Stationsplein krijgt groen scherm

In 2012 maakte de stad Deinze werk van voorlopige horeca – terrassen (tot ca. 30 à 40 m2 per horecazaak) op het stationsplein en in de Stationsstraat. Hiermee werd in de aanloop naar een globaal masterplan voor de stationsomgeving een eerste belangrijke stap gezet om een commerciële ontmoetingsfunctie uit te bouwen rond dit verkeersknooppunt. Vooral bij jongeren blijft de stationsomgeving erg populair. Het dossier raakte begin 2012 in stroomversnelling na een facebookactie van gemeenteraadsleden Steven Van de Putte en Tom Van Nieuwenhuyse (Open VLD).

Bij de eerste verjaardag van de terrassen wilde fractieleider Steven Van de Putte een eerste balans opmaken. Daarom interpelleerde hij op de gemeenteraad van 23 mei schepenen Bruno Dhaenens, bevoegd voor middenstand, en Tony De Neve, bevoegd voor stationsaangelegenheden, over de toekomst van het stationsplein en de terrassen. Hij wilde van de schepenen weten welke vervolgacties zij op korte en lange termijn plannen om de stationsomgeving nog aantrekkelijker te maken. “We hadden in de maand mei 2013 opnieuw overleg met de handelaars”, antwoordde schepen De Neve. “We spraken daar af dat er een terrasreglement zal komen, naar analogie met het reglement voor de horeca – terrassen op de Markt. Het reglement, dat vermoedelijk in juni aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, bevat een heel reeks richtlijnen rond de terrasinrichting en terrasmeubilair in het bijzonder. Omdat het in afwachting van het masterplan om een voorlopige inrichting gaat, verplichten we de uitbaters tot niets, maar willen we wel een zekere uniformiteit in de look and feel van de terrassen afspreken.

Verder legt het reglement ook enkele afspraken vast rond geluidshinder en veiligheid”, vervolgt schepen De Neve. Zijn collega Bruno Dhaenens vulde aan. “Samen met het reglement zal ook een voorlopig inrichtingsplan worden goedgekeurd. Zo gingen we in op de vraag van de middenstanders om de terrasscheidingen te laten aansluiten bij de gevels. Het voetpad zal aansluiten bij de rijweg naar de parkeerplaatsen. Verder planten we met onmiddellijke ingang 11 leilinden rond het stationsplein. “Noem het een groen scherm rond het plein”, besluit schepen Bruno Dhaenens.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...