GroenRood zoekt 100 kritische ogen!

Het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van GroenRood is een écht participatief project.

Dirk De Pestel: “In maart was er een brainstormsessie met onze leden en sympathisanten. Onze werkgroep heeft 5 thema’s geselecteerd (slim investeren in de toekomst; natuur en milieu; sociaal beleid; mobiliteit; de Deinzenaar centraal). De aanwezigen konden per thema hun belangrijke punten posten!”

Dirk Stroobandt: “Met deze ideeën zijn wij verder aan de slag gegaan. Wij hebben een eerste voorstel van programma uitgewerkt en voorgelegd aan de vertegenwoordigers van de adviesraden en het middenveld. Tijdens een zeer boeiende bijeenkomst konden de aanwezigen ons wijzen op tekortkomingen en vragen stellen bij onze standpunten.”

Eddy Donné:”Het allerbelangrijkste is dat de vertegenwoordigers van de adviesraden vanuit hun dagdagelijkse activiteiten onze standpunten kunnen aftoetsen aan de noden en verzuchtingen van de bevolking. Wij hebben ons programma op bepaalde punten aangepast of genuanceerd na dialoog met de adviesraden”

Peter Parmentier: “Nu zoeken wij 100 kritische ogen! Mensen die dagdagelijks in Deinze wonen, werken, leven, zich ontspannen,… Alvorens wij ons programma publiek maken op onze website onderwerpen we het eerst aan de kritische blik van de Deinzenaar.”

Annick Verstraete: “Voor ons is participatie en inspraak belangrijk. Soms wordt wel eens vergeten dat verkiezingen over inhoud gaan. Wij willen maatwerk leveren voor Deinze. Ideeën op maat van Deinze volgens de noden van de Deinzenaar!”

Eddy De Winter: “Ben je geïnteresseerd om ons programma na te lezen, dan kan je dat op eenvoudig verzoek krijgen. Stuur een mailtje naar [email protected] of bel naar Mieke Roelens op 09/380.48.10”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...