Jeugddienst Deinze zet in op de versterking van het mentaal welzijn van onze jongeren

Meer dan een jaar na het begin van de coronacrisis mogen we positief vooruit blikken op een versoepeling van de maatregelen.  Mooie vooruitzichten voor iedereen … Toch mag de impact van het voorbije jaar op het mentaal welzijn van onze jongeren niet onderschat worden. De jeugddienst van Deinze besteedt heel veel aandacht aan deze problematiek en diende een projectoproep in bij het Agentschap Binnenlands bestuur voor de versterking van het mentaal welzijn van kinderen en jongeren.  Vanaf 1 juli wordt een jeugdopbouwwerker aangeworven.

In maart kwam er een projectoproep voor de lokale besturen vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur. Via een projectsubsidie wil Vlaams minister Bart Somers lokale besturen ondersteunen om bij te dragen aan het mentaal welzijn van kinderen en jongeren. De jeugddienst maakte een gegrond en gedetailleerd dossier op.

“Jongeren die het eerder al moeilijk hadden, kregen het in de coronacrisis vaak nog zwaarder te verduren. De problemen die ze hebben, verdwijnen niet door de versoepeling van de maatregelen.  Ook na de crisis moeten we als stadsbestuur inzetten op het mentaal welzijn van onze jeugd”, aldus Rutger De Reu, schepen van jeugd. Daarom besliste het stadsbestuur om sowieso te investeren in de aanwerving van een jeugdopbouwwerker, met of zonder subsidies.

Op 14 juni kreeg het stadsbestuur het positieve nieuws dat de aanvraag voor een projectsubsidie werd goedgekeurd.  Een bedrag van € 34.900 wordt toegekend aan stad Deinze.

De situatie van het mentaal welzijn van de jongeren in onze stad zal onder de loep genomen worden.

Dit zal gebeuren door een omgevingsanalyse te maken waarbij alle belangrijke partners in kaart worden gebracht en bevraagd. Aansluitend volgt een grootschalig onderzoek in de Deinse secundaire scholen in samenwerking met de stedelijke jeugddienst en jeugdraad. De resultaten van het onderzoek worden meegenomen in de verdere uitwerking van het stedelijke jeugdbeleid. 

“We kunnen alleszins aan de slag en hebben hier als jeugddienst een belangrijke taak,” zegt schepen Rutger de Reu. “De aanwerving van een jeugdopbouwwerker wordt een mooie uitbreiding van onze goed draaiende en geëngageerde jeugddienst.  Binnen een netwerk van lokale en bovenlokale partners zal hij of zij actief de jongeren aanspreken die op eigen houtje de weg niet vinden naar het jeugdwerk, de vrijetijdsdiensten of de hulpverlening. Hij/zij wordt een luisterend oor voor de noden en behoeften van de jongeren in al hun levensdomeinen.”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...