Komt er een ring door Ter Wilgen? GroenRood eist buurtvergadering

De geruchtenmolen rond het voetbalterrein van TerWilgen draait al een tijdje overuren. Er zijn de geruchten dat er niet zo heel lang meer zal gevoetbald worden op deze terreinen. Bij de voorstelling van het project Driespoort was duidelijk te zien dat zij rekenen op een ontsluiting van hun domein richting station/Ter Wilgen. Bij de voorstelling van het master plan stationsbuurt werd duidelijk dat het studiebureau droomt om een verkeersluwe as te creëren van Driespoort tot aan de Markt. Daarnaast verklapten enkele loslippige betrokkenen reeds dat het doortrekken van de Volhardingslaan langs het terrein van Ter Wilgen een zeer plausibel scenario is om de fileproblemen in Deinze op te lossen.

Ring Deinze - DriespoortBeeld website Driespoort

Peter Parmentier, voorzitter GroenRood: “Deze onzekerheid knaagt aan de buurtbewoners. Verschillende mensen komen bij ons uitleg vragen. Mensen willen een pand in de buurt kopen en vragen zich af of het niet zal gesloopt worden. Buurtbewoners plannen verbouwingswerken maar schrikken er nu voor terug om die uit te voeren. Opvallend is dat geen enkele eigenaar van de betrokken gronden reeds gecontacteerd is. De saga van het geplande fietspad naar de Ten Rodelaan is van hetzelfde niveau. Een projectontwikkelaar plant daar een fietspad op privégronden maar geen enkele eigenaar wordt aangesproken. Wij zijn er van overtuigd dat er dringend duidelijkheid moet komen. Directe communicatie is de enige manier om de geruchtenmolen te stoppen.”

Dirk Stroobandt: “We kregen zelf zeer tegenstrijdige informatie. Als GroenRood-fractie kregen we geen volledige antwoorden op onze vragen in de gemeenteraad en daarom zijn we zelf bij de verschillende partijen gaan polsen. Via twee verschillende kanalen kwamen we te weten dat de optie ‘ring via de buurt van Ter Wilgen’ in de bovenste schuif lag. Hoe de mogelijke baan door Ter Wilgen aansluiting zou geven op de gewestweg N43 naar Gent kwamen we niet te weten. Eén persoon sprak over het slopen van enkele huizen om dan met een tunnel onder de spoorweg de doorsteek te maken. Straf is dat we uit verschillende bronnen vernamen dat deze ontsluiting aan één projectontwikkelaar uit de buurt reeds beloofd is. Dat grote projectontwikkelaars  beloften krijgen vooraleer de mobiliteitsstudies zelf maar gemaakt worden is ronduit aanstootgevend. Wat hebben we aan inspraakvergaderingen voor de bevolking als er op voorhand al beloften gedaan worden aan de grote spelers.

Ring Deinze GroenRood

GroenRood fractieleidster Annick Verstaete weet nu al dat GroenRood van het stadsbestuur het verwijt zal krijgen dat we populistisch paniek zaaien in de buurt. Wij, als GroenRood, vinden echter dat paniek en geruchten juist moeten voorkomen worden door een duidelijke en eerlijke communicatie met de bevolking. De achterkamerpolitiek en de beloftencultuur is echt niet meer van deze tijd. Inspraakvergaderingen zijn geen schaamlapjes die je houdt als alles al beslist is. Een inspraakvergadering polst naar wat de bevolking wil en wordt meegenomen in de beslissing. Wij eisen dan ook onmiddellijk, uit respect voor de buurtbewoners van Ter Wilgen, een buurtavond waar men open en eerlijk communiceert.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...