Stadssecretaris

Het kabinet van de stadssecretaris bevindt zich in het stadhuis op het gelijkvloers.
De stadssecretaris is bereikbaar op afspraak via het telefoonnummer 09 381 95 00.

De stadssecretaris is de hoogste ambtenaar bij het stadsbestuur.
Zij bereidt de dossiers voor die bestemd zijn voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Zij is dan ook altijd aanwezig op de gemeenteraads- en collegevergaderingen, waar zij instaat voor de notulering.
Naast deze taak is de secretaris belast met de organisatie, coördinatie en leiding van alle gemeentelijke diensten.

Volgens het gemeentedecreet is de secretaris het hoofd van het personeel, maar is zij verplicht zich te gedragen naar de onderrichtingen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen of de burgemeester, naargelang hun respectievelijke bevoegdheden.
De secretaris houdt zich dus zowel bezig met het personeelsbeleid (bv. aanwerving van personeel, opmaken van functiebeschrijvingen,…) als met de coördinatie van bepaalde administratief-technische dossiers (bv. bouw sportcentrum, indienen subsidiedossiers,…).
De secretaris vormt op die manier a.h.w. de brug tussen enerzijds de beleidsvoerders (burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden) en anderzijds de administratie die instaat voor de uitvoering van de geformuleerde beleidsopties.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...