Opvangcentrum in Deinze op 17 maart vrij te bezoeken

Ook asielzoekers verdienen zorg
Deinze, 10 maart – Tijdens de Dag van de zorg op zondag 17 maart opent het Opvangcentrum voor asielzoekers in Deinze zijn deuren voor het grote publiek. Opmerkelijk voor sommigen, aangezien zorgactiviteiten doorgaans niet met asielzoekers worden geassocieerd. Niets is echter minder waar: zorg voor mensen de gevlucht zijn van conflictsituaties en soms schrijnende omstandigheden, is essentieel zo blijkt.

Rode Kruis-Vlaanderen Opvang Asielzoekers

Op adem komen in afwachting asielprocedure
In het Rode Kruisopvangcentrum van Deinze vinden op dit ogenblik 46 mensen uit 15 verschillende landen een tijdelijke thuis. Ze komen er even op adem in afwachting van nieuws over hun asielprocedure. Het Rode Kruis biedt hen tijdens die periode de nodige steun.

“Wie ‘zorg’ zegt, die denkt vaak aan ziekenhuizen, woonzorgcentra, OCMW’s en dergelijke meer”, vertelt Alain De Backer, centrummanager in Deinze. “Wij bieden andere zorg. Onze asielzoekers zijn door een soms traumatisch (oorlogs-)verleden en onzekere toekomst bijzonder kwetsbaar. De meeste bewoners hebben geen kennis van de ingewikkelde procedures waar zij in terecht komen. Het zijn nieuwkomers die onze samenleving pas leren kennen. Zij hebben dus specifieke, professionele zorg nodig bij hun tijdelijke situatie.”

Uitgelezen kans voor bezoekers
Voor heel wat mensen staat Rode Kruis-Vlaanderen synoniem met bloedinzamelingen of eerstehulpposten. Wat velen niet weten, is dat het Rode Kruis in heel Vlaanderen 12 vaste opvangcentra heeft die in het totaal plaats bieden aan meer dan 1.000 asielzoekers. Het opvangcentrum in Deinze is daar een van.

“Voor ons is de Dag van de zorg op 17 maart dan ook een uitgelezen gelegenheid om bezoekers inzicht te geven in hoe het Rode Kruis de bewoners ondersteunt en welke specifieke zorg we bieden. Uiteraard tonen we ook graag de maatschappelijke rol die onze begeleiders en vrijwilligers hier dagelijks vervullen”, aldus Alain De Backer.

Programma
In het Opvangcentrum van Deinze kunnen bezoekers tussen 10.00 en 17.00 uur doorlopend terecht. De begeleiders zullen er toelichten hoe de asielzoekers worden opgevangen en hoe hun verblijf zinvol en toekomstgericht wordt gemaakt. Op het programma staat een boeiend parcours waar je zorg voor asielzoekers kan zien en ervaren. Welke medische zorg bieden we, welke procedures doorlopen we, wat gebeurt er met niet-begeleide minderjarigen, welke rol spelen vrijwilligers en hoe worden mensen onthaald? Je kan ook enkele woorden Pashtoe leren van een Afghaanse bewoner. We eindigen in ons restaurant voor een lekker soepje of een verrassend dessert.

Deze dag gaat door met de ondersteuning van de lokale afdeling Rode Kruis Deinze, Groep Intro en de Stad Deinze. De inkom is gratis.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...