Protest tegen verkeerstunnel in de Nachtegaalstraat

Op 24 september keurde de gemeenteraad van Deinze de sluiting van de overweg in de Molenstraat en de bouw van een verkeerstunnel voor auto’s, fietsers en landbouwvoertuigen in de Nachtegaalstraat goed op vraag van Infrabel. De manier waarop het project werd goedgekeurd stemt tot onvrede bij de buurtbewoners van Petegem en Machelen. Naast het gebrek aan buurtparticipatie in het debat, gebeurde de stemming zonder veel inhoudelijk debat. Cruciale vragen zoals “Wat is de impact op de verkeersdrukte in de Sint-Hubertstraat?”, “Zal zwaar niet-plaatselijk verkeer geweerd worden uit deze residentiële buurt?” en “Leidt dit tot een onveilige situatie voor fietsers?” bleven onbeantwoord of werden niet in rekening gebracht. Een studie naar de impact dringt zich op, maar de suggestie voor een verkeersanalyse door de oppositie werd van tafel geveegd.

In een open brief van de buurtbewoners worden de volgende punten aangekaart:
Op geen enkel moment werden de bewoners en buurtbewoners van de Nachtegaalstraat (grensgebied Petegem-Machelen) ingelicht over en/of betrokken bij het plan dat een directe impact zal hebben op de buurt. Stad Deinze, die zich nochtans profileert als voorbeeldstad voor burgerparticipatie, heeft hierbij geen stem gegeven aan haar voornaamste doelgroep, nl. zijn burgers. De indirecte communicatie via (sociale) media over het plan zorgde niet alleen voor bezorgdheid over onze buurt, maar het gebrek aan betrokkenheid brengt een wrange nasmaak bij ons teweeg.

Hoewel wij het protest van onze buurtbewoners in de Molenstraat begrijpen, is het mobiliteitsprobleem verleggen naar een andere straat geen duurzame oplossing. Het plan brengt heel wat extra verkeer met zich mee, zowel in de Nachtegaalstraat, de St-Hubertstraat en omliggende straten. Wetende dat veel bestuurders liever het drukke rondpunt aan Petegem kerk willen vermijden, zal het omleiden van alle verkeer via één zijstraat naar de St-Hubertstraat ongetwijfeld veel ongemak en verkeersdrukte teweegbrengen in beide straten. Los daarvan krijgen enkele andere verkeerspunten zoals de Volhardingslaan, Oostkouterlaan en Centrumlaan nog meer verkeer te verwerken dat voordien deels werd afgeleid via de Molenstraat (en daarvoor de Tonnestraat).

Ook zijn wij bezorgd over de veiligheid van onze zwakke weggebruikers. Het kruispunt tussen de Nachtegaalstraat, Eikstraat en St-Hubertstraat is al jaren een pijnpunt, maar de extra verkeersdrukte op deze plek zal ervoor zorgen dat zwakke weggebruikers nog meer op hun hoede moeten zijn. Doordat omliggende wijken, zoals het Vogelpark, steeds meer nieuwe, jonge gezinnen mogen ontvangen, zijn dergelijke kruispunten een doorn in het oog voor (jonge) ouders.

Sommige bewoners van de Nachtegaalstraat maken zich grote zorgen over de mogelijke verbreding van de baan en vrezen hiermee niet alleen hun rust op te offeren, maar zelfs ook (delen van) hun eigendom.
Er is geen concreet, duidelijk eindbeeld en er worden geen garanties gegeven aan (zwakke) weggebruikers. Hoewel meermaals werd gepleit voor het uitvoeren van verdere verkeerstudies tijdens de gemeenteraad van 24 september, werden deze voorstellen ostentatief van tafel geveegd. Wij begrijpen niet dat stad Deinze een voorstel van Infrabel goedkeurt zonder te weten waarvoor ze tekenen. Uitspraken zoals ‘We moeten vertrouwen hebben in de overheden’ of ‘Alles komt goed’ biedt helaas weinig perspectief voor de betrokkenen, waarbij het vertrouwen al voor de start werd geschaad.

Wij verbazen ons over de inmenging van Infrabel in het beleid van een stad en de manier waarop stad Deinze hiermee omgaat. Ondanks het voorstel van Infrabel om de plannen voor te leggen tijdens de gemeenteraad, werd niet ingegaan op dit voorstel. Wij als direct betrokken partij hebben niet dezelfde mate van vertrouwen in de spoorwegbeheerder. Rekening houdend met de Septemberverklaring in het Vlaams Parlement, zijn er nog andere financieringsbronnen (buiten Infrabel) mogelijk voor de aanleg van duurzame infrastructuur.
De gemeente Zulte is ook in overleg met Infrabel om de spoorwegen af te sluiten. We vragen ons af in welke mate de stad Deinze nauw overleg houdt met de gemeente Zulte zodat de leefbaarheid van onze buurt kan worden gegarandeerd door sluipverkeer uit te sluiten. Het sluiten van naburige overwegen in Machelen zal de impact alleen maar groter maken van het bouwen van de verkeerstunnel in de Nachtegaalstraat.

Met de Facebook groep ‘Leefbaar Vogelpark (Machelen-Petegem)’, de open brief en een petitie streven buurtbewoners naar een constructief overleg met alle betrokken partijen, een onderzoek naar alternatieven en een duidelijk eindbeeld, vooraf gegaan door een onafhankelijke verkeersstudie die de impact op de volledige buurt in kaart brengt.

Dit vind je misschien ook leuk...