Open VLD vraagt minder – hinderprotocol

Het Vlaams gewest gaf deze week de timing vrij voor de heraanleg voor het zwart verkeerspunt Oudenaarsesteenweg – Gaversesteenweg (aan ‘Den Dries’). De werken, die vooral de veiligheid van de zwakke weggebruikers langs de drukke gewestweg moeten verbeteren, zouden aanvangen in april 2014. Open VLD toont zich tevreden dat het gewest investeert in de verkeersveiligheid van de inwoners, maar pleit tegelijk voor flankerende maatregelen tijdens de werkzaamheden. Zo moet er een minder – hinderprotocol komen en moeten de werken goed afgestemd worden met de uitbreiding van de stationsparking ter hoogte van het bus – en treinstation en het Koninklijk Atheneum Erasmus.

Werken gefaseerd

Open VLD vernam bij het Vlaams gewest dat de werken fasegewijs zullen uitgevoerd worden. Er wordt gewerkt per weghelft, waarbij de as van de N 35 de scheiding is. De eerste fase behelst de werken aan de westzijde van de N35, inclusief de wegaansluiting Ten Rode laan. De tweede fase behelst de werken aan de oostzijde van de N35, inclusief de werken langsheen de N494, de Driesstraat en de Rijbroekstraat. De derde fase bestaat uit afschavingswerken op de N35 en de aanleg van een profileer – en toplaag. Deze werken gebeuren in het weekend, om zo weinig mogelijk verkeer te hinderen. In de eerste twee fasen blijft het verkeer E17 – centrum Deinze en E17  – N43 steeds mogelijk. De andere richting wordt omgeleid. Het verkeer N494- N35 wordt omgeleid. Met betrekking tot de wegaansluiting met de Ten Rode Laan wordt de uitvoeringstermijn beperkt tot vijf dagen omwille van de aanwezigheid van de basisschool. De werken gebeuren bij voorkeur in de schoolvakantie. Tijdens de derde fase zal het verkeer op de N35 in beide richtingen omgeleid worden.

Minder – hinderprotocol

Open VLD juicht het toe dat het Vlaams gewest opteert voor een goed gecoördineerde en gefaseerde aanpak. “Wel vraagt de partij dat het minder – hinderprotocol met de handelaars, dat sinds 2009 in Deinze van kracht is zo snel mogelijk in werking treedt voor deze werf. Zo kunnen meteen lokale aanspreekpunten voor deze werf aangeduid worden, en kunnen de werken verlopen in een positieve sfeer en een goede verstandhouding“, klinkt het bij mandatarissen Marc De Buck, Norbert De Mey, Bruno Dhaenens, Annie Mervillie, Steven Van de Putte, Yannic Demeyer, Denijs Van De Weghe, Peter De Maertelaere, Rita Van Neste, Tess Minnens en Jong VLD – voorzitter Bart Vandekerckhove. Zo’n minder hinderprotocol is een overeenkomst tussen overheid en handelaars die tot doel heeft om de hinder bij wegenwerken zoveel mogelijk onder controle te houden.  Ook op de Gaversesteenweg zijn er heel wat handelaars actief. Door tijdige en goede communicatie, regelmatige infomomenten en structureel overleg kan veel onheil voorkomen worden.  Daarom pleiten wij voor de toepassing van het protocol. Het moet handelaars helpen om proactief in te spelen op de werken en hun handelsactiviteiten (bv. planning van aankopen, stockbeheer, leveringen, …) zo goed mogelijk af te stemmen op de werken.  “Aangezien het Vlaams gewest deze keer de opdrachtgever is, is het goed om de hogere overheid aan onze lokale afspraken met de middenstand te herinneren.”

Station Deinze IMG_20120902_111710

Eerst stationsparking?

De gemeenteraad keurde in september ook de uitbreiding van de stationsparking goed. Die ligt tussen het stationsviaduct en de Veldstraat. Niet alleen wordt de parkeercapaciteit gevoelig verhoogd, er wordt ook een veilige fietsverbinding aangelegd tussen de Gaversesteenweg en de Veldstraat. De uitbreidingswerken zijn eveneens voorzien voor het voorjaar 2014. Open VLD pleit er nu voor om de wegenwerken op de Gaversesteenweg en de uitbreiding van de stationsparking goed op elkaar af te stemmen. “Alleen zo kunnen we in de buurt van de Gaversesteenweg een “parkeerinfarct” voorkomen. Wij willen laten onderzoeken of het mogelijk is om eerst de heraanleg van de stationsparking af te werken, vooraleer de werken op de Gaversesteenweg aanvangen. Zo bieden we de klanten van de handelszaken een mooi alternatief in de onmiddellijke omgeving aan. Ook voor de fietsers zou het nieuwe fietspad langs de spoorwegtalud, met aansluiting op de campus van KA Erasmus, een veilige oplossing bieden voor het traject tussen het centrum van Deinze en Petegem,  tijdens de wegenwerken langs de Gaversesteenweg. “

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...