Heropening stopplaats Astene

De NMBS-holding was een van de deelnemers aan een mobileitsconferentie eerder deze maand in Eeklo.  Georges Rogge, afdelingschef mobiliteit NMBS, stelde tijdens deze conferentie dat de gesloten stopplaatsen Astene en Zulte opnieuw worden bekeken omdat hier herhaaldelijk vraag naar is.  De heropening wordt op dit moment bekeken in het kader van de budgettaire ruimte en de nodige  infrastructuuraanpassingen.

Annick Verstraete

Annick Verstraete zal tijdens de komende gemeenteraad van 23 oktober hierover het College van Burgemeester en Schepenen interpelleren.

Annick Verstraete: “Wij ijveren reeds jaren, bij monde van mijn ex- collega gemeenteraadslid Tony De Kimpe, voor het heropenen van de stopplaats Astene.  Nu er een gunstige wind waait, lijkt het ons zeer belangrijk dat het College van Burgemeester en Schepenen hier onverwijld de nodige interesse toont en aandringt op de realisatie van deze stopplaats.  Dit lijkt ons nu een unieke kans.”

Laura Baets: “Astene kende een enorme bevolkingsaangroei de voorbije decennia. In de nieuwe wijken waren de inwoners vragende partij voor de stopplaats om op die manier naar het werk te pendelen.  Ondertussen zijn we een generatie verder en zouden ook de studenten uit de buurt op die manier gemakkelijk Gent kunnen bereiken.”

Dirk Stroobandt: “Het spreekt voor zich dat een heropening van het station van Astene heel wat voordelen biedt voor het mobiliteitsprobleem in Deinze.  De aanleg van het fietspad langs de spoorweg is een belangrijke realisatie om het autoverkeer van Astene naar Deinze te reduceren.  Toch zou de heropening van het station Astene een grote meerwaarde kunnen betekenen bij het reduceren van het verkeer op de N43”

Eddy Donné: “Ook de heropening van het station Zulte zou een positieve invloed hebben op de verkeersdruk in Deinze.  Voor heel wat inwoners van Machelen en Zulte is Deinze immers het meest nabije station.  De meeste Zultenaars komen met de wagen tot in Deinze. De files in de ochtend- en avondspits ter hoogte van het rond punt Sint Martinus kunnen hierdoor ontlast worden.”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...