Duizend sneltesten wachten op gebruik in nieuw testcentrum

Vanaf maandag 22 februari opent Eerstelijnszone (ELZ) Schelde & Leie haar sneltestcentrum in het oud-stadhuis op de Markt 21 in Deinze. Het testcentrum moet corona-uitbraken op lagere en secundaire scholen opsporen. Medewerkers van het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) regio Deinze namen het voortouw. De Rode Kruis afdelingen Deinze en omliggende gemeenten zorgen voor de vrijwilligers die de sneltesten onder toezicht van een CLB-arts uitvoeren op leerlingen die in aanraking zijn gekomen met een besmet persoon. In de toekomst zullen ook leerkrachten die in contact kwamen met een besmet persoon, een sneltest kunnen ondergaan.

“In december 2020 startten in een aantal regio’s waaronder Gent proefprojecten om sneltesten in te zetten” vertelt burgemeester Jan Vermeulen. “In januari 2021 werd het licht op groen gezet om in heel Vlaanderen per regio van een Eerstelijnszone sneltestcentra op poten te zetten. De voorbije maand werden alle voorbereidingen getroffen om ook in Deinze een sneltestcentrum op te starten. Deinze behoort samen met De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte tot de Eerstelijnszone Schelde & Leie. Om de haalbaarheid van het project niet in het gedrang te brengen, is van bij de start geopteerd om te werken vanuit één centraal testcentrum. Het stadsbestuur en de verantwoordelijken van de Eerstelijnszone Schelde & Leie zorgden voor een geschikte locatie met name het oud-stadhuis op de Markt 21 in Deinze.

De Rode Kruis afdelingen Deinze en omliggende gemeenten zorgen voor de vrijwilligers die na een opleiding en onder toezicht van een CLB-arts, instaan voor de afnames”.

Door en voor wie wordt het sneltestcentrum ingezet?

“Medewerkers van Vrij CLB regio Deinze en GO! CLB Deinze – Eeklo staan in voor het contactonderzoek in de scholen” zegt Grietje Van Heule, paramedisch medewerker van het Vrij CLB regio Deinze.” Alleen zij kunnen bij melding van een positieve test van een leerling van het lager of van het secundair onderwijs, de medeleerlingen die als hoog-risico worden ingeschaald, doorverwijzen voor een sneltest. Sneltesten worden niet afgenomen bij leerlingen in het kleuteronderwijs. 

Sneltesten kunnen ook afgenomen worden bij laag-risico contacten wanneer een vermoeden is van een clusterbesmetting.

Hoewel iemand kan kiezen waar hij of zij zich laat ‘sneltesten’ is het zo dat het sneltestcentrum in Deinze zich vooral richt tot leerlingen van de scholen uit de Eerstelijnszone Schelde & Leie”.

Waarom sneltesten?

Het is belangrijk om te vermelden dat sneltesten slechts één van de  mogelijkheden zijn in de teststrategie. Er kan ook gekozen worden voor de ‘traditionele’ PCR-test. De CLB-arts neemt de beslissing welke test het meest is aangewezen  voor die concrete situatie.

Het voordeel van sneltesten is dat het resultaat vlug (binnen het kwartier) kan worden afgelezen. Op die manier kunnen mogelijke clusterbesmettingen vroeger opgespoord worden en worden grotere besmettingshaarden voorkomen.

Hoe werken de sneltesten?

Het contactonderzoek van het CLB bepaalt de hoog-risico contacten in de scholen. Er wordt gestreefd om binnen de 24 uren (maar zeker binnen de vier dagen na het laatste hoog-risico contact) een sneltest of een PCR-test af te nemen. De afname van de sneltest gebeurt door een wisser in de keel en de neus in te brengen. De wisser wordt vervolgens 2 minuten in een tube met buffervloeistof gestoken. Daarna worden een paar druppels in een testapparaatje gegoten en na 15 minuten is het resultaat gekend. 

Is het resultaat positief, dan betekent dit dat de leerling besmet is en de nodige isolatiemaatregelen moet in acht nemen. Er gebeurt dan voor deze leerling een nieuw contactonderzoek in de school.

Een negatief resultaat is echter geen garantie van niet-besmetting. Daarom moet wie negatief test toch de quarantaine-maatregelen verder opvolgen en vanaf dag 7 na het risicocontact een PCR-test laten uitvoeren.

Openingsuren testcentrum

Het testcentrum is geopend op maandag, woensdag en vrijdag, telkens van 16.45 uur tot 17.45 uur en op zaterdag tussen 13 en 14 uur. De afspraak wordt door de CLB-medewerker gemaakt.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...