Ondanks de coronapandemie en dankzij de fusie tussen Deinze en Nevele is de stad erin geslaagd een aangepast meerjarenplan 2020-2025 in evenwicht op te maken. Hiervoor zijn geen belastingverhogingen ingevoerd, noch in 2021, noch in latere jaren. Bovendien zijn er extra investeringen ingeschreven voor o.a. de stads- en dorpskernvernieuwingen en fietspaden. Deze nieuwe investeringen komen de lokale economie ten goede en zijn nu ook ideaal wegens de historisch lage intrestvoeten voor leningen.

Leiespiegel Deizne

2020 zal steeds gekend blijven als het coronajaar. Om de veiligheid van de inwoners, de zorgverstrekkers en de lokale handelaars te garanderen en de verdere werking van verenigingen te ondersteunen, investeerde de stad fors voor een totaalbedrag van 3.516.000 euro. Hiervan werd 1.500.000 euro gedragen door subsidies.

De grootste uitgavenposten waren het ter beschikking stellen van mondmaskers en ontsmettingsmateriaal (931.000 euro). Door het economisch relanceplan zette de stad ook in op o.a. vrijstellingen van diverse gemeentebelastingen en retributies, een compensatie aan handelaars en vrije beroepen van medische en paramedische aard voor gemaakte coronakosten en tijdelijk gratis parkeren.

Ontvangen subsidies voor een bedrag van 1.500.000 euro werden herverdeeld onder de burgers en verenigingen die economisch zwaar werden getroffen door de coronapandemie.

De pandemie betekent ook forse minderinkomsten van de personenbelasting voor de stad. Voor 2022 wordt een minderinkomst van 1.213.000 euro geraamd. Voor de periode 2021-2025 wordt een minderinkomst van 4.525.000 euro verwacht.

Stad investeert 128 miljoen euro

Ondanks corona kan en wil de stad in de periode 2020-2025 extra investeren voor 15.100.000 euro. Deze bijkomende investeringen worden deels gefinancierd door investeringssubsidies (3.650.000 euro) en deels door nieuwe leningen. Het klimaat hiervoor is ideaal door de historisch lage intrestvoeten voor leningen. De nieuwe investeringen zijn voorzien voor o.a. de stads- en dorps- kernvernieuwingen en fietspaden. De stad zal voor de periode 2020-2025 128 miljoen euro investeren.

“Om dit alles te realiseren is er geen belastingverhoging nodig, noch in 2021, noch later in de bestuursperiode. Voor 2021 wordt de belastingdruk per inwoner geraamd 644 euro per inwoner, wat lager is dan het gemiddelde van 2019 voor de provincie Oost-Vlaanderen (731 euro) en Vlaanderen (783 euro). Dit resulteert in een meerjarenplan in evenwicht. Ik ben trots dat ik met dergelijke cijfers in januari de fakkel kan doorgeven aan mijn opvolger, Sofie D’hondt” klinkt het bij schepen van financiën Norbert De Mey.

Delen op: