Deinze wordt een Warme Stad!

Met de ondertekening van het Charter Gezonde Gemeente op 7 mei 2019 engageerde stad Deinze zich om ook deze legislatuur in te zetten op de mentale en fysieke gezondheid van jong en oud. De stad werd geselecteerd om vanaf 2020 met de campagne Warme Stad extra aandacht te besteden aan de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren. Warme William, de mascotte van de Warme Steden en Gemeenten, zal Deinze hierbij helpen. 

“1 op 5 jongeren geeft aan zich niet goed in zijn vel te voelen. Een ontluisterend cijfer, dat zich dan ook vertaalt in het hoge suïcidecijfer in Vlaanderen. Tijd om daar iets aan te doen! Dat is ook de motivatie van stad Deinze. Samen met 41 andere steden en gemeenten stappen we in het project Warme Steden en Gemeenten. Deinze draagt zo zijn steentje bij om het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren te verhogen”, zegt Conny De Spiegelaere, schepen bevoegd voor sociale zaken en welzijn.

“Dienst welzijn van stad Deinze zal zijn krachten bundelen met andere diensten en organisaties, die werken naar kinderen en jongeren en hun mentaal welzijn, om de veerkracht van kinderen en jongeren te verhogen”, vertelt schepen Filip Vervaeke, bevoegd voor gezondheidszorg en -preventie. “Een goede geestelijke gezondheid in de jeugdjaren vormt namelijk de basis voor gezondheid en welbevinden in het latere leven en vermijdt veel psychisch leed.”

Het einddoel? Een veilige plek, waar veerkrachtige kinderen en jongeren hun talenten en identiteit kunnen ontplooien, zich kwetsbaar kunnen opstellen en daarin gesteund worden door hun omgeving en leeftijdsgenoten. Filip Vervaeke: “Vanaf 2020 werken we samen met andere partners en diensten aan een ruim aanbod van activiteiten, workshops, … rond veerkracht, zich goed voelen in zijn vel, … Daarbij zullen we ons baseren op acht pijlers om veerkracht te versterken”:

  1. Besteed aandacht aan de basisbehoeften en rechten van kinderen en jongeren.
  2. Moedig een warme, ondersteunende opvoeding aan.
  3. Ondersteun de persoonlijke ontwikkeling.
  4. Creëer verbondenheid tussen kinderen, jongeren en hun omgeving.
  5. Maximaliseer kansen op fysieke gezondheid.
  6. Maak kwetsbaarheid bespreekbaar in een veilige omgeving.
  7. Zorg dat kinderen en jongeren makkelijk de weg naar hulp vinden.
  8. Betrek kinderen en jongeren bij het beleid.

Stad Deinze wordt tijdens het project begeleid door het Lokaal Gezondheidsoverleg Logo Gezond Plus ondersteund door een consortium van het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Logo’s, initiatiefnemer Fonds GavoorGeluk en het onderzoekscentrum LUCAS KULeuven. 

“De Warme William, de grote blauwe beer en mascotte van de campagne, zal een rondreis maken langs de stedelijke kinderopvanginitiatieven en de Deinse scholen. Deze campagne met bijhorende app wil de jongeren en hun omgeving aanzetten om kwetsbaarheid te delen en empathisch te luisteren naar elkaar zonder oordeel”, getuigt Trees Van Hove, schepen bevoegd voor kinderopvang en onderwijs.

Meer informatie over de Warme William vind je op www.warmewilliam.be en www.warmestedenengemeenten.be 

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be 

Consortium

Fonds GavoorGeluk: http://www.gavoorgeluk.be/ 

Vlaams instituut Gezond Leven: https://www.gezondleven.be/

Vlaamse Logo’s: https://www.vlaamse-logos.be/LUCAS KULeuven: https://www.kuleuven.be/lucas/nl

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...