College

De gemeenteraadsleden kiezen uit hun midden de schepenen die, samen met de burgemeester voor het dagelijks bestuur van de stad instaan. Net zoals bij de gemeenteraad is ook het aantal schepenen afhankelijk van het aantal inwoners van de stad. Het varieert van 2 tot 10. Deinze heeft 6 schepenen. Samen met de burgemeester vormen zij het college van burgemeester en schepenen. Daarnaast is ook de ocmw-voorzitter lid van het college. Het college is de uitvoerende macht en a.h.w. 'de regering van de gemeente'.

 college deinze

Foto: rechtstaand v.l.n.r.: Norbert De Mey, Warnix Schelstraete, André Claeys, Gaby Van de Moortele
zittend v.l.n.r.: Silvaan Leroy, Jacques De Ruyck, Lynda Minnens, Jan Vermeulen (foto: deinze.be)

De schepenen worden verkozen door en uit de gemeenteraadsleden. Tijdens de installatievergadering – dat is de eerste vergadering van de nieuwe raad – leggen de raadsleden en schepenen de eed af in handen van de burgemeester.

Terwijl de gemeenteraad zich vooral bezighoudt met de grote lijnen van het bestuur wordt de uitvoering van het beleid en het dagelijks bestuur van de gemeente toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen. Het college voert de beslissingen van de gemeenteraad uit en beheert de stadseigendommen en de inkomsten en uitgaven. Ook leidt het de werken die in opdracht van de stad uitgevoerd worden.

Het college vergadert in principe elke dinsdagnamiddag. Meestal bespreekt het college een vijftigtal dossiers op één vergadering. Die zijn natuurlijk niet allemaal even moeilijk: over de ingebruikgeving van een zaal aan een sportvereniging bijvoorbeeld, ontstaat zelden een uitgesponnen gesprek, over de toekomst van onze stad wel.

De stedelijke diensten bereiden de dossiers voor onder leiding van de stadssecretaris. Daarom is die ook aanwezig op de vergaderingen van het college, waarvan hij overigens ook de besluiten opmaakt. De vergaderingen van het college zijn niet openbaar.

Het college werkt collegiaal, d.w.z. dat een schepen geen persoonlijke bevoegdheid heeft en op zijn eentje geen beslissingen moet/mag nemen. Alle beslissingen worden door de burgemeester en de schepenen gezamenlijk genomen. De leden van het college verdelen de verschillende onderdelen van het beleid onder elkaar. Elke schepen bereidt de dossiers voor van de beleidsdomeinen die hem of haar zijn toebedeeld. Maar het is het college van burgemeester en schepenen dat, bij meerderheid van stemmen, de uiteindelijke beslissing neemt.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...