Tussenkomsten gemeenteraad Freija Dhondt sp.a Deinze

18. Stedelijk wonen aan de Leie II

Op 14 november krijgen de raadsleden de agenda met o.a dit punt op de agenda. Op 17 november komt dit agendapunt al uitgebreid in de pers. Pas vandaag, op 22 november, zal de gemeenteraad (wellicht) het punt goedkeuren. Het zal nu wellicht niet meer veranderen. En bovendien stond er deze keer toch wel duidelijk in het artikel dat de gemeenteraad haar fiat nog moet geven.

Eind 2006, begin 2007, bij het begin van de vorige legislatuur kwam het project ‘Stedelijk wonen aan de Leie’ voor het eerst naar boven. De Vlaamse regering lanceerde in november 2006 een oproep voor het indienen van stadsvernieuwingsprojecten en de stad nam deel met het project ‘Stedelijk wonen aan de Leie’. Exact zes jaar later, komt er een vervolg.

Als we door het dossier bladeren komen we een aantal interessante zaken tegen:

– Het projectgebied voor deze studie bevat de Tolpoortstraat, de site van de Louis Dhontstraat, de site van Park Ter Leie en de oude Leiearm met aanpalende bebouwing en het Martinuspark. De herwaardering van de Tolpoortstraat is een absolute must. De verfraaiing van deze winkel- en wandelstraat staat hoog op onze prioriteitenlijst. Zeker nu de Markt volledig is heraangelegd mag de Tolpoortstraat niet achterblijven. Bovendien is de indeling van de straat niet logisch, de fietser en voetganger moet ook hier centraal komen te staan, net zoals op de Markt. Uiteraard blijft onze fractie hopen dat bij de herwaardering van deze straat er ook aandacht zal gaan naar een evaluatie van de huidige rijrichting.

– De missie van het project is duidelijk en ambitieus: de stad heeft als doel de stadskern als aantrekkelijk winkelcentrum uit te bouwen. De stad streeft naar een nieuwe dynamiek voor de binnenstad. Dat klinkt alvast veelbelovend.

– Erg belangrijk is ook dat het project een geïntegreerde benadering nastreeft. Dat geldt voor het op elkaar betrekken van verleden, heden en de toekomst. Hierbij zal, zoals vermeld, voldoende aandacht moeten gaan naar het verkeer en de ontsluiting. Hopelijk wordt in dit project meer aandacht geschonken aan mobiliteit en worden de mobiliteitseffecten van mogelijke nieuwe projecten grondig onderzocht.

– Binnen het projectgebied zijn een aantal gebouwen met een bijzondere erfgoed waarde aanwezig, denk maar aan het huis De Smet. We hopen dat er voldoende aandacht gaat naar deze gebouwen en dat de stad bij dit project duidelijk kiest om ook te investeren in eigen erfgoed in plaats van enkel in prestige.

– Er zal binnen het projectgebied wellicht ook ingespeeld worden op de grote woonbehoefte. Uiteraard hopen we dat ook daar rekening zal gehouden worden met het sociaal objectief en de grote vraag naar sociale woningen.

Kortom, het projectdossier ziet er veelbelovend uit. We hopen alvast dat alle fracties voldoende betrokken zullen zijn bij de uitwerkingen van het project. Onze fractie kijkt alleszins al uit naar het resultaat van de studie.
22. Kinderboerderij Brielmeersen

Onze fractie zal dit agendapunt met veel plezier goedkeuren. De Brielmeersen is een domein met veel bezoekers, Deinzenaars en niet-Deinzenaars. Maar, het park heeft nood aan nieuwe uitdagingen. De verdere uitbouw van de kinderboerderij is een belangrijke stap vooruit, o.a. in het educatief aanbod van het domein. We hopen dat de Brielmeersen in de toekomst verder kan uitgroeien tot een nog mooier recreatiedomein.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...