Dienst gehoorzorg Deinze en omgeving

Op woensdag 4, maandag 9 en maandag 16 mei (voormiddag), technische dag hoorapparaten.

Reinigen en controle van alle hoorapparaten, ook voor niet klanten.

Om iedereen vlot te kunnen bedienen graag een telefonische afspraak maken op nummer 09/386 38 90
Revalidatiecentrum Ter Kouter, Aaltersesteenweg 2, 9800 Deinze, [email protected]

U kan in de Dienst Gehoorzorg terecht voor onderzoek, advies en aanpassing van  hoorapparaten en  alle andere technische hulpmiddelen.  In geval u vragen of twijfels hebt rond uw gehoor  of na verwijzing door een huis- of NKO-arts neemt u contact op met het onthaal van Ter Kouter (09/386.38.90 of [email protected])  waarbij een eerste afspraak wordt gemaakt.

De Dienst Gehoorzorg zal een betrouwbaar en betrokken antwoord geven op uw vragen. Reeds sedert het midden van de jaren zeventig zijn wij actief op vlak van gehoorzorg en volgen heel nauwgezet de nieuwste wetenschappelijke en technische ontwikkelingen.

In de afgelopen jaren hebben we ons grondig gespecialiseerd in gehoorproblemen bij alle leeftijden, van baby’s tot senioren.

Dankzij de verbeterde gehoorscreening (algo), sedert het einde van de negentiger jaren, worden er ook baby’s onderzocht die op de leeftijd van 3 weken worden doorverwezen via Kind en Gezin.  Het gespecialiseerd gedragsaudiometrisch onderzoek gebeurt altijd in samenwerking met het multidisciplinaire gehoorteam.  Indien er gehoorverlies wordt vastgesteld, zal er voor de leeftijd van 6 maand overgegaan worden tot de aanpassing van hoorapparaatjes op babymaat.. Tegelijk wordt er multidisciplinaire therapie opgestart binnen het revalidatiecentrum.

Peuters, kleuters en lagere school-kinderen krijgen een gehooronderzoek aangepast aan de leeftijd.  Dit kan via gedragsaudiometrie (via observatie) of via spelaudiometrie verlopen.  Wordt er een gehoorverlies vastgesteld dan kunnen deze kinderen eveneens op onze dienst terecht voor aanpassing van hun hoorapparaatjes. Indien nodig kunnen zij ook voor verdere begeleiding doorverwezen worden naar het revalidatiecentrum voor aangepaste revalidatie zoals gehoortraining, lipleestraining en psychosociale begeleiding.

Ook volwassenen kunnen binnen de dienst gehoorzorg terecht met vragen rond gehoor en gehoorproblemen.

De audiologen maken vrijblijvend een grondige analyse van het gehoor en er is mogelijkheid tot raadpleging bij de N.K.O-arts verbonden aan onze dienst of we werken samen met uw vertrouwde N.K.O.-arts.  Op basis van de onderzoeksresultaten krijgt u een antwoord op uw vragen en wordt, indien nodig, een behandelingsvoorstel gedaan.

In geval de aanpassing van hoortoestellen is aangewezen, worden oorafdrukken genomen om de oorstukjes, of de in-het-oor apparaatjes te maken die perfect in het oor passen.  Essentieel hierbij is dat de Dienst Gehoorzorg  geen enkele commerciële binding heeft, waardoor we u in alle objectiviteit alle merken en types van hoorapparaten in alle objectiviteit kunnen aanbieden.   Onze dienstverlening streeft ernaar om op een sterk geïndividualiseerde manier in te spelen op uw vragen in functie van “kwaliteit op maat”.  Gedurende twee weken probeert u de apparaten uit in de eigen omgeving. Na deze proefperiode worden de resultaten besproken en worden de toestellen zo nodig bijgeregeld en loopt de proefperiode door tot ze optimaal aan de verwachtingen voldoen.  De prijs van een hoortoestel hangt af van de kwaliteit en de mogelijkheden. Er is echter in de meeste gevallen een gedeeltelijke tussenkomst van de mutualiteit voorzien.

Na de aanpassing kan u steeds verder bij de Dienst Gehoorzorg terecht voor nazorg en eventuele herstellingen van het apparaat.   Een goede na-service en opvolging, zoals jaarlijks een grondig technisch nazicht,  vinden we dan ook heel belangrijk.  Kortom, we blijven graag steeds ter beschikking voor al uw vragen.

Alle types batterijen, onderhoudsproducten en andere accessoires zijn verkrijgbaar. Ook hulpmiddelen zoals FM-systemen, versterkers voor radio en televisie,…, lichtsystemen voor deur- en telefoonbel en babyfoon, zijn beschikbaar.

Tevens kunnen we u, in geval dit aangewezen is, een bijkomend aanbod van therapie (hoortraining, aanleren van spraakafzien en liplezen) en psychosociale begeleiding aanbieden.  Dit gebeurt in samenwerking met het multidisciplinaire gehoorteam van het revalidatiecentrum.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...