Gemeenteraad Deinze keurt motie omtrent oprichting lokale entiteit goed

Tijdens de gemeenteraad van 26 augustus jl. diende de sp.a-fractie een motie in tot het oprichten van een lokale entititeit in het kader van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost. Via deze weg wil het FRGE goedkope leningen verstrekken aan (minder bemiddelde) mensen die hun woningen energiezuiniger willen maken. Ondanks het feit dat de Vlaamse Regering de maatregel reeds in mei principieel had goedgekeurd, wou de meerderheid in augustus deze motie nog niet goedkeuren omdat de waarborgstelling nog niet verschenen was in het Staatsblad.

“Strikt juridisch had de meerderheid gelijk, maar ze hadden deze motie perfect onder opschortende voorwaarde kunnen goedkeuren”, zegt Willy Bekaert. “Het besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de voorwaarden waaronder een waarborg kan worden verleend voor de terugbetaling van de leningen, toegestaan door het FRGE werd op 3 november gepubliceerd in het Staatsblad waardoor we besloten de motie terug naar voren te brengen om de gemeenteraad van november.”

Freija Dhondt, voorzitter sp.a Deinze: “Onze afdeling is zeer tevreden dat de gemeenteraad onze motie unaniem goedkeurde. Door het oprichten van een dergelijke lokale entiteit neemt het stadsbestuur van Deinze haar verantwoordelijkheid om mensen aan te sporen hun woning energiezuiniger te maken. De goedkope leningen zorgen ervoor dat ook jonge en minder bemiddelde mensen deze kans krijgen.”

Het college van burgemeester en schepenen zal nu verder onderzoeken onder welke modaliteit de oprichting van de lokale entiteit dient te gebeuren.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...