Burgemeesters Leie- en Scheldestreek vragen betere service van De Lijn voor leerlingenvervoer

De stad Deinze ontvangt dagelijks bijna 4.000 scholieren in het secundair onderwijs en die komen uit de hele streek. Bovendien hebben de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en de Academie voor Beeldende Kunsten Deinze samen ook nog eens ruim 1.200 leerlingen.

Veel van die leerlingen verplaatsen zich met het openbaar vervoer en daar knelt het schoentje. De directies constateren namelijk al langer dat een aanzienlijk aantal van die leerlingen te laat aankomen op school en dat een deel van hen problemen ondervindt bij het nemen van de bus.

Het Platform Omgeving Leie Schelde (POLS) heeft beslist om hierover een brief te schrijven aan de vervoermaatschappij De Lijn. Het gaat om een samenwerkingsverband van zes gemeenten van de Schelde en Leiestreek: Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth,  Sint-Martens-Latem en Zulte.


Overvolle bussen die vaak te laat komen

De burgemeesters geven aan dat er te weinig bussen zijn om leerlingen te vervoeren en dat de service beter kan. Eer is bovendien nog potentieel voor de vervoersmaatschappij. Vanuit de scholen is er ondertussen wel overleg met De Lijn.

Een aantal ouders brengt de kinderen met de wagen omdat de dienstverlening hen onvoldoende zekerheid biedt. Dit verhoogt het al drukke verkeer tijdens de spitsuren. De klachten van de ouders komen vaak bij de directies terecht en de laattijdigheid verstoort bovendien de schoolorganisatie.

De tellingen van De Lijn houden blijkbaar vooral rekening met de zomermaanden en het begin van het schooljaar, terwijl er een groter gebruik is tijdens de winter. Veel scholieren gaan in de zomer immers met de fiets naar school. De scholen doen nu zelf tellingen en pogen het aantal te late aankomsten per lijn te registreren.

De voornaamste klachten zijn de overvolle bussen. Vooral bij de lijnen 81 & 84 (44) vanuit Nazareth is de situatie moeilijk. Vaak moeten overvolle bussen leerlingen laten staan aan de haltes en die jongeren wachten dan noodgedwongen op een volgende bus. En als het net gaat over de laatste bus, moeten de ouders in extremis nog voor autovervoer zorgen.

Leerlingen en ouders geven bovendien aan dat sommige bussen veel te laat aankomen. Zo komt de bus al te laat aan in Kruishoutem en kan die dus na de route door Nazareth onmogelijk nog op tijd in Deinze raken. Ook het slechte weer in de winter speelt een rol. Een aantal Deinse scholen heeft daarom al de aanvangsuren van de lessen aangepast. Toch blijven de problemen bij bepaalde lijnen bestaan.

Verhoogde bereikbaarheid komt niet alleen leerlingen ten goede, maar de hele bevolking

Er is ook de vraag naar een algemene betere bereikbaarheid omdat Deinze een scholenstad is, en over enkele specifieke richtingen beschikt, waardoor leerlingen soms van ver komen. Het gaat om richtingen zoals grootkeuken, humane wetenschappen, bepaalde richtingen in hout en bouw die in sommige omliggende steden niet worden aangeboden. Bovendien komt een sterk verhoogde bereikbaarheid niet enkel leerlingen ten goede, maar de hele bevolking.

Tenslotte sluiten leerlingen ook aan vanuit lijnen uit West-Vlaanderen, wat het geheel niet eenvoudiger maakt.

Op initiatief van Danny Claeys, burgemeester van Nazareth, werd de problematiek besproken tijdens de raad van bestuur van de bovenvermelde intergemeentelijke vereniging POLS.

De burgemeesters van Deinze (Jacques De Ruyck), De Pinte (Martin Van Peteghem), Gavere (Hugo Leroy), Sint-Martens-Latem (Freddy Vanmassenhove) en Zulte (Henk Heyerick) steunen eveneens de verzuchtingen van de Deinse scholen en pleiten voor een uitbreiding van het openbaar vervoer voor de scholieren.

Zij stuurden daartoe een gezamenlijke brief aan de directie van De Lijn. De vervoermaatschappij kent het probleem. “Een efficiënt openbaar vervoer kan bovendien een aantal auto’s van de weg halen en dus de files inperken” besluiten de burgemeesters.

Voor bijkomende info: Henk Heyerick, voorzitter Platform Omgeving Leie Schelde

Stefaan De Groote, coördinator. Markt 21, 9800 Deinze, Tel. 0499/589920

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...