Op donderdag 7 oktober om 20 uur brengt Jan Luyssaert in de gemeenschapszaal van Vosselare (naast de kerk) het verhaal van het dorp Vosselare dat teruggaat tot de vroege middeleeuwen. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

Wist u trouwens wat de naam Vosselare betekent?: ‘Moerassig terrein begroeid met gaspeldoorn’. Het is maar een van de talloze oude namen in Vosselare die Jan Luyssaert en Magda De Vos de jongste jaren hebben verzameld.

De geïnteresseerden kunnen er ook het recent uitgegeven boek over Vosselare aankopen aan 17 euro. In het boek zit een kopie van een kaart uit 1644 waarop de oude plaatsnamen staan.

Delen op: