Leie- en Scheldestreek wil een erfgoedcel

Er bestaan in Vlaanderen al een twintigtal erfgoedcellen in de grote steden en in sommige regio’s. Een dergelijke erfgoedcel bestaat uit enkele medewerkers, die werken rond cultureel erfgoed. Dat kan o.a. gaan over collecties in musea, stoeten, verhalen, sportfiguren, tentoonstellingen en evenementen, oude industrieën, oorlogsverleden tot een fotodatabank en steun aan erfgoedprojecten.

De projectvereniging ‘Platform Omgeving Leie Schelde’ stuurde een beleidsnota  aan het Vlaamse departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media met als doel een cofinanciering  van 200.000 euro te bekomen. De zes gemeenten van het platform, m.n.  Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zulte maken zich sterk over heel wat troeven te beschikken. Er is bovendien veel steun bij de gemeentebesturen maar ook bij erfgoedvrijwilligers, die overigens hebben meegewerkt aan de tekst. Men beseft bij POLS wel dat het niet gemakkelijk zal zijn om in tijden van Vlaamse besparingen, nu al direct die cofinanciering te bekomen voor een erfgoedcel.

Uniek erfgoed in het gebied
Men schuift een drietal thema’s naar voor, die typisch zijn voor de regio. In de eerste instantie is er de artistieke traditie, die heeft geleid tot maar liefst vijf musea, waarvan drie in Sint-Martens-Latem.

Vervolgens is er het industriële erfgoed, gaande van steenbakkerijen aan de Schelde tot vlasnijverheid in de Leiestreek. Men wil de eerstvolgende jaren werken rond de typische speelgoed- en kinderrijtuigenindustrie van Deinze.

Tenslotte zijn er de twee wereldoorlogen, die grote gevolgen hebben gehad voor de regio, zoals de zware veldslag die in oktober en november 1918 woedde aan de Leie en de Schelde en bijna 3.000 slachtoffers maakte. Verder is er de gewelddadige dood einde mei 1940 van bijna 200 burgers in Deinze, Meigem en vooral in Vinkt.

Op 3 december werd in Nazareth een Erfgoedhuis geopend. Vooral cultuurschepen Thomas Van Ongeval heeft zich daarvoor ingezet. Hij krijgt hiervoor steun van een tiental vrijwilligers. Tijdens de academische zitting die de opening voorafging, benadrukte burgemeester Danny Claeys dat er naast de globalisering eveneens een tendens is om terug te grijpen naar het lokale. En dat blijkt ondermeer uit de toenemende belangstelling van alles wat met erfgoed heeft te maken, benadrukte de burgemeester van Nazareth.

Secretaris Stefaan De Groote – Voorzitter Henk Heyerick

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...