Stadsbestuur van Deinze toont zich een zeer slechte verliezer

Het stadsbestuur van Deinze is blijkbaar doodsbang dat ze de volksraadpleging over het nieuwe stadhuis zullen verliezen en wil het verzoek tot volksraadpleging daarom op de gemeenteraad onontvankelijk laten verklaren, gebaseerd op een advies van de adviescommissie volksraadplegingen. GroenRood zal op de gemeenteraad echter aantonen dat dit een heel slechte zaak zou zijn omdat het alleen maar kan leiden tot een negatief politiek klimaat in Deinze.

Stadsbestuur van Deinze toont zich een zeer slechte verliezer

Dirk Stroobandt: “Het referendum moet gehouden worden want er zijn meer dan 3000 geldige handtekeningen verzameld. Wij kunnen alleen maar besluiten dat het stadsbestuur doodsbang is voor de uitslag van dat referendum, want er is geen andere reden om te proberen het verzoek onontvankelijk te laten verklaren. Het is een bijzonder laag-bij-de-grondse  streek om procedurefouten te gaan zoeken, en onverklaarbaar van de partij voor de burger (Open VLD) en de partij die zegt midden de mensen te staan (CD&V). Het is nog veel ongelooflijker als blijkt dat die procedurefouten er helemaal niet zijn of, als ze er wel zijn, ze juist het gevolg zijn van het formulier dat de stad zelf aan de initiatiefnemers bezorgd heeft. Ik zal op de gemeenteraad van Deinze donderdag aantonen dat ons verzoekschrift over de volksraadpleging volledig voldoet aan de wettelijke eisen.  De suggestieve vraag die door het stadsbestuur is gesteld aan de adviescommissie  getuigt niet van behoorlijk bestuur. Daardoor heeft de adviescommissie blijkbaar een interpretatiefout gemaakt, die volledig te wijten is aan de misleidende vraag van het stadsbestuur. Als men goed zoekt, is er altijd een stok om de hond mee te slaan.  Bovendien vragen wij ons af op wiens initiatief die vraag is gesteld aan de adviescommissie.  Wij vinden hiervoor nergens een collegebeslissing.  We gaan er dus vanuit dat de adviesvraag door de stad eigenlijk onregelmatig gesteld is. Ons verzoekschrift is uitgebreider  dan de formulieren die de stad ons heeft bezorgd.  Dat betekent dat ons verzoekschrift alleen maar onontvankelijk kan zijn als het formulier van de stad dat ook is. Want als het formulier van de stad helemaal in orde is, dan is ons verzoekschrift dat zeker aangezien het vollediger is”

 

 

Annick Verstraete: “Wij worden genoodzaakt om mee te gaan in deze procedureslag maar willen ons niet laten wegdrijven van de essentie van ons verhaal.  We zouden hier bijna vergeten dat het gaat om één van de duurste projecten uit de geschiedenis van Deinze.  Ruim 3.800 mensen hebben onze petitielijst getekend en daarmee duidelijk gemaakt dat zij hun mening willen geven over de realisatie van dit project  en dát is de essentie!

De vraag die wij gesteld hebben aan de bevolking is het gevolg van een gebrek aan dialoog en inspraak.

De vertegenwoordigers van de CD&V, NVA en de Open VLD hebben van de kiezer het vertrouwen gekregen om, zoals dat in hun programma omschreven staat, een vernieuwd stadhuis te realiseren op de Markt.  Er is dus geen enkel mandaat  van de kiezer voor de bouw van dit administratief centrum langs de Leie.

De meest recente kostenraming van 20 miljoen euro, betekent dat iedere Deinse “aandeelhouder” hiervoor minstens 850 euro betaalt!  Grote bedrijven houden aandeelhoudersvergaderingen, maar in Deinze steekt men de kop in het zand.  Zélfs als de burger er zelf om vraagt om inspraak te krijgen in het dossier.  Een regelrechte aantasting van de democratie!

Zelfs als gemeenteraadslid krijgen wij geen inspraak in dit dossier.  Het is onvoorstelbaar dat wij ons moeten informeren over het dossier op een tentoonstelling, want het inzagerecht is ons ontzegd.

Voor ons is het duidelijk, wij hebben de wil van de bevolking  gehoord. Het maakt van de meerderheid een slechte verliezer door die meer dan 3.800 mensen niet te willen aanhoren. “

Tony de Kimpe: “De meerderheid heeft schrik om het spel democratisch te spelen.  Dit dossier wordt volledig binnenskamers beslist door architecten, studiebureaus, leidinggevende ambtenaren en de top van het college van Burgemeester en schepenen. De gemeenteraad staat hier volledig buiten spel.

Van 1998 tot 2005 was de gemeenteraad wel belangrijk. Er was een werkgroep over de partijgrenzen heen waar discussies werden gevoerd over het stadhuis op maat van Deinze.  Plots werden deze plannen opgeborgen. Er is voor het nieuw administratief centrum zelfs geen degelijke behoeftestudie opgemaakt om de noodzaak van een nieuwbouw aan te tonen. Momenteel werken er 65 personeeleden in het huidige stadhuis. Naar de toekomst toe voorziet men dat dat er 100 zullen zijn. Als een projectontwikkelaar een 30 tal kamers kan maken in het huis Van Thuyne, dan leert ons dat, dat daar minstens evenveel personeelseden kunnen gehuisvest worden. En dan hoefde men dit gebouw ook niet te verpatsen aan  de privé-markt.  Zegt de Vlaamse bouwmeester niet koester uw gebouwen – bouw duurzaam en kijk verder dan vandaag en het gebouw alleen?

Het is duidelijk dat de meerderheid er zelf van overtuigd is dat de bevolking niet achter zo een megalomaan project kan staan, anders organiseerden ze nu die volksraadpleging.

Welke Deinzenaar is bereid om te investeren in een stadhuis met twee bureaus voor de burgemeester en  een ondergrondse parkeergarage voor de schepenen, terwijl er aan de overkant een ondergrondse parking zou komen?  Waarom moet men een dienst cultuur voorzien in het nieuwe stadhuis als er aan de overkant een cultureel centrum zou komen?

Het erge van de zaak is, er is een alternatief voor het nieuwe administratief centrum ! De renovatieplannen van het bestaande stadhuis.  Hierover is een politiek consensus én een mandaat van de kiezer.”

Annick Verstraete: “De gemeenteraad kan niet anders dan het verzoek ontvankelijk verklaren of zelf een volksraadpleging organiseren. Elke andere beslissing is ondemocratisch en een uiting van zwakte van het stadsbestuur, doodsbang om de volksraadpleging te verliezen. Donderdag om 19u30 kunnen de inwoners van Deinze zelf komen oordelen in de raadzaal van het huidige stadhuis hoe het zit met hun inspraak in Deinze en hoe ernstig zij genomen worden door onze politieke vertegenwoordigers. “

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...