Deinze hangt de vredesvlag uit op 21 september

21 september is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot internationale dag van de vrede om de idealen van vrede te promoten. Vrede vzw roept al enkele jaren op om die dag zichtbaar te maken door de vredesvlag uit te hangen. Ook Stad Deinze doet mee en hangt de vlag uit aan het stadhuis. Als lid van het internationale netwerk ‘Mayors for Peace’ wil de stad haar steentje bijdragen om hier de nodige aandacht aan te besteden.

Stadshuis Deinze

Aandacht voor problematiek van kernwapens
De Verenigde Naties vestigen dit jaar de aandacht op de problematiek van kernwapens. Dit jaar herdenken we immers 70 jaar Hiroshima en Nagasaki. Bij de kernbomaanvallen op 6 en 9 augustus 1945 kwamen honderdduizenden mensen om het leven. Kernwapens maken geen onderscheid tussen militairen en burgers, maken disproportioneel veel slachtoffers en zijn daarom illegaal volgens het internationaal recht. Vandaag zijn er echter nog steeds meer dan 17.000 kernwapens in de wereld, waarvan een twintigtal in België op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel. Eén zo’n bom is meer dan 10 keer krachtiger dan de kernbom die Hiroshima vernietigde.

Het draagvlak voor een kernwapenvrije wereld is zeer groot. Uit een recent onderzoek blijkt dat 65% van de Vlamingen vindt dat de kernwapens uit de militaire luchtmachtbasis van Kleine Brogel verwijderd moeten worden. Alle democratische Vlaamse partijen van de meerderheid én de oppositie onderschreven een Vlaamse resolutie die oproept om de kernwapens uit Vlaanderen te verwijderen. Wereldwijd ondertekenden de afgelopen maanden 110 VN-lidstaten de zogenaamde “Humanitaire Belofte”, waarbij landen worden uitgenodigd diplomatieke onderhandelingen op te starten rond een internationaal verbod op kernwapens. De Belgische regering verleent echter (nog) geen steun aan dit initiatief.

Mayors for Peace
Mayors for Peace is een leidende internationale organisatie, die steden wil behoeden voor de dreiging van oorlog en massavernietiging. Dankzij de financiële steun van verschillende steden en gemeenten wereldwijd, waaronder ook Deinze, kon Mayors for Peace haar campagnesecretariaat verder uitbouwen en reeds enkele stappen zetten naar een wereld zonder kernwapens in 2020.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...