Het volk mort, bestuurders luisteren niet!

3822 inwoners ondertekenden in minder dan twee maand spontaan de vraag tot het houden van een volksraadpleging in Deinze om de beslissing van de gemeenteraad tot het bouwen van een nieuw administratief centrum te herroepen. Een nieuw stadhuis blijft de gemoederen in Deinze beroeren, zeker nu het stadsbestuur blijkbaar alle mogelijke drogredenen uit de kast haalt om de volksraadpleging niet te laten doorgaan.

Annick Verstraete: “Het verwondert ons helemaal niet dat men het advies heeft gevraagd van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen. Van bij de bekendmaking van ons initiatief om handtekeningen te verzamelen om een volksraadpleging af te dwingen heeft de meerderheid er alles aan gedaan om dit niet te laten doorgaan. Meermaals werden in de pers uitspraken gedaan dat men toch geen rekening zou houden met de mening van de burgers. In hun opzet om daarmee de burger van Deinze te ontmoedigen om te tekenen is men alvast niet geslaagd.

Op zich hebben wij er helemaal niets op tegen dat het stadsbestuur naar de adviescommissie stapt om onze vraag te onderzoeken. Maar als het stadsbestuur aan de adviescommissie zelf al allerlei mogelijke redenen omschrijft waarom de volksraadpleging misschien wel onontvankelijk zou kunnen verklaard worden, getuigt dat toch van een plan. Bovendien, en dat is nog het ergste, bevat het verzoekschrift van het stadsbestuur zelf

contradicties en is het helemaal niet bruikbaar om handtekeningen te verzamelen! Dit heeft ons gedwongen om aanpassingen te doen aan het document.

Het vragen van advies is een eerste vertragingsmanoeuvre. Het stadsbestuur weet zeer goed dat er ons weinig tijd rest om een procedureslag te voeren. Het is namelijk zo dat één jaar voor de verkiezingen geen volksraadplegingen meer kunnen georganiseerd worden.“

Tony De Kimpe: “Het is duidelijk dat men ons hier van de essentie wil wegdrijven. Voor ons gaat het nog altijd over het al dan niet bouwen van een nieuw administratief centrum. De volksraadpleging is voor ons geen doel op zich. Het is het gevolg van een gebrek aan dialoog met de burger en de gemeenteraadsleden. 3822 Deinzenaars hebben duidelijk aangegeven dat zij via de volksraadpleging hun mening willen geven over het bouwen van een nieuw stadhuis. Deze volksraadpleging niet laten doorgaan heeft maar één verliezer: de democratie.

Wij vermoeden dat het stadsbestuur helemaal niet zeker is van hun zaak en schrik heeft om de volksraadpleging te verliezen. Als ze er zo van overtuigd zijn dat de burgers achter hun megalomaan project staan, waarom doen ze er dan alles aan om die volksraadpleging niet te laten doorgaan? “

Dirk Stroobandt: “Het advies van de Vlaamse commissie is helemaal niet bindend. Het is aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen over het al dan niet organiseren van de volksraadpleging. Een stadsbestuur dat zijn burgers naar waarde schat organiseert zelf een volksraadpleging. Wij vragen dan ook dat de gemeenteraad van mei in deze zaak een beslissing treft. Als het stadsbestuur nu geen volksraadpleging gaat houden ondanks de 3822 handtekeningen, betekent dat alleen dat men de kiezer in Deinze monddood wil maken. Wij geven in alle geval niet op! Het stadsbestuur denkt met het advies van de adviescommissie een overwinning te hebben geboekt. Maar wij zijn ervan overtuigd dat de kiezer daarom niet van mening verandert.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...