Eerste resultaten archeologisch vooronderzoek op de Markt

Voorafgaand aan de heraanleg van de Markt wordt een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Het is namelijk waarschijnlijk dat er zich archeologisch erfgoed in de bodem onder de Markt bevindt. Daarom wordt in een drietal proefputten nagegaan wat er zo allemaal te vinden is en of de geplande werken deze archeologische resten zullen verstoren of vernielen. Zo ja wordt er bekeken of de plannen aan te passen zijn of anders de resten worden opgegraven om bij te dragen tot de historische kennis van de stad Deinze.

Het archeologisch onderzoek gebeurt in opdracht van de stad Deinze en wordt uitgevoerd door de projectarcheologen Stani Vandecatsye en Karen Laisnez van het Ename Expertisecentrum onder begeleiding van de KLAD (Kale-Leie Archeologische Dienst) en de Provinciaal Archeoloog.

Momenteel zijn de projectarcheologen aan de tweede proefput bezig, ongeveer ter hoogte van het Stadhuis van Deinze. Daarin stootten de archeologen op resten van een 13e eeuwse drenkpoel. De oevers van de poel waren versterkt met houten paaltjes waartussen zich vlechtwerk bevond.

In de poel waren grote hoeveelheden slachtafval, leder en keramiek gedumpt die inlichten over het leven van de middeleeuwse Deinzenaars. In de eerste proefput werden paalsporen ontdekt die tussen de 10e en de 12e eeuw gedateerd konden worden. Deze kuilen maakten mogelijk deel uit van een houten gebouw dat zich op de Markt bevond. Wat de derde proefput zal opleveren blijft momenteel nog een raadsel.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...