Stad Deinze samen met Provincie Oost-Vlaanderen naar 20% minder CO2-uitstoot

Stad Deinze engageert zich samen met de Provincie Oost-Vlaanderen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen. Afwachten is niet langer een optie. Daarom werkt de stad een ambitieus actieplan uit om de CO2-uitstoot op haar grondgebied met minstens 20% te verminderen tegen 2020. Dat wil stad Deinze samen doen met inwoners, handelaars, bedrijven, verenigingen en landbouwers.

MarktDeinze_001

Het Burgemeestersconvenant
Vandaag, dinsdag 26 januari 2016, ondertekende het stadsbestuur het Europese Burgemeestersconvenant. Hiermee engageert de stad zich om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen door de CO2-uitstoot op het hele grondgebied met minstens 20% te verminderen tegen 2020.

Ondersteuning Provincie
Om voorbereid aan de start te komen, ging de stad in op het ondersteuningsaanbod van Provincie Oost-Vlaanderen. Voor de opmaak van de nulmeting en een actieplan op maat – essentiële vereisten voor het convenant – kan Deinze rekenen op de expertise van studiebureau Zero Emission Solutions en de Bond Beter Leefmilieu.

Klimaattafel samen met Deinzenaren
Bovendien startte de stad een participatieproces op. In jeugdcentrum Brieljant werd op dinsdag 26 januari 2016 een klimaattafel georganiseerd. Alle Deinse burgers, bedrijven, scholen, verenigingen en organisaties werden opgeroepen om aan deze participatieavond deel te nemen. Er werd onder deskundige begeleiding nagedacht over hoe we energiezuinig en klimaatgezond kunnen wonen en leven en over hoe we duurzame mobiliteit in Deinze mogelijk maken.

Oost-Vlaanderen klimaatneutraal
Oost-Vlaanderen wil een klimaatneutrale provincie zijn tegen 2050. In een klimaatneutrale provincie is de uitstoot aan broeikasgassen in evenwicht met wat de natuur en de bodem kunnen opnemen. De Provincie bracht in een klimaateffectschetsboek de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering in Oost-Vlaanderen in beeld. In een volgende stap werd de CO2-uitstoot op het grondgebied berekend per sector. Op basis van deze nulmeting stelde de Provincie een klimaatplan op. Het klimaatplan bevat enerzijds maatregelen om de uitstoot aan broeikasgassen te beperken en anderzijds noodzakelijke aanpassingen aan het wijzigende klimaat. De Provincie ziet haar steden en gemeenten als sterke partners om haar klimaatambities waar te maken.

Info: Milieudienst, Gentpoortstraat 1, 9800 Deinze, tel. 09 381 95 55
[email protected] – www.ikbenklimaatgezond.be

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...