Fase 1 (Markt tussen kerk en Ramstraat)

De werken zitten op schema. De rijweg, parkeerplaatsen en voetpaden zijn aangelegd. Enkel de kleurvlakken en de luifel moeten nog geplaatst worden. De aannemer start hiermee in de tweede helft van februari.

Heraanleg markt Deinze - foto: 9 september 2011

In de Gentpoortstraat wordt gestart met de kasseiverharding in de week van 9 januari.

Fase 2 (Markt tussen Ramstraat en Kongoplein)
In de week van 9 januari start de aannemer met de 2e fase van de werken op de Markt. Eerst wordt de riolering aangelegd aan de kant van de pare huisnummers vanaf het Kongoplein richting Ramstraat. Aansluitend wordt de riolering aangelegd aan de kant van de onpare huisnummers.
Verkeerscirculatie
Tijdens de werken zal het doorgaand verkeer steeds mogelijk blijven. Er zal enkel een kortstondige onderbreking zijn tijdens het dwarsen van de weg voor de rioleringen: de rijweg zal tweemaal gedurende 1 tot 2 dagen afgesloten worden, telkens in het begin van de week.

Er wordt wel éénrichtingsverkeer ingevoerd vanaf 9 januari. De toegelaten rijrichting is van de kerk richting Kongoplein. Auto’s kunnen de Markt dus niet meer oprijden vanaf het Kongoplein.

Huisvuilophaling
Aan de bewoners en handelaars van de Markt wordt gevraagd om hun restafvalzak, pmd, papier, glas aan de rand van de straat te plaatsen (dus niet tegen de gevels).
Parkeren
Op de Markt tussen de Ramstraat en het Kongoplein zal getracht worden om zo veel mogelijk parkeerplaatsen te behouden tijdens de werken.

Er worden extra, gratis parkeerplaatsen gecreëerd in de Stadionlaan. Ter hoogte van De Rore wordt een bijkomende, gratis parking aangelegd. Vanaf deze parking zal men via een wandelpad naar het Kaandelpark kunnen gaan, en zo via de tuin van het Huis Van Thuyne naar de Markt.
Contact
Voor bewoners
Technische Dienst, Gentpoortstraat 1,
2de verdieping, 9800 Deinze,
tel. 09 381 95 50, [email protected]

Voor handelaars
Isabelle Lefebre, Gentpoortstraat 1,
2de verdieping, 9800 Deinze,
tel. 09 381 95 03, [email protected]

Delen op: