Activiteiten Natuurunt Deinze Plus

Nieuwe kikkerpoel

Natuurpunt Deinze plus en de stad Deinze sloegen de handen in elkaar om het leven van amfibieën en waterinsecten in ons natuurgebied ‘Leiemeersen van Astene en Bachte’ wat gemakkelijker te maken. De stad stelde, op vraag van Natuurpunt, een aannemer aan om een oude poel geschikter te maken voor kikkers, padden, salamanders, waterplanten en kleine waterbeestjes. Het gaat om het kleine poeltje dat zich naast het pad naar het veer van Bachte bevindt. Deze weide is eigendom van de stad, maar Natuurpunt kreeg dit perceel vorig jaar in beheer. Het poeltje was enkele jaren verwaarloosd, waardoor de natuurwaarde ervan sterk gedaald was. Vrijwilligers van Natuurpunt Deinze plus kapten de elzenopslag rond de poel omdat deze zorgden voor een sterke eutrofiëring (aanrijking van voedingsstoffen) en schaduw wierpen op de poel. Het slib werd door de aannemer verwijderd, en de vijver werd aan de noordkant voorzien van een lichte helling, wat ervoor zorgt dat het water langs deze kant sneller opwarmt, wat amfibieën op prijs stellen. Bovendien werd de verbinding met de Rekkelingbeek verbroken zodat vermeden wordt dat vis vanuit de Rekkelingebeek in de poel terecht kan komen. Vis en amfibieën gaan namelijk moeilijk samen.

We verwachten dat zich hier snel de eerste groene en bruine kikkers, gewone padden, alpenwatersalamanders en kleine watersalamanders, heel wat libellen en waterjuffers, en andere waterinsecten zullen komen vestigen.

Koen Houthoofd, tel. 09/328.11.08

Cursus ‘ de natuurlijke tuinvijver’ : theorie

Wie meer wil weten over de aanleg of het onderhoud van een natuurlijke vijver zal de cursus ‘natuurlijke vijvers’ van Natuurpunt Deinze plus zeker appreciëren. De theorieles van deze cursus vindt plaats op 14 maart om 20 uur in de kelder van de Bibliotheek van Deinze. Daarna volgen nog twee excursies waarbij we de aanleg van vijvers bekijken en leren wat voor leven een dergelijke vijver in de tuin met zich meebrengt.

Start om 19u30 in de kelder van de bibliotheek Deinze. Lesgever: Joeri Cortens. We leren hoe we een nieuwe of bestaande (tuin)vijver aantrekkelijk kunnen maken voor kikkers, salamanders, padden, libellen, waterjuffers en andere leuke waterbeestjes. Aandacht gaat naar de aanleg van een vijver, de waterkwaliteit, vijverplanten en waterdiertjes.

Er wordt een online-syllabus (57 pagina’s) beschikbaar gemaakt voor de deelnemers. Deze cursus is gekoppeld aan twee excursies (zie 25 maart en 17 juni). Inschrijving: 3 € voor leden Natuurpunt Deinzeplus, 5 € voor anderen, ter plaatse te betalen.

Koen Houthoofd, tel. 09/328.11.08

www.deinzeplus.be

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...