Gratis veilige leefweken voor Deinse en Nevelse jeugdverenigingen in ‘t Brielhof van KSA Deinze-Astene

Als je leden van de oudste leeftijdsgroepen van een jeugdvereniging vraagt welke activiteit hen altijd zal bijblijven, zal je in veel gevallen de ‘leefweek’ als antwoord krijgen. Tijdens een leefweek leven de oudste leden van een jeugdvereniging gedurende een volledige week voor en na schooltijd samen met hun leiding in een jeugdlokaal in hun stad. Naast samen huiswerk maken, koken, eten en slapen, is er ook ruimte voor gezellig samenzijn en ontspanning. Het stadsbestuur van Deinze vindt het belangrijk dat de leefweken van Deinse en Nevelse jeugdverenigingen kunnen plaatsvinden in een veilig en aangepast lokaal waar overnachten is toegestaan. Daarom werkte het stadsbestuur in samenwerking met vzw Bouwfonds KSA Deinze-Astene een overeenkomst uit waarbij erkende Deinse en Nevelse jeugdverenigingen gratis gebruik kunnen maken van lokaal ’t Brielhof, het lokaal van KSA Deinze-Astene, dat een erkend jeugdverblijf is.

De organisatie van een leefweek voor de oudste leeftijdsgroepen van een jeugdvereniging is een traditie binnen het jeugdverenigingsleven. Ook binnen de Deinse en Nevelse jeugdverenigingen is dit een traditie die in ere wordt gehouden en wordt er jaarlijks voor de oudste leeftijdsgroepen een midweek georganiseerd waarbij jongeren met hun leiding gedurende vijf dagen samenleven in het eigen jeugdlokaal of een lokaal in de buurt. Een leefweek is samen huiswerk maken, samen koken, samen eten, samen slapen maar ook samen plezier maken, samen spelen, kortom samen leven. Het brengt jongeren heel wat bij en helpt hen groeien tot zelfstandige volwassenen.

“Niet elk jeugdlokaal is echter geschikt om te overnachten”, zegt schepen van jeugd Rutger De Reu. “Het stadsbestuur van Deinze wil haar jeugdverenigingen stimuleren hun leefweek te organiseren in een veilig en aangepast lokaal waar overnachten is toegestaan. Daarom werkte het stadsbestuur in samenwerking met vzw Bouwfonds KSA Deinze-Astene een overeenkomst uit waarbij erkende Deinze en Nevelse jeugdverenigingen, die voor hun leefweek niet terecht kunnen in hun eigen lokaal, gratis gebruik kunnen maken van lokaal ’t Brielhof, het lokaal van KSA Deinze-Astene, dat een erkend jeugdverblijf is.”

“Concreet zal vzw Bouwfonds KSA Deinze-Astene per werkjaar acht midweken ter beschikking stellen voor de organisatie van leefweken van erkende Deinse en Nevelse jeugdverenigingen. Bij het begin van elk werkjaar kunnen de jeugdverenigingen die hier nood aan hebben, één van deze midweken aanvragen voor de organisatie van hun leefweek” zegt Maarten Vander Beken van KSA Deinze-Astene .“Per werkjaar zullen minimum 25 en maximum 40 nachten op deze manier gratis aan de jeugdverenigingen worden aangeboden. Een jeugdvereniging die gebruik maakt van dit aanbod, zal enkel de nodige waarborg en het verbruik moeten betalen aan vzw Bouwfonds KSA Deinze-Astene. Op deze manier zullen alle Deinse en Nevelse jeugdverenigingen hun leefweek op een verantwoorde en veilige manier kunnen organiseren.”

“De overeenkomst tussen de stad en KSA Deinze-Astene is een win-win voor alle partijen”, besluit Rutger De Reu. “De jeugdverenigingen kunnen gratis overnachten, KSA Deinze krijgt van de stad een bijkomende financiële impuls voor de afwerking van hun jeugdverblijfcentrum en alle ouders van leden van Deinse en Nevelse jeugdverenigingen kunnen tijdens de leefweken op hun beide oren slapen, hun kinderen slapen in een aangepaste en erkende infrastructuur.”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...