De uitbreiding van de Prijkels gaat goed vooruit, na de boomkap van enkele weken terug start binnenkort de fase waar wij en jullie het meeste last zullen van hebben. Het kruispunt aan de Prijkels aan het op en afritten complex wordt binnenkort volledig afgesloten. Dit om een vlotte doorstroom te voorzien vanuit de Prijkels naar de E17. Van 9 april tot 13 juli 2018 is het kruispunt volledig afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer.

Kruispunt Prijkels - foto Nieuwsbrief Veneco.be

Kruispunt Prijkels – foto Nieuwsbrief Veneco.be

Tot half juli 2018 ligt de focus op de centrale as – Karreweg en de nieuwe ontsluiting op de N35 – Gaversesteenweg / Steenweg Deinze. Het nieuwe kruispunt zal een lengte van 100 meter hebben met 3 aftakkingen naar de verschillende zones in het bedrijventerrein van de Prijkels. De bereikbaarheid vanuit het bedrijventerrein naar de E17 gebeurt zonder verkeerslichten, dit zal voor een optimale doorstroming zorgen. Er komen twee rijstroken voor het doorgaand verkeer van de E17 naar Deinze en het afslaand verkeer naar de bedrijvenzone.

Timing:
1. Van 19 februari tot 7 april is er geen omleiding voor de werken. Op de planning staat de aanleg van de nutsleidingen rond het kruispunt en de aanleg van fietspaden langs de Karreweg.
a. Van 26 tot en met 28 februari wordt de Prijkelstraat afgesloten ter hoogte van de N35 voor het dwarsen van de nutsleidingen.
b. Op 1 en 2 maart wordt de Karreweg telkens voor de helft open gemaakt voor het dwarsen van de nutsleidingen.
c. Van 26 februari tot 4 mei worden de fietspaden langs de Karreweg aangelegd. Hierbij zal een mobiele werkplaats een beperkte zone op de rijweg innemen.

2. Van 9 april tot 13 juli 2018 is het kruispunt volledig afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen altijd van en naar de bedrijvenzone en naar Nazareth en Deinze.
Een dubbel omleidingsplan is van toepassing:
a. De bedrijvenzone is rechtstreeks ontsloten op de E17 via de Prijkelstraat ter hoogte van het bedrijf Perrigo (Omega Pharma).
b. Het verkeer van en naar Deinze wordt omgeleid via het op- en afrittencomplex Kruishoutem.

Meer info kan gevonden worden op de website van www.veneco.be zie sectie “nieuwsbrieven”

Delen op: