Motivatie OpenVLD Deinze, herbestemming site politiecommissariaat Petegem

Op de gemeenteraad van juni 2010 stelden OpenVLD gemeenteraadsleden Annie Mervillie en Yannic Demeyer de vraag om concrete plannen op te starten rond de herbestemming van de site politiecommissariaat Petegem.  Het gebouw zelf komt immers binnenkort leeg te staan wegens verhuis van de politie van de Oostkouter in Petegem naar de nieuwe site Molenwal, naast de brandweer.

Geuite motivaties voor het opstellen van concrete plannen:

– Een zekere mate van dringendheid, wegens nakende verhuis
– Een lange leegstand getuigt niet van goed bestuur
– Voldoende reële noden van burgers om openbare diensten aan te bieden
– 2 verenigbare substantiële noden : kinderopvang en gemeenschapszaal (omschrijving zie vraag gemeenteraad juni 2010)
– BPA is gericht op openbaar nut/2007

Op de gemeenteraad van oktober 2010 wordt de goedkeuring gevraagd voor een ontwerpend onderzoek, dat een visie over de site zou ontwikkelen.  Drie bureaus zullen ‘een visie ontwikkelen over de site en deze vertalen naar een integrerend, vernieuwend en multifunctioneel stedelijk ontwerp dat structurele en zichtbare veranderingen teweeg kan brengen in de omgeving van het politiecommissariaat’.

Vooropgestelde timing: tegen eind 2010: aanstellen bureau, planproces tussen januari 2011 en juni 2011.


Foto: Martin De Baerdemaeker

Stelling OpenVLD Annie Mervillie en Yannic Demeyer

Positief ten aanzien van ontwerpend onderzoek en ten aanzien van doelstelling om met de site een ‘centrumidentiteit’ te willen geven aan deelgemeente Petegem, maar de mate van dringendheid ontbreekt.  De verhuis was al langer gekend, lange leegstand getuigt niet van goed bestuur en er zijn dringende noden

2 verenigbare substantiële noden: kinderopvang en gemeenschapszaal kunnen op korte termijn en tijdens de planprocessen actief worden aangeboden

Het BPA, en zeker de aangepaste BPA met schrapping van de woonzones, moet gerespecteerd worden: de site is een bestemming openbaar nut. De ruimere omgeving kent reeds voldoende woonmogelijkheden

Met een geringe investering zou het gebouw op korte termijn deels kunnen aangepast worden en dienst doen voor kinderopvang, sociale ontmoetingsplaats, vergaderruimtes, logistieke ondersteuning voor de marktkramers, ….

Het BPA laat onmiddellijke ingang van het aanbieden van openbare diensten toe.

OpenVLD is positief ten aanzien van het uitwerken van een ruim plan, dat ook oog heeft voor mobiliteitsaspecten en creëren van volwaardige stedelijke ruimte, maar wil behoeden voor te grootse, te dure en daarmee onhaalbare projecten.  Het project zal worden geleid door het stadsvernieuwsteam, dat zeer goed op de hoogte is van de toekomstige projecten van Deinze.  Het moet de betrachting zijn om vernieuwing in Deinze alle kansen te geven, maar ze moeten haalbaar en betaalbaar zijn, ruim gespreid in de tijd en gericht op de noden van de toekomst, maar evenzeer op de actuele noden

Vandaar het voorstel van OpenVLD Annie Mervillie en Yannic Demeyer om:

Op korte termijn reeds actie te ondernemen tijdens de planprocessen en op die manier aan de vragen van de burgers te voldoen , op lange termijn te waken over realistische, haalbare, betaalbare projecten, op maat van toekomstig Deinze.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...