Provincie Oost-Vlaanderen sluit overeenkomst met Deinze rond begeleiding voor herbestemming van de kerk van Zeveren

Provincieraadslid Bart Vermaercke (N-VA): “Het kerkbestuur van Zeveren en het stadsbestuur van Deinze bereikten overeenstemming om het kerkgebouw te herbestemmen als dorpshuis. Het stadsbestuur wil het ontwerp, de aanpassing, het inrichten en het omvormen van de kerk tot een dorpshuis participatief, in overleg met de inwoners en betrokkenen, realiseren.

De visie op de herbestemming van de kerk tot dorpshuis is het realiseren van een publieke ontmoetingsplaats voor alle inwoners van Zeveren, dat multifunctioneel wordt gebruikt. Het moet onderdak bieden voor het verenigingsleven (sociaal-culturele functie) en daarnaast zal het ook gebruikt kunnen worden voor andere initiatieven die bijdragen aan de sociale cohesie van het dorp. Het kerkgebouw zal bovendien aangepast worden zodat het multifunctioneel gebruik mogelijk wordt.”

De Provincie en de regionale Avansa coördineren het proces. Ze begeleiden de concrete invulling van de eerste stappen naar realisatie van de herbestemming en evalueren het traject samen met de lokale partners.

De Provincie is de hoofdverantwoordelijke voor de communicatie en stelt hiervoor het nodige materiaal ter beschikking.

Concreet zal er op het investeringsbudget van 22.000 EUR 65% (= 14.300 EUR) doorgestort worden aan Deinze vanuit de provincie en zal de resterende 35% (= 7.700 EUR) uit eigen gemeentemiddelen worden voorzien.

Doelstelling van het begeleidings- en investeringstraject bestaat erin om in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap gedurende iets meer dan twee jaar een impuls te geven om een dorpshuis in de kerk op te starten.

Er wordt daarbij sterk de nadruk gelegd op de levensvatbaarheid van het nieuwe gebruik door een dragende groep te vormen eventueel in de richting van verzelfstandiging, de ondersteuning te voorzien voor het juridisch-administratief beheer, zorg in te bouwen voor een gedragen gemeenschapsgebruik dat inclusief is en ook kwetsbare groepen betrekt en investeringen voorziet voor de eerste (al dan niet tijdelijke) aanpassingen in of rond het gebouw in overeenstemming met de visie op de herbestemming.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...