Diploma-uitreiking Fietsschool Deinze

De afgelopen weken organiseerde Fietsschool Deinze een eerste lessenreeks om volwassenen te leren fietsen. Zestien vrouwen schreven zich in. De oudste deelneemster was 79 jaar en de jongste 18 jaar. Vandaag mogen ze trots hun diploma in ontvangst nemen. In het najaar volgt een nieuwe lessenreeks.

Fietsen is gezond, milieuvriendelijk en een snelle manier om je te verplaatsen. Toch is fietsen niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bij Fietsschool Deinze, een nieuw initiatief van Gezinsbond Deinze in samenwerking met stad Deinze, Huis van het Kind en Mobiel 21 vzw kunnen volwassenen die niet kunnen fietsen of bang zijn om op de openbare weg te fietsen terecht om te leren fietsen. De Fietsschool wil verschillende doelgroepen bereiken: zowel autochtonen als nieuwkomers zijn welkom.

De Fietsschool organiseerde afgelopen weken tien lessen op woensdagvoormiddag en/of op zaterdagnamiddag op de verharde en afgesloten parking achter het RAC-gebouw in de Brielstraat. Deelnemen kost 20 euro. Voor cliënten van het Sociaal Huis Deinze is het gratis. Er schreven zich 16 dames, zowel Belgen als nieuwkomers, in. De jongste deelneemster was 18 en de oudste 79 jaar. Twaalf cursisten leerden met succes goed fietsen. Andere kunnen zich voortbewegen op de fiets, maar slagen er nog onvoldoende in om hun evenwicht te behouden. 

“We zijn heel tevreden dat 12 van de 16 cursisten het fietsen goed onder de knie hebben”, zegt Joost Vermeersch, bezieler van de fietsschool. ”Dat is een mooi resultaat. We hanteren immers een succesratio van circa 60%. Bij de deelnemers die kunnen fietsen is de vreugde en fierheid groot. Door te leren fietsen, kan je je makkelijker en zelfstandiger verplaatsen. Je kunnen verplaatsen met de fiets biedt ook kansen voor tewerkstelling en participatie. We plannen in het najaar een nieuwe lessenreeks.”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...