Oost-Vlaamse steden en gemeenten vormen cluster in de Leiestreek

De zes Oost-Vlaamse steden en gemeenten, die deel uitmaken van de Leiestreek, gaan nauwer samenwerken. Concreet zullen Gent, Deinze, Zulte, Nazareth, Sint – Martens-Latem en De Pinte de krachten bundelen in één toeristische cluster. De afspraak werd gemaakt in de schoot van vzw Toerisme Leiestreek en bekrachtigd door de algemene vergadering van 15 december 2014. Met deze cluster willen de steden en gemeenten hun gemeenschappelijke belangen in de sector beter behartigen.

1618270_661936840585698_4866341434749629424_o

Eén cluster voor Oost-Vlaanderen
De provinciegrensoverschrijdende regio Leiestreek is verdeeld in zes bestuurlijke clusters (aangevuld met de stad Kortrijk), vijf aan West –Vlaamse zijde en één aan Oost-Vlaamse zijde. De Oost-Vlaamse cluster vaardigt schepenen Annelies Storms (Gent), Rigo Van de Voorde (Sint – Martens – Latem), Viviane De Preester (Nazareth) en gemeenteraadslid Steven Van de Putte (Deinze) af naar de raad van bestuur van Toerisme Leiestreek. Zij zullen voortaan in de aanloop naar elke raad van bestuur clusteroverleg plegen om de Oost-Vlaamse violen in de Leiestreek gelijk te stemmen. Aan de vergadertafel zullen dan ook schepen Michaël Devriendt (Zulte, tevens vervanger voor Deinze in de raad van bestuur), schepen Bruno Dhaenens (Deinze) en Bob Lentacker (diensthoofd vrije tijd De Pinte) aanschuiven. “Tot voor kort waren de zes Oost-Vlaamse steden gemeenten nog verdeeld in drie clusters (Gent – De Pinte, Sint – Martens – Latem – Nazareth en Deinze – Zulte). Die bestuurlijke versnippering was niet bevorderlijk voor een vlotte samenwerking. Nu is het onze intentie om de zes Oost-Vlaamse steden en gemeenten, de VVV Leiestreek (Deinze, Sint – Martens – Latem en Zulte) en Toerisme Oost-Vlaanderen vier keer per jaar samen te brengen rond de gemeenschappelijke belangen in de regio.”, weet Steven Van de Putte, die in zijn hoedanigheid van eerste ondervoorzitter van vzw Toerisme Leiestreek verkozen werd tot voorzitter van de Oost-Vlaamse cluster.

Samenwerking is belangrijk
De zes steden en gemeenten zijn overtuigd van het belang van de samenwerking. Toerisme en recreatie stoppen immers niet aan de gemeentegrens. Momenteel wordt werk gemaakt van een grote, gemeentegrensoverschrijdende recreatiezone waarbij het stadsbos (Astene/Deinze), het Hospicebos (Nazareth) en het Parkbos (uitbouw van een multifunctionele groenpool van ca. 1200 ha ten zuiden van Gent – Sint – Denijs – Westrem, De Pinte, Sint-Martens-Latem,..) aan elkaar gelinkt zullen worden. Door de aanleg van een brug over de ringvaart komt er bovendien een zeer fysieke link met de kunstkilometer en de historische binnenstad van Gent. De Oost-Vlaamse cluster wil mee haar schouders zetten onder de gemeenschappelijke promotie van deze nieuwe aantrekkingspool voor toeristische recreatie en pleit voor de uitbouw van kleinschalige, gerichte infrastructuur en logistiek (zoals ondermeer op het vlak van horeca, …) die de attractiviteit ervan kunnen versterken.

Gemeenschappelijke troeven
De Oost-Vlaamse Leiestreek heeft een aantal typische troeven zoals kunst en cultuur, gastronomie en bewegingstoerisme. Als het van de zes steden en gemeenten afhangt, zullen deze troeven dikker in de verf worden gezet. “Binnen de krijtlijnen van het operationeel marketingplan van toerisme Leiestreek willen we ondermeer werk maken van een betere promotie van onze streekproducten zoals Filliers uit Deinze, het Leiebier uit Zulte, het Gentse Gruutbier of Nazarethse kaas. Waarom geen streekmanden verdelen via onze plaatselijke handelaars?”, klinkt het bij de beleidsverantwoordelijken. Ook horeca – gelegenheden die een toeristisch arrangement aanbieden, moeten op meer ondersteuning kunnen rekenen. “Tot slot willen we ook nieuwe toeristische producten, gericht naar zakenlui of gezinnen met kinderen, in de markt zetten. “

Een cultuurtoeristische positionering voor de Leiestreek
Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in het toeristisch aanbod van de Oost-Vlaamse Leiestreek. Het verhaal van de Leiekunstenaars is onlosmakelijk verbonden met de Leie en haar landschap en de verschillende kunstmusea in de streek zijn belangrijke toeristische trekpleisters. Om de rol van kunst en cultuur in het toeristisch aanbod en marketing verder te onderzoeken werd in opdracht van Toerisme Oost-Vlaanderen en de dienst cultuur van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen een verkennend onderzoek uitgevoerd bij diverse culturele en toeristische actoren in de regio. Ook VVV

Leiestreek was hierin nauw betrokken.
Het rapport van dit onderzoek wordt binnenkort voorgesteld en toont aan dat er een basis is om met de verschillende partners verder te werken aan een cultuurtoeristische positionering voor de Oost-Vlaamse Leiestreek met respect voor de draagkracht van de regio. Eens de bevindingen in het rapport zijn voorgesteld en de verschillende actoren in de regio zich hierin kunnen vinden zal een werkgroep samengesteld worden die met de bevindingen uit het rapport aan de slag zal gaan.
Zo zouden we de bestaande fiets- en wandelroutes die een link hebben met cultuur kunnen bundelen in een themapublicatie rond kunst en cultuur in de Leiestreek. Bv. Albijn van den Abeele route, Bakens van Kunst fietstochten, Gust De Smet route, …

Banden tussen stad en buitengebied aanhalen
“Doormiddel van speciale arrangementen willen we de toerist ten slotte overtuigen om zijn verblijf in de Gentse agglomeratie te verlengen met enkele dagen openluchtrecreatie op het platteland.”
De toeristische grenzen tussen stedelijk en buitengebied vervagen. Waar watertoerisme tot voor enkele jaren vooral populair was in het buitengebied, zit de pleziervaart op de Gentse binnenwateren vandaag meer dan ooit in de lift. Ook het fietsen in een vergroende stedelijke omgeving wint terrein. En hoe de toerist zich ook verplaatst, kunst en cultuur vormen een rode draad doorheen de hele streek. Waarom dus geen citytrip in de historische kuip van de Arteveldestad combineren met een landelijk verblijf in het dorp van Raveel?

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...