigenlijk niet zo van om uit hun vertrouwde omgeving te worden weggehaald. Thuis zijn ze de zachtaardigheid in persoon.

Turkse Angora:
Deze kat is één van de oudste kattenrassen met haar oorsprong in Turkije. Zij is ongetwijfeld ook één van de elegantste katten met haar slanke lichaamsbouw en haar lange zijdeachtige vacht.
In de 16de eeuw werden de eerste angora’s naar Frankrijk en Engeland gebracht. Zij werden genoemd naar de oude stad Angora (het huidige Ankara).
De Turkse Angora is verwant aan de turkse-Van-kat, die zich als raszuivere variëteit ontwikkelde aan het Van-meer. Beiden zijn schitterende dieren, die men eerder zelden op tentoonstellingen tegenkomt.

Ocicat:
De Ocicat heeft een wild vachtje maar een zacht karakter.
Deze kat is oorspronkelijk afkomstig uit Amerika, is sinds ongeveer 2 jaar in Nederland aanwezig en begint nu ook in België populair te worden.
Er zijn er nog maar een twintigtal van in Nederland en sinds kort ook 1 in België.
De Ocicat is een heel aanhankelijke kat met wat zintuigen van een hond, hij luistert bijna zo goed als een hond en begroet U ook wanneer hij thuiskomt.
De eigenaren spreken uit ervaring en zeggen dan ook “je hoeft, in tegenstelling tot de hond, een Ocicat niet uit te laten, dat is het enige verschil”.
De Ocicat is er in Nederland in ongeveer 6 kleuren, maar er zijn 12 kleuren van dit mooie ras, voor ieder wat wils.
Deze katten zijn niet echt geschikt voor mensen die niet tegen drukte in huis kunnen.
Ze brengen echt pit en aandacht mee, ze spelen graag met kinderen en andere dieren, kortom, ze houden erg van U en uw kinderen.
Bij aankoop van een Ocicat mag U er zeker van zijn dat U een sterk en gezond ras in handen heeft.
Als U echter een kitten van dit ras wilt, is er een wachttijd van ongeveer een half jaar.
De Ocicatliefhebbers, die op onze show aanwezig zijn, willen U graag inlichtingen geven als U vragen heeft over dit zo unieke ras.

Meegedeeld door:
De Algemene Raskatten Vereniging
Fonteinstraat 3
8020 Oostkamp
Tel/fax: 050/82.57.76.
GSM: 0475/95.28.77.
e-mail: [email protected]

Bezoek tevens onze website: http://users.pandora.be/vanattabiya./

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...