Wooncontainers goede tussenoplossing voor kinderopvang, maar duurzame plannen tot herbestemming blijven uit

Site politiecommissariaat Petegem

Op aandrang van OpenVLD raadsleden Yannic Demeyer en Annie Mervillie, werd in de gemeenteraad van september 2010 beslist om een ontwerpend onderzoek op te starten voor het herbestemmen van het gewezen politiecommissariaat in Petegem.  Dit onderzoek heeft tot doel een visie over de site te ontwikkelen en te vertalen naar een concreet plan.  Intussen is de politie al meer dan een jaar verhuisd en werd een eerste voorstel van ontwerpend onderzoek (in juni 2011) afgewezen.

deinze - Wooncontainers goede tussenoplossing voor kinderopvang, maar duurzame plannen tot herbestemming blijven uit

Tussentijdse oplossing

Momenteel worden de 6 containers geïnstalleerd waarin 50 plaatsen voor opvang worden voorzien.Vanaf 9 januari 2012 zullen de kinderen er hun intrek kunnen nemen.  Verwacht wordt, dat door de uitbreiding met Brielpunt Petegem, de enkele resterende plaatsen in zowel Brielpunt Deinze als in Brielpunt Petegem over enkele weken al ingevuld zullen zijn. Dit bewijst nogmaals hoe nijpend de nood is aan naschoolse kinderopvang. Echter, hoe degelijk ook deze containers worden aangekleed, toch betreft het een tijdelijke oplossing.
Gemeenteraadsleden Annie Mervillie en Yannic Demeyer blijven aandringen op een duurzame, haalbare oplossing.

Concreet plan tot herbestemming laat op zich wachten

En tussentijdse oplossing is lovend, maar mag geen afstel zijn voor een lange termijn visie.  OpenVLD ijvert algemeen voor een goed beheer van openbaar patrimonium en wil vooral dat er duidelijkheid komt.  Tot op heden is het onduidelijk welke motieven aan de basis van de afkeuring van juni liggen en wanneer er een nieuw voorstel mag verwacht worden.  Daarom activeerden Yannic en Annie opnieuw het dossier in de gemeenteraad van december 2011.  Naast de vraag naar de motieven en de timing, wordt ook verzocht om alle personeelsleden van alle scholen uit te nodigen voor een plaatsbezoek.  Tot op heden is dit enkel gebeurd met het personeel van basisschool Sint-Hendrik.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...