Prijsuitreiking Europese gemeente 2011-2012

Stad Deinze is winnaar van de 3de editie van de Europese gemeente van Oost-Vlaanderen. Gevolgd door Eeklo en Herzele. Deze namiddag werd een cheque van €5000 uitgereikt door gedeputeerde Marc De Buck.

Hierbij een videoverslag van Martin De Baerdemaeker

Hieronder de toespraak van de burgemeester van Deinze Jan Vermeulen

“Geachte heer gedeputeerde,
collega’s schepenen,
mevrouw de secretaris,
dames en heren van de pers,
De stad Deinze is bijzonder trots dat zij uit uw handen de prijs van Europese gemeente 2011-2012 mag ontvangen. Meer nog, het is dankzij de initiatieven die u als gedeputeerde bevoegd voor Europese integratie ontwikkelde, dat onze stad zich verder heeft ingezet op Europees niveau.
De Europese Unie heeft tot doel de vrede, haar waarden en het welzijn van haar volkeren te bevorderen. Dit stelt artikel 3 van het EU-Verdrag.
Onze inwoners kunnen vrij rondreizen, wonen en werken in bijna alle 27 Lid-Staten. In 17 landen wordt één munt gebruikt. Scholieren en studenten worden betere en slimmere mensen dankzij de diverse uitwisselingsprogramma’s.

Wie welvaart en vooruitgang wil, kan niet anders dan meewerken aan de verdere Europese integratie. De grote Europese leiders van dit land, Guy Verhofstadt, Wilfried Martens en Herman Van Rompuy (de vergelijking met 3 koningen past vandaag meer dan ooit) moeten ook door lokale gemeenschappen worden ondersteund in hun streven naar een sterker Europa.

Deinze wil hieraan meewerken. Het Europese Colloquium waarbij de stad Deinze alle Europese steden samenbracht wiens burgers hebben geleden in WO II, was daarbij een eerste stap. De eerste President van Europa, Herman Van Rompuy was hierbij aanwezig. Zijn boodschap “Vrede voor Vinkt” wil eigenlijk zeggen “Vrede voor Europa”. Soms vergeten we dat onze inwoners reeds 66 jaar geen oorlog meer hebben meegemaakt op het Europese continent. Dankzij Europa.
De stad wil ook verder werk maken van de ontmoetingen met de Europese inwoners die onze stad bevolken en van haar partnerschap met andere steden, zoals Rheinbach. Waarden als vriendschap, familiebanden, goed nabuurschap zijn voor het leven van een stad cruciaal. Zij stimuleren de samenwerking tussen mensen, waardoor ook Deinze een betere plek wordt om te leven.
Op 10 december 2011 was ik te gast bij de Europese Commissie samen met de burgemeesters van o.m. Kopenhagen, Lissabon, Stuttgart, München, Malaga, Ankara… . Ik heb er minstens één opvatting geleerd. Het antwoord op de crisis die onze samenleving doormaakt zal vanuit de steden moeten komen. De stad wordt in de toekomst meer dan ooit de motor van de samenleving, het laboratorium van het leven en samenleven.
Europa kan hierbij een inspiratiebron betekenen. Onze inwoners die in Europese context werken kunnen daarbij helpen. De oprichting van een stedelijke Europese Raad kan een aantal knappe koppen uit onze stad samenbrengen om het stadsbestuur te helpen de waarden waar Europa voor staat naar onze inwoners te vertalen en de financiële ondersteuning die Europa hiervoor in petto heeft richting Deinze te begeleiden. De ondersteuning die de provincie Oost-Vlaanderen ons vandaag overhandigt kan o.m. hiervoor worden aangewend.
Laat ons daar samen werk van maken, een sterker Deinze in een sterker Europa.
Deinze, 6 januari 2012.
Jan Vermeulen
Burgemeester Stad Deinze”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...