Nieuwe vrachtwagenparking op De Prijkels zorgt voor efficiënte mobiliteitsoplossing 

Op het uitgestrekt bedrijventerrein ‘De Prijkels’ kreeg één perceel een bijzondere bestemming nl. een zone voor collectieve vrachtwagenparking. Als streekintercommunale streeft Veneco naar initiatieven die zowel de bedrijven ondersteunen als bijdragen aan een veilige werkomgeving. Om dit te realiseren vonden we een partner in het bedrijf Dematra. 

Rol van Veneco als ontwikkelaar
Veneco integreert meerdere beleidsdoelstellingen in de ontwikkeling van het bedrijventerrein de Prijkels. Naast ruimte voor bedrijvigheid, is er veel aandacht gegaan naar mobiliteit: van gescheiden fietspaden tot het ontwikkelen van een collectieve vrachtwagenparkting. Een ander initiatief is het maximaal inzetten op windenergie met 100 % burgerparticipatie, een stap richting meer duurzame energievoorziening. Tot slot zet Veneco zich ook in voor een biodiverse omgeving waar het aangenaam werken is. Er werden inheemse struik- en boomsoorten aangeplant, het ganse gebied wordt omringd door een dubbel lint van zomereiken en op de graslanden zorgen schapen voor het onderhoud. 

Gezamenlijke initiatieven juichen we toe, een rol die ook door de vzw De Prijkels wordt opgenomen. 

Verder blijven we de werking van het bedrijventerrein op de voet volgen. Met de realisatie en ingebruikname van de vrachtwagenparking dragen we bij tot een verbeterde verkeersdoorstroming. 

Erfpachtovereenkomst met Dematra voor de uitbating

Veneco sloot met het bedrijf Dematra een erfpachtovereenkomst om de vrachtwagenparking te beheren. Dematra is verplicht om 25 % van de parkeerplaatsen beschikbaar te stellen aan bedrijven die nood hebben aan een vrachtwagenparking. Bedrijven in ‘De Prijkels ‘ hebben voorrang, gevolgd door bedrijven die door de stad Deinze, de gemeenten Nazareth of Kruisem worden doorverwezen. 

Dematra, gespecialiseerd in logistieke oplossingen, heeft drie vestigingen op ‘De Prijkels’ en zocht naar bijkomende ruimte om toekomende vrachtwagens te centraliseren. Een terrein waar chauffeurs tijdelijk parkeren terwijl ze wachten om te laden of te lossen aan een specifieke kade. Op die manier wordt de openbare weg niet verhinderd. 

Veneco zorgde voor de aanleg en de omheining, terwijl Dematra de verdere inrichting, camerabewaking, toegangscontrole en het nodige sanitair voorzag voor de uitbating. 

Met de vrachtwagenparking willen we zoveel als mogelijk de noden van andere bedrijven op ‘De Prijkels’ opvangen. Bedrijven die extra parkeerruimte nodig hebben voor enkele dagen in de week, alleen ’s avonds of tijdens het weekend kunnen de nodige afspraken maken met Dematra. Tot slot willen we een oplossing bieden aan eventuele parkeerproblemen in de gemeenten Deinze, Nazareth en Kruisem. Bedrijven waarvan de vrachtwagens, wegens plaatsgebrek, op ongewenste locaties moeten parkeren, kunnen ook contact opnemen met Dematra. Dematra maakt een voorstel en komt op basis van dit voorstel tot een akkoord met Veneco. 

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...